link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

2.4.1. Paradijs

Inhoud:

- Tuin van vreugde
- Paradijs in de hemel
- Paradijs tijdens het messiaanse vrederijk
- Paradijs op de nieuwe aarde


Tuin van vreugde

 

Ik denk dat God op de derde scheppingsdag, toen Hij het plantenrijk schiep, een prachtige tuin aanlegde waar de eerste mensen zouden wonen.

"Ook had de Heere God een hof geplant in Eden, tegen het oosten, en Hij stelde aldaar de mens, die Hij geformeerd had. En de Heere God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht, en goed tot spijs ..." (Genesis 2:8-9, SV1977)

In de Bijbel lezen we over de tuin van Eden, de meest volmaakte leefplek voor de mens op aarde, die we meestal het paradijs noemen. 'Eden' betekent: vreugde, verrukking. In Jesaja 51:3 wordt het paradijs 'Gods tuin' genoemd. God had dit mooie lustoord speciaal voor Adam klaargemaakt als woonplaats. Alleen het allerbeste was goed genoeg voor de mens, het kroonjuweel van zijn schepping.

De Bijbel geeft ook enige details over de ligging van de tuin van Eden:

"Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen." (Genesis 2:10, NBV2004)

De tuin van Eden was een begrensd gebied, met slechts één toegang aan de oostkant, zoals blijkt uit Genesis 2:24. Dan denk ik aan aan een uitgestrekte bergkom met in het midden een bergmeer waarin zuiver bronwater opborrelde, dat door een bergkloof naar beneden stroomde.

Paradijs in de hemel

 

Jezus beloofde de persoon die naast Hem gekruisigd was dat hij die dag nog met Jezus in het hemelse paradijs zou zijn. De toekomstige woonplek in het hemelse paradijs wordt met zorg klaargemaakt voor gelovigen (Johannes 14:2, Openbaring 2:7). Elke dag van je leven werkt Jezus aan die toekomstige woonplek. Hoe? In de hemel zul je zijn wat Jezus tijdens je leven op aarde van jou heeft kunnen maken. Dat gebeurt in een doorlopend proces van geestelijke groei en vruchtdragen. Je plaats in de hemel is naar mijn mening niet een soort vaste privéplek, een huis of iets dergelijks, maar de positie die je inneemt in relatie tot de andere hemelbewoners. Ik verwacht ook dat we in de hemel andere behoeften zullen hebben dan die hier op de aarde.

Zie ook hoofdstuk 'Hemel'.

Paradijs tijdens het messiaanse vrederijk

 

In een profetie van Jesaja zegt God iets over de toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem (ook Sion genoemd), wanneer Jezus zal terugkomen om Israël te herstellen. God vergelijkt daarin de toekomst van Jeruzalem (de toekomstige hoofdstad van deze wereld) tijdens het messiaanse vrederijk met het eerste paradijs:

"De HEER troost Sion, hij biedt troost aan haar ruïnes. Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk, haar wildernis wordt als de tuin van de HEER. Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich, waar muziek en lofzang klinken." (Jesaja 51:3, NBV2004) 

Paradijs op de nieuwe aarde

 

In het Bijbelboek Openbaring lezen we over het nieuwe Jeruzalem, dat vooral een symbolische afbeelding is van de Bruid van Jezus. Daar vinden we een beeld dat vergelijkbaar is met het eerste paradijs. Die stad zal ook hooggelegen zijn met een rivier, die vanuit een hoogliggende bron ontspringt:

"Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam." (Openbaring 22:1, NBV2004).

Niemand kan met zekerheid vertellen wat de locatie van het eerste paradijs op aarde was. Ik denk dat de zondvloed de aarde onherkenbaar heeft veranderd. Het zou me zelfs niet verbazen wanneer later zal blijken dat het precies de locatie was van de huidige stad Jeruzalem. Waarom? Omdat er zoveel uit Genesis 2-3 een 'schaduw' is van wat God zal maken in de toekomstige perioden in de geschiedenis van Gods koninkrijk.


Volgend onderwerp:

 2.4.2. Adam 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies