link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.5.6. Brede en smalle weg

Inhoud:

- Geloofskeuze, levenswijze en levensbestemming
- Zijn er ook sluipwegen?
- Op de goede weg blijven
- Gespreksvragen


Het thema van deze gelijkenis is: geloofskeuzen.

Het koninkrijk van de hemel lijkt aan de buitenkant onaanzienlijk en veel minder spannend dan wat de wereld te bieden heeft. Maar het heeft wel een ongelofelijk grote waarde (eeuwigheidswaarde!) en bovenal: het is van levensbelang. Je kunt deze gelijkenis lezen in Matteüs 7:13-14.

"Ga naar binnen door de nauwe poort. Want de poort en de weg die naar de ondergang leiden, zijn ruim en breed, en velen gaan die weg. Maar de poort en de weg die naar het leven leiden, zijn nauw en smal, en maar weinigen vinden die weg." (Matteüs 7:13-14, GNB1996)

Geloofskeuze, levenswijze en levensbestemming

 

In feite zijn er maar twee fundamentele levenskeuzen, levenswijzen en levensbestemmingen mogelijk, die op drie manieren in de gelijkenis zijn verwoord:

 1. nauwe of brede toegangspoort - de levenskeuze om je leven aan Jezus toe te vertrouwen of om Hem af te wijzen of bewust te negeren.
 2. smalle of brede weg - de levenswijze om te leven volgens Gods levenswet door Hem en je medemensen lief te hebben, of zelf te bepalen hoe je leeft.
 3. leven of ondergang - de levensbestemming om eeuwig bij God te mogen zijn. of juist niet.

Alleen de keuze voor het koninkrijk van de hemel leidt tot het onvergankelijke leven met God en geeft de zekerheid eeuwig bij Jezus te mogen zijn in het hiernamaals. De keuze voor de brede poort en de brede weg lijkt wel veilig, gemakkelijk en aantrekkelijk, maar leidt uiteindelijk tot de eeuwige dood. De praktijk is dat er maar een minderheid kiest voor het koninkrijk. Daarom zijn de poort en de weg zo krap bemeten.

De poorten staan niet aan het einde van de levensweg, maar aan het begin. Het leven binnen het koninkrijk begint met een keuze. Deze gelijkenis is een aansporing om tot bekering te komen. Het is van levensbelang. Letterlijk.

Zijn er ook sluipwegen?

 

Ik hoorde even geleden dat een jongetje op de zondagsschool in onze gemeente een alternatieve route had bedacht. Hij wilde wel de brede weg opgaan, daar alles meemaken en een eind verderop van de brede weg afgaan en via een sluipweggetje de nauwe weg opzoeken. Zonder het te weten vertolkte hij een gedachte die waarschijnlijk bij heel wat meer mensen leeft. Het probleem is alleen dat zulke sluipweggetjes niet bestaan. Wie op de brede weg loopt en zich dan bedenkt, zal helemaal terug moeten gaan om het nauwe poortje op te zoeken. Bekering begint bij het omkeren op de brede weg en opnieuw starten vanaf de smalle poort. Jezus zei:

"Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden ..." (Johannes 10:9, NBV2004)

Op de goede weg blijven

 

"Al doet ook de meerderheid kwaad, sluit je niet bij hen aan ..." (Exodus 23:2, GNB1996)

Het is mogelijk voor een christengelovige om de goede weg te verlaten om op de verkeerde weg uit te komen. Meestal gaat dat niet ineens, maar via een geleidelijk proces. Dit wordt op een boeiende manier uitgelegd in Psalm 1:

"Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters"; (Psalm 1:1, NBG1951)

Hier worden drie achtereenvolgende stappen van afdwaling genoemd:

 1. luisteren naar wereldse adviezen - Wie zich niet door Gods Woord laat leiden, maar zich inlaat met wereldse denkbeelden, loopt groot gevaar. Hier lezen we het werkwoord 'staan', alsof je bij een tweesprong staat en moet kiezen tussen het goed en het slechte.
 2. zondige wegen gaan bewandelen - De volgende stap is dat je ook eens gaat uitproberen of de wereldse manier van leven echt wel zo erg is. Je hoeft toch niet als een vreemdeling in je eigen land te leven? Een beetje van de wereld proeven is toch niet erg? Hier lezen we het werkwoord 'wandelen': de wereldse zonden daadwerkelijk doen.
 3. je thuis voelen bij mensen die geen rekening met God houden - Hoe vaker je zondigt, hoe nadrukkelijker er zondige levenspatronen ontstaan en hoe minder je geweten je nog kan aanspreken. Hier lezen we het werkwoord 'zitten' dat wijst op een gevestigde manier van leven.

Aan het einde van Psalm 1 lezen we de conclusie:

"want de HERE kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat." (Psalm 1:6, NBG1951)

De brede weg is een verkeerde weg. Het is een HEILLOZE weg die tot de dood leidt.

Zie ook de volgende onderwerpen in hoofdstuk 'Hiernamaals':
- 'Voorwaarden voor eeuwig leven'
- 'Voorwaarden voor eeuwige dood'

Gespreksvragen

 

 1. Staat de poort van deze gelijkenis aan het begin of aan het einde van de weg?
 2. Wat zijn de verschillen tussen de brede en de smalle poort?
 3. Hoe moeilijk is het om door de smalle poort te gaan?
 4. Hoe moet je vanaf de brede weg op de smalle weg komen? Is dat moeilijk?
 5. Hoe kom je van de smalle weg op de brede weg? Is dat moeilijk?
 6. Hoe blijf je op de smalle weg, zonder toe te geven aan de verleiding om van weg te wisselen?

Volgend onderwerp:

 3.5.7. Farizeeër en tollenaar 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies