link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.5.14. Mosterdzaad

Inhoud:

- Groeimogelijkheden
- Wereldwijde groei van Gods koninkrijk
- Persoonlijke geloofsgroei
- Gespreksvragen


Deze gelijkenis gaat over het thema 'Geloofsgroei', evenals de gelijkenissen 'Opgroeiend zaad' en 'Zuurdesem'.

Deze korte gelijkenis vind je in Matteüs 13:31-32, Marcus 4:30-32 en Lucas 13:18-19.

"... Het hemelse koninkrijk lijkt op een mosterdzaadje, dat iemand op zijn akker zaait. Het is het kleinste van alle zaden, maar als het opkomt, wordt het groter dan alle andere planten: het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht in zijn takken komen nestelen." (Matteüs 13:31-32, GNB1996)

Groeimogelijkheden

 

Het thema van deze gelijkenis is: de enorme groeimogelijkheden van het koninkrijk van de hemel. Die groeikracht kan zich manifesteren in de wereldwijde Gemeente van Jezus en ook in het leven van individuele christengelovigen. Een zaadje ontwikkelt zich pas tot een groeiende plant wanneer het is gezaaid in geschikte grond. De groeikracht is afkomstig van God en manifesteert zich waar mensen tot geloof in Jezus zijn gekomen (het zaad is dan gezaaid) en in hun geloof zijn gegroeid.

Jezus noemt in deze gelijkenis het kleinst denkbare zaadje (ongeveer 1 mm in doorsnede) waar verhoudingsgewijs de grootste plant uit voortkomt. Een mosterdzaadje kan uitgroeien tot een boom (of heester) van meer dan drie meter hoog!

In principe is de groeikracht van Gods koninkrijk onbeperkt, eenvoudigweg omdat Gods kracht geen grenzen kent. De enige beperking voor de groei van dit koninkrijk is ... ongeloof en de laksheid van christengelovigen.

Wereldwijde groei van Gods koninkrijk

 

De groeikracht van het koninkrijk van de hemel blijkt onder meer uit de groei van de wereldwijde Gemeente van Jezus. Zo kwamen op de eerste Pinksterdag duizenden mensen tot geloof.

"Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend." (Handelingen 2:41, NBV2004)

Daarna heeft het koninkrijk zich als een prairievuur over de hele wereld uitgebreid. Ook in onze tijd zijn er landen waar veel mensen tot een levend geloof in Jezus komen. De kerkgeschiedenis kent veel hoogtepunten zoals opwekkingen en perioden van geloofsvernieuwing. Verder is het opmerkelijk dat onder vervolging de Kerk sterker blijkt te groeien dan waar godsdienstvrijheid is.

Zie ook hoofdstuk 'Getuigen van Jezus'.

Persoonlijke geloofsgroei

 

Maar ook in je eigen leven kan Gods Geest wonderen doen, zowel opzienbarende als kleine wonderen. Concentreer je niet op de vele gebreken die je tegenkomt onder christenen en bij jezelf, maar geloof in de mogelijkheden van een groeiend geloof in Jezus

Hoe groeit je geloof? De twaalf discipelen van Jezus meenden dat geloofsgroei van buitenaf moest komen, iets wat God in je moet doen, zonder toedoen van jezelf. Vandaar het volgende:

"En de apostelen zeiden tegen de Heere: Vermeerder ons het geloof." (Lucas 17:5, HSV2010)

Jezus legde hen daarna niet de handen op om hun geloof sterker te maken. Hij beloofde hen ook niet dat God een gebed om een sterker geloof zou verhoren. Zo werkt het namelijk niet. Let goed op de reactie van Jezus:

"... Zelfs als je geloof maar zo klein is als een mosterdzaadje, is alles mogelijk. Als je dan tegen een boom zegt: 'Trek je wortels uit de grond en ga in de zee staan,' dan doet hij dat." (Lucas 17:6, BGT2012)

Geloof groeit pas wanneer je je geloof gebruikt en in daden omzet. Het groeit door alle kleine en grotere geloofskeuzen die je maakt, door alle beslissingen die je neemt vanuit je vertrouwen op God. En ook mensen met een beginnend geloof zijn in staat om opzienbarende dingen te doen, als ze eenvoudigweg vertrouwen op de grote God en zijn oneindig grote macht. De kracht van het geloof zit niet in je verstand, niet in wat je allemaal weet over 'het geloof', maar in je wil waarmee je ervoor kiest om te handelen vanuit geloof.

Zie meer over dit thema in hoofdstuk 'Geloof en geloofsgroei'.

Gespreksvragen

 

  1. Wat leert een mosterdzaadje ons over het koninkrijk van de hemel?
  2. Onder welke omstandigheden groeien plaatselijke gemeenten het hardst?
  3. Onder welke omstandigheden worden plaatselijke gemeenten steeds zwakker?
  4. Waar zie je vandaag de dag de meeste kerkgroei of de meeste kerkverlating?
  5. Hoe zou jouw plaatselijke kerkelijke gemeente kunnen groeien? Wat is daar voor nodig?
  6. Hoe kan je persoonlijke geloof groeien?

Volgend onderwerp:

  3.5.15. Nieuwe lappen en nieuwe wijn 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies