link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

2.5.3. Kaïn en zijn nageslacht

Inhoud:

- Kaïn
- Nakomelingen van Kaïn
- Lamech & zonen


Kaïn

 

We weten niet wanneer de moord op Abel plaatsvond en hoe groot de menselijke familie zich intussen had uitgebreid en verspreid. Adam en Eva hadden toen waarschijnlijk al meer kinderen gekregen en zelfs kleinkinderen, die zich mogelijk ergens anders hadden gevestigd. God had Adam en Eva immers de opdracht gegeven om de aarde te bevolken (Genesis 1:28). Niet voor niets was Kaïn bang dat één van zijn familieleden hem zou doden om de moord op zijn broer te vergelden. Iedereen zou er achter komen dat hij de moordenaar van Abel was.

"Daarna trok Kaïn weg uit de nabijheid van de HEER en vestigde zich in het land Nod, ten oosten van Eden." (Genesis 4:16, WV2012)

Kaïn moest dus wegvluchten uit zijn woonplaats. Hij nam waarschijnlijk zijn vrouw en eventuele kinderen mee. Zijn vrouw moet één van zijn zussen zijn geweest (Genesis 5:4) of misschien een nicht.

Nakomelingen van Kaïn

 

De familie van Kaïn zou zich nog verder uitbreiden. In de eerste hoofdstukken van Genesis worden alleen de kinderen genoemd die een opvallende rol hebben gespeeld in de samenleving van toen. Zo komen we bij één van Kaïns zonen: Henoch (voor alle duidelijkheid: NIET degene die verderop in Genesis beschreven wordt als de Henoch die met God wandelde).

"Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Henoch ter wereld. Kaïn was toen een stad aan het bouwen en hij noemde die Henoch, naar zijn zoon." (Genesis 4:17, NBV2004)

Kaïn nam afstand van het plattelandsleven van zijn familieleden. Hij werd waarschijnlijk de eerste stedenbouwer toen zijn familie zich steeds verder uitbreidde.

"Henoch kreeg een zoon, Irad en die werd de vader van Mechujaël. Mechujaël was de vader van Metusaël en Metusaël de vader van Lamech." (Genesis 4:18, NBV2004)

Een stad kan in deze geschiedenis (en trouwens ook in veel andere Bijbelse geschiedenissen) gezien worden als een symbool van menselijke macht, van eigen kunnen, van trotse onafhankelijkheid van God, een omgeving waar de zonde zich gemakkelijk kan ontwikkelen. Voorbeelden van zulke steden zijn Babel en Sodom (Genesis 19:1-29).

Lamech & zonen

 

De nakomelingen van Kaïn waren vast geen lieverdjes. De Bijbel geeft ons een korte anekdote van een achter-achter-achterkleinzoon van Kaïn, die Lamech heette. Deze man was waarschijnlijk een invloedrijk persoon en zeker een gevreesd man binnen het volk van Kaïn. We lezen van hem dat hij twee vrouwen had, Ada en Zilla (Genesis 4:19) waarschijnlijk in afwijking van de norm om als man maar één vrouw te hebben. Hij deed zijn uiterste best om zijn voorvader Kaïn te overtreffen in gewelddadigheid en was trots op zijn brute macht. Hij schepte erover op tegenover zijn beide vrouwen:

"... Ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem! Want Kaïn wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech zeventig maal zevenmaal." (Genesis 4:23-24, HSV2010)

Iemand doden om een kleinigheid is zo ongeveer het toppunt van asociaal gedrag. Ik denk dat de beide vrouwen zelf ook geen leven hadden met zo'n bruut in huis! Ze wisten wat er met hen zou gebeuren als ze manlief ook maar één strobreed in de weg zouden leggen.

Deze anekdote staat waarschijnlijk in de Bijbel om een bekend principe van de zonde te illustreren: als zonde niet gecorrigeerd wordt, gaat het van kwaad tot erger, net als een kwaadaardige ziekte die uiteindelijk tot de dood leidt. Het lied van Lamech is een lied tot verheerlijking van hoogmoed en wraakzucht. Hij was al een stuk verder in het moeras van de zonde weggezakt dan zijn voorvader Kaïn! De wet van Mozes leert het vergeldingsprincipe 'oog om oog en tand om tand'. Voor christengelovigen kan dat ruw overkomen, maar het was een goed principe om een geweldspiraal (van kwaad tot erger) te voorkomen.

In Genesis 4:20-22 lezen we dat Lamech drie ondernemende zonen had. Jabal werd de eerste tentenmaker en Jubal werd de eerste musicus. Tubal werd de eerste smid die zwaarden kon maken waarmee nog meer moorden gepleegd konden worden. Zo zien we hoe het volk van Kaïn zich vermenigvuldigde, allerlei technische ontwikkelingen meemaakte en zich verder ontwikkelde tot een goddeloze, gewelddadige samenleving.


Volgend onderwerp:

 2.5.4. Henoch 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies