link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

2.2.5. Werking van de satan

Inhoud:

- Satansmachten
- Activiteiten van de satan en zijn demonen


Satansmachten

 

We kunnen spreken over diverse satansmachten waardoor de mensheid in bedwang wordt gehouden:

  1. de macht van de leugen
    Door de leugenmacht van de satan zijn mensen gebonden door leugens en onwetendheid.
  2. de macht van de zonde
    Alle mensen worden geboren met een geneigdheid tot zondigen, waardoor ze slaven van de zonde zijn geworden. Zonden leiden tot zondeschuld. Je ervaart die schuld door een beschadigd geweten en gevoelens van schuld en schaamte.
  3. de macht van ziekte en dood Door de zondeval is de mensheid onderworpen aan verderf, vergankelijkheid, ziekte en de dood.
  4. demonische bindingen
    Mensen kunnen beheerst en gekweld worden door demonische bindingen of door een vloek waardoor de satan macht over hen uitoefent.

Zie meer hierover in hoofdstukken:
- 'Waarheid en leugen'
- 'Omgaan met zonden'
- 'Bevrijding'

Deze satansmachten liggen in elkaars verlengde, zoals blijkt uit de volgende voorbeelden:

Activiteiten van de satan en zijn demonen

 

De satan en zijn demonen zijn op de aarde actief in onder meer:

De satan en zijn demonen spannen zich in om zoveel mogelijk mensen buiten het bereik van Gods invloed te houden en hen de eeuwige dood in te sleuren. Hij heeft het vooral gemunt op Joden en christenen, omdat beide volken de volken van God zijn.

"Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden." (1 Petrus 5:8, NBG1951)

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Geestelijke strijd'.


Dit is het laatste onderwerp van hoofdstuk

 2.2. Satan 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.4.