link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.5.19. Onvruchtbare vijgenboom

Inhoud:
- Vruchtboom zonder vruchten
- Geduldige wijngaardenier geeft het niet op
- Vruchtdragen is een vereiste
- Gespreksvragen

Deze gelijkenis gaat over het thema 'vruchtdragen' (Lucas 13:6-9).

Andere gelijkenissen over vruchtdragen zijn: 'Boom en vrucht', 'Graankorrel', 'Talenten en ponden', 'Wijnstok en ranken' en 'Zaaier'.

 

Vruchtboom zonder vruchten

In het Oude Testament lezen op diverse plaatsen dat het leven van een gelovige wordt vergeleken met een vruchtboom, zoals in Psalm 1:

"Hij is als een boom aan het water, een boom die altijd vrucht draagt als het de tijd ervoor is, en waarvan nooit de bladeren verdorren. Zo'n mens zal slagen, wat hij ook doet." (Psalm 1:3, GNB1996)

Vruchtdragen is de normaalste zaak van de wereld als een goede plant op een geschikte plek staat.

"... Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen." (Lucas 13:6, NBV2004)

Een bestaande wijngaard is bijna altijd een plek met uitstekende grond. In de wijngaard van deze gelijkenis had de eigenaar ook één enkele vijgenboom geplant. Omdat een vijgenboom ook met minder goede grond genoegen neemt, had hij alle reden om daar goede resultaten van te verwachten. Maar hij kwam bedrogen uit. Na drie jaar kon er nog geen vijg geoogst worden en dat is een slecht teken: de praktijk wijst uit dat er dan later ook geen vijgen te verwachten zijn. De eigenaar besloot dus dat hij de boom maar beter kon laten omhakken. Een vruchteloze boom is immers nergens goed voor.

"Hij zei tegen de wijngaardenier: 'Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit.' (Lucas 13:7 NBV2004)

 

Geduldige wijngaardenier geeft het niet op

Maar, zoals in veel gelijkenissen van Jezus, komt er een onverwachte wending in het verhaal. De wijngaardenier protesteert tegen de opdracht. van zijn baas. Hij vond dat er echt ALLES aan gedaan moest worden voordat de vijgenboom zou worden gekapt. Je moet wel een erg slechte en weerbarstige vijgenboom zijn om na zoveel liefde en zorg nog niet met vijgen aan te komen.

"Maar de wijngaardenier zei: 'Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, - misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.' " (Lucas 13:8-9, NBV2004)

Deze gelijkenis vertoont veel overeenkomsten met het 'lied van de wijngaard' in het Bijbelboek Jesaja:

"Voor mijn geliefde wil ik zingen het lied van mijn lief en zijn wijngaard.
Mijn geliefde had een wijngaard, gelegen op vruchtbare grond.
Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte een edele druivensoort.
Hij bouwde er een wachttoren, hakte ook een perskuip uit.
Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts wrange druiven voort.
Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem, spreek recht tussen mij en mijn wijngaard.
Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen, wat heb ik te weinig gedaan?
Ik verwachtte zo veel van mijn wijngaard, waarom bracht hij slechts wrange druiven voort?
Luister, ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen:
Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af, zodat hij verbrand en vertrapt kan worden.
Ik zal hem laten verwilderen, er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewied,
dorens en distels schieten er op.
De wolken zal ik opdragen geen regen op hem te laten vallen." (Jesaja 5:1-6, NBV2004)

Deze oudtestamentische gelijkenis heeft betrekking op de afvalligheid van het volk Israël in de tijd van de profeet Jesaja:

"Israël is de wijngaard van de HEER van de hemelse machten,
de uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda.
Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht,
hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting." (Jesaja 5:7, NBV2004)

 

Vruchtdragen is een vereiste

Hoewel deze gelijkenis in eerste instantie alleen op het volk Israël sloeg, hangt die wel samen met de noodzaak van geestelijk vruchtdragen voor elk kind van God. Dit wordt vooral uitgewerkt in de 'gelijkenis van de wijnstok'. Vruchtdragen is een noodzakelijke vereiste om zeker te kunnen zijn van eeuwig leven na het leven op aarde.

In hoofdstuk 'Vruchtdragen' wordt uitvoerig uitgelegd wat geestelijk vruchtdragen inhoudt.

 

Gespreksvragen

  1. Wat is het doel van een vruchtboom?
  2. Wie is in deze gelijkenis (1) de eigenaar van de wijngaard, (2) de verzorger van de wijngaard (de wijngaardenier) en (3) de wijngaard zelf?
  3. Wat is de grimmige werkelijkheid achter het omhakken van de vijgenboom in Lucas 13:9?
  4. Heeft God jou als christengelovige voldoende mogelijkheden gegeven om vrucht te dragen? Welke mogelijkheden zijn dat dan?
  5. Op welke manier draag jij geestelijke vruchten waar je Eigenaar iets aan heeft?


Volgend onderwerp:

  3.5.20. Opgroeiend zaad 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op de Herschepping site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Reageren / vraag stellen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.4.