link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

2.5.8. Waarom een zondvloed?

Inhoud:
- Wie waren verantwoordelijk voor het kwaad?
- Waarom heeft God zoveel mensen gedood?

De zondvloed was een enorm dramatische gebeurtenis en God moet dus een goede reden hebben gehad om die over de aarde te laten komen.

 

Wie waren verantwoordelijk voor het kwaad?

In Genesis 6:1-11 wordt de indruk gewekt dat er een soort invasie plaatsvond van demonen die gewelddadige reuzen verwekten bij de mensen, waarbij de mensen weerloze slachtoffers waren die tegen hen opgewassen waren.

"... de aarde was vol geweldenarij." (Genesis 6:11, NBG1951)

Nu komen we in de Bijbel het principe tegen dat de satan en zijn demonen alleen kunnen binnendringen in de levens van mensen als zij daar zelf aanleiding toe geven. Daarom is het aannemelijk dat vooral de nakomelingen van Kaïn zich zo hebben overgegeven aan occulte praktijken dat grote groepen mensen kwetsbaar werden voor de duistere wereld van de satan en zijn demonen die de mensen gingen terroriseren door die reuzen.

Bij de zondeval werd niet de satan als verleider, maar de mens als zondaar verantwoordelijk gesteld voor de zondeval. Op dezelfde manier werd de wereldbevolking verantwoordelijk gesteld voor alle verdorvenheid en gewelddadigheid en dus niet de gewelddadige reuzen.

"Toen God zag dat de aarde door en door slecht was, dat iedereen een verderfelijk leven leidde, zei hij tegen Noach: 'Ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle mensen, want door hen is de aarde vol onrecht. Ik ga hen vernietigen, en de aarde erbij. (Genesis 6:12-13, NBV2004)

De mensheid had zich tegen God gekeerd en de wereld onleefbaar gemaakt.

 

Waarom heeft God zoveel mensen gedood?

"En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb." (Genesis 6:7, HSV2010)

God kent geen berouw in de normale betekenis van het woord (1 Samuel 15:29) omdat God niets verkeerd doet. We kunnen het woord 'berouwen' dan ook beter lezen als rouw ofwel diepgaand verdriet hebben over het feit dat al die schepselen, die Hij met liefde en zorg had geschapen, vernietigd moesten worden. Het ging God zeer aan het hart.

Deze maatregel is huiveringwekkend in onze ogen en veel gelovigen vragen zich af hoe God in vredesnaam zoiets kon doen. Voor sommige ongelovigen is de geschiedenis van de zondvloed een aanleiding om God de grootste massamoordenaar van alle tijden te noemen. Waar deze mensen geen rekening mee houden is dat God niet alleen denkt aan het aardse leven, maar vooral aan het leven in de eeuwigheid daarna. Door misschien wel miljarden aardbewoners te laten omkomen tijdens de zondvloed paste God een zwaar strafgericht toe, maar Hij voorkwam dat mensen een NOG grotere zondeschuld zouden meenemen naar het hiernamaals en dat er NOG meer kinderen geboren zouden worden die bijna zeker dezelfde toekomst tegemoet zouden gaan. Dit kunnen we beschouwen als een vorm van genadigheid van Gods kant. En laten we niet vergeten dat God ieder mens rechtvaardig en genadig beoordeelt aan het einde van hun aardse leven. En laten we niet te snel tot al te rechtlijnige conclusies komen over hun eeuwig lot. Alleen de rechtvaardige en liefdevolle Schepper beslist daarover.

Zie ook onderwerp 'Straf op de zonde' in hoofdstuk 'Omgaan met zonden'.



Volgend onderwerp:

 2.5.9. Na de zondvloed 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Reageren / vraag stellen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies