link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

1.6.1. Cherub lijkend op een rund

Inhoud:

- Rund, beeld van Gods zorgzaamheid
- Drie eigenschappen
- 1. Trouw
- 2. Dienstbaar
- 3. Werkzaam


Elk van de vier cherubs bij Gods troon laat in zijn uiterlijke verschijning een aspect ziet van Gods volmaakt goede karakter.

het uiterlijk van
de cherub
heeft te maken met ... dus met Gods en is een afbeelding
van Gods
rund wat God DOET
voor zijn schepping
gedrag zorgzaamheid

 

Rund, beeld van Gods zorgzaamheid

 

Een van de cherubs ziet er uit als een rund (Openbaring 4:7, NBG1951) of als een jonge stier (sommige andere vertalingen). Een rund is een nuttig dier dat op veel manieren in menselijke behoeften voorziet. Het is een symbool van Gods zorgzaamheid, waarmee Hij zijn schepping onderhoudt en alles geeft wat nodig is. Vroeger werd in dit verband ook wel de term 'voorzienigheid' gebruikt. Gods zorgzaamheid heeft te maken met alles wat God DOET voor zijn schepping.

Drie eigenschappen

 

Bij Gods wijsheid kunnen we denken aan drie karaktereigenschappen die min of meer in elkaar overvloeien:

  1. trouw
  2. dienstbaar
  3. werkzaam

We gaan nu zien hoe deze drie eigenschappen worden afgebeeld door een rund. In de volgende drie onderwerpen worden deze drie eigenschappen verder uitgewerkt.

1. Trouw

 

Vooral ossen kunnen worden ingezet voor het langdurig uitvoeren van zwaar werk, bijvoorbeeld voor het trekken van een ploeg:

"... de kracht van ossen biedt een rijke oogst." (Spreuken 14:4, NBV2004)

Probeer je eens voor te stellen dat een boer zijn ploeg laat trekken door een leeuw. Die is wel sterk, maar iedereen begrijpt dat zo'n onstuimig dier niet geschikt is voor zulk werk. Een os is juist goed in toom te houden. Een rund is dan ook het toppunt van stabiliteit en betrouwbaarheid en dient als beeld voor Gods trouw en eeuwige onveranderlijkheid.

2. Dienstbaar

 

Een rund is een buitengewoon nuttig dier en heeft veel te bieden aan zijn eigenaar: melk om te drinken, vlees als voedsel en de huid om er leer van de maken. En wat er dan nog overblijft wordt ook nog voor allerlei doeleinden gebruikt. In de Bijbel lezen we dat runderen ook gezien werden als een teken van welvaart en rijkdom (Genesis 24:35; 26:12-14; Job 1:3).

Een rund is een symbool van dienstbaarheid en offerbereidheid. Jonge, gave runderen werden geofferd (Leviticus 1:5; 4:3,14) als de meest waardevolle offerdieren. Alle offerdieren waren verwijzingen naar het grote offer, dat eenmaal door de Zoon van God aan het kruis zou worden gebracht.

3. Werkzaam

 

Een rund is een harde werker en levert constant dezelfde hoeveelheid werkkracht. Hij is daarmee een symbool van praktische werkzaamheid en van een gestructureerde manier van werken. Zo is ook God zeer ordelijk in zijn handelen. In de schepping, in zijn wetgeving is duidelijk structuur te ontdekken. God is ook actief in zijn zorg voor de schepping.


Volgend onderwerp:

  1.6.2. God is trouw 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies