link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.5.10. Graankorrel

Inhoud:

- Vruchtdragen en vermenigvuldiging
- Bereidheid om te willen sterven aan je eigen verlangens
- Wat wil je: succes hebben of vruchtdragen?
- Gespreksvragen


Je vindt deze korte gelijkenis over het thema 'Vruchtdragen' in Johannes 12:24.

 Andere gelijkenissen over vruchtdragen zijn: 'Boom en vrucht', 'Onvruchtbare vijgenboom', 'Talenten en ponden', 'Wijnstok en ranken' en 'Zaaier'.

Vruchtdragen en vermenigvuldiging

 

Graan kan voor lange tijd bewaard worden en dat is heel plezierig als het bestemd is voor consumptie. Graankorrels kunnen ook gezaaid worden en zichzelf vermenigvuldigen. Jezus gebruikte dit om er een geestelijke les mee te leren aan zijn volgelingen. Jezus zei:

"... als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht." (Johannes 12:24, NBV2004)

Jezus heeft deze woorden zelf eerst in praktijk gebracht door zichzelf op te offeren en zijn leven af te leggen toen Hij stierf aan het kruis. Daardoor heeft Hij persoonlijk meer vrucht gedragen dan wie ook, want door zijn sterven aan het kruis konden veel mensen nieuw leven ontvangen via de weg van bekering en wedergeboorte. Iedere ware christengelovige is als het ware een vrucht van wat Jezus heeft gedaan en is tot nieuw leven gekomen door zijn dood en opstanding.

Bereidheid om te willen sterven aan je eigen verlangens

 

Een graankorrel kan pas tot zijn doel komen wanneer die in de grond wordt gestopt en daar als het ware sterft. Het heeft alles te maken met het sterven aan jezelf. Dat wil zeggen: niet je eigen verlangens en plannen volgen, maar je wil helemaal overgeven aan God en je onderwerpen aan zijn wil. Op die manier kan het nieuwe leven zich in je ontwikkelen.

Als een graankorrel in de grond terecht komt sterft alleen de buitenkant. Het binnenste van de graankorrel, de tarwekiem blijft leven en die begint pas te groeien zodra de buitenkant is afgestorven. Als een gelovige in geestelijke zin sterft aan alle aardse dingen die belangrijk voor hem waren, verliezen die aardse, uiterlijke dingen hun waarde voor hem. Zijn innerlijk blijft dan gewoon leven en nog veel beter dan daarvoor: alleen dan kan het nieuwe leven in de gelovige groeien en vruchtdragen.

Zie ook onderwerp 'Wilsovergave' in hoofdstuk 'Zwakheid en kracht'.

Wat wil je: succes hebben of vruchtdragen?

 

Vruchtdragen is de christelijke tegenhanger van succes hebben in de maatschappij. Er is niets verkeerd aan een mooie carrière, maar het goede is vaak de vijand van het beste. Dat geldt vooral binnen Gods koninkrijk. Je kan ervoor kiezen om je ambities voor een flitsende carrière op te geven om in plaats daarvan je gaven en talenten in te zetten voor Gods koninkrijk. Bijvoorbeeld door God te dienen bij een zendingsorganisatie, een christelijke hulporganisatie of in je kerkelijke gemeente. Met veel soorten beroepservaring kun je daar parttime of fulltime dienstbaar zijn. Je zult er vast niet rijk van worden en het zal niet altijd gemakkelijk zijn, maar God zal je op zijn manier belonen. Jezus belooft bovendien schatten in de hemel als beloning voor vruchtdragen op aarde. Ik daag je uit om er over na te denken, als je er de mogelijkheden toe hebt.

in hoofdstuk 'Vruchtdragen' wordt uitvoerig uitgelegd wat geestelijk vruchtdragen inhoudt.

Gespreksvragen

 

  1. Wat wordt bedoeld met de woorden: vruchtdragen en vermenigvuldiging?
  2. Welk geestelijk principe wordt uitgebeeld door een graankorrel die eerst moet sterven voordat hij kan uitgroeien tot een plant die vruchtdraagt?
  3. Kun je voorbeelden geven van 'sterven aan jezelf'?
  4. Wat is het verschil tussen succes hebben en vruchtdragen?

Volgend onderwerp:

  3.5.11. Heer en knecht 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies