link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

2.4.3. Levensboom en doodsboom

Inhoud:

- Twee bijzondere bomen
- Levensboom
- Doodsboom (boom van kennis van goed en kwaad)
- Verschillen tussen levensboom en doodsboom
- Onbevangen en onschuldig


De aarde, zoals God die had geschapen, was volmaakt goed. En toch lag er een schaduw over de aarde: de aanwezigheid van de satan. God heeft Adam ongetwijfeld ingelicht over de zondige opstandigheid van de satan en zijn opzet om over de aarde te heersen.

Twee bijzondere bomen

 

In het paradijs stonden twee bijzondere bomen met een bijzondere betekenis en mogelijk ook met unieke vruchten.

"... In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad." (Genesis 2:9, NBV2004)

De vermelding dat ze allebei in het midden stonden onderstreept vooral de centrale betekenis van de beide bomen. Ze stelden als het ware de aardse ambassades voor van de beide grootmachten in de geestelijke wereld: het rijk van God en dat van de satan,  anders gezegd: het rijk van het leven en het rijk van de dood.

De twee bijzondere bomen waren de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. De tweede boom noem ik liever de doodsboom om het contrast met de levensboom duidelijker te laten zien, en het is bovendien korter. De beide bomen waren elkaars tegenbeeld. Eten van de vruchten van de levensboom betekende een keuze voor liefdevolle toewijding aan met God. Onze Schepper weet als geen ander dat liefde niet kan worden afgedwongen en dat liefde bovenal een persoonlijke keuze is. God heeft de mens geschapen met een vrije wil, waarmee hij voor of tegen Hem kan kiezen.

Levensboom

 

De levensboom was Gods aanbod van leven aan de mens. De vruchten van de levensboom waren in principe niet nodig voor de mens om in leven te blijven. De mens was immers volmaakt geschapen. Zolang hij rechtvaardig leefde, zou hij nooit hoeven te sterven. In de Bijbel lezen we immers:

"Iemand die zondigt zal sterven ..." (Ezechiël 18:20, NBV2004)

Mocht de mens daarna toch zondigen, dan zou hij door het eten van de levensboom toch in leven blijven, zoals blijkt uit Genesis 3:22. De Bijbel vermeldt geen aansporing voor Adam om van de levensboom te eten. Gaf gaf hem ongetwijfeld voldoende uitleg over deze boom.

Duizenden jaren later zou er een nieuwe levensboom komen voor de in zonde gevallen mensheid: het kruis op Golgota. Door in geloof de gekruisigde Jezus aan te nemen kan men nu nieuw leven leven ontvangen bij de wedergeboorte, een leven in verbondenheid met God.

In de beschrijving van de toekomstige nieuwe aarde komen we de levensboom ook tegen in een andere vorm:

"Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat." (Openbaring 2:7, HSV2010)

"... Aan beide zijden van de rivier stonden levensbomen die twaalf keer per jaar vrucht droegen, elke maand één keer. Hun bladeren brengen de volken genezing." (Openbaring 22:2, GNB1996)

Mensen die behoren tot de Bruid van Jezus zullen vruchten van deze boom mogen eten. De bladeren zullen beschikbaar zijn voor de overige volken. Waarom zouden die op de nieuwe aarde genezing nodig hebben, terwijl ze toch op de nieuwe aarde wonen waar alles volmaakt is? Kennelijk zullen ze daar in een paradijselijke omgeving wonen, maar zijn die bladeren waarschijnlijk nodig om te herstellen na zondigen.

Doodsboom (boom van kennis van goed en kwaad)

 

"Hij (=God) hield hem (=Adam) het volgende voor: 'Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.' " (Genesis 2:16-17, NBV2004)

Deze bijzondere boom in het paradijs beloofde kennis van goed en kwaad. Maar alleen de Schepper heeft het recht te bepalen wat goed en slecht is, en niemand anders! God waarschuwde Adam voor de gevaren van deze boom. Eten van deze boom betekende namelijk: ongehoorzaamheid aan het enige verbod dat God hem had opgelegd en God niet meer vertrouwen op zijn woorden. Dit zou gelijk staan aan opstandigheid tegenover God en dus het einde van de liefdevolle relatie met God.

Als Adam God zou afwijzen, die de bron van alle leven is, zou hij 'onherroepelijk sterven'. God had niet gezegd dat hij dan lichamelijk zou sterven, maar dat hij wel geestelijk zou sterven door de verbreking met de relatie met God. Hij zou ook lichamelijk sterfelijk worden. Door van de vruchten te eten zouden ze wel ervaringskennis krijgen over het zondigen. Maar die ervaringskennis zou hen diep ongelukkig maken.

Zie meer hierover in onderwerp 'Ontluistering' verderop in dit hoofdstuk.

De doodsboom en de vruchten die er aan hingen zagen er buitengewoon aantrekkelijk uit. De doodsboom straalde een verleidelijk interessante boodschap uit: "Wees je eigen god, bepaal zelf wat goed en kwaad is, laat je leiden door je eigen verlangens, kies voor jezelf en het echte leven. Want met de Schepper is het leven maar een dooie boel en Hij verbiedt alles wat leuk is."

Het ging om dezelfde boodschap die vandaag nog luid en duidelijk wordt uitgeschreeuwd binnen onze seculiere cultuur. De doodsboom spiegelt een aantrekkelijk leven voor, maar het resultaat is verderf en ondergang. God had gelijk: de vrucht van deze boom is dodelijk. Onafhankelijkheid van God betekent immers de dood omdat de mens geen leven in zichzelf heeft. Dat heeft God alleen.

"Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf; dat heeft de Vader hem gegeven." (Johannes 5:26, NBV2004)

Verschillen tussen levensboom en doodsboom

 

Laten we de belangrijkste verschillen tussen de levensboom en de doodsboom eens op een rijtje zetten volgens de vier aspecten van de menselijke ziel:

zielsaspect levensboom doodsboom
verstand - Gods waarheid dankbaar accepteren
- Gods leefregels opvolgen
- Luisteren naar de leugens van de satan
- Zelf uitmaken wat goed en kwaad is.
gevoel - Genieten van Gods zegeningen
- Wat van God is van het hoogste belang vinden
- Toegeven aan zelfzuchtige verlangens
- Aardse zaken belangrijker vinden dan geestelijke
wil - Afhankelijk van God willen leven
- Vrijwillige, liefdevolle toewijding aan God
- Onafhankelijk van God willen leven
- Dwangmatige toewijding aan het eigen ik
gedrag - Nieuw leven, in verbondenheid met God
- Leven tot eer van de Schepper
- Leven in slavernij aan de zonde en de satan
- Degeneratie en dood

Levensboom en doodsboom

Als je de verschillen bekijkt, is het dan echt zo moeilijk om te kiezen? Wie maar een klein beetje zijn verstand gebruikt kiest toch niet voor de dood? Maar dat is het hem nu juist: we kiezen niet alleen met ons verstand. Ons gevoel speelt ook een rol, en dat gevoel staat meer open voor verleiding en voor de aantrekkingskracht van het aardse. En dat maakt het voor een mens moeilijk om te kiezen.

Onbevangen en onschuldig

 

Adam en Eva waren volmaakt geschapen, maar hun morele instelling was nog niet gevormd. Ze leefden in harmonie met God, maar hun hart had nog geen keus gemaakt. Ze waren nog onbevangen en zuiver. Als stamouders van het menselijke geslacht hadden ze een enorme verantwoordelijkheid. Ik denk dat de hemel met ingehouden adem toezag op wat daar in het paradijs zou gaan gebeuren. Eenmaal zouden ze immers van één van beide bomen gaan eten.


Volgend onderwerp:

 2.4.4. Adam ontmoet Eva 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies