Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

3.5.19. Onvruchtbare vijgenboom

 

- Vruchtboom zonder vruchten
- Geduldige wijngaardenier geeft het niet op
- De vijgenboom en Israël
- Vruchtdragen is een vereiste
- Gespreksvragen

 

Deze gelijkenis gaat over het thema 'vruchtdragen' (Lucas 13:6-9).

Andere gelijkenissen over vruchtdragen zijn: 'Boom en vrucht', 'Graankorrel', 'Talenten en ponden', 'Wijnstok en ranken' en 'Zaaier'.

 

Vruchtboom zonder vruchten

In het Oude Testament lezen op diverse plaatsen dat het leven van een gelovige wordt vergeleken met een vruchtboom, zoals in Psalm 1:

"Hij is als een boom aan het water, een boom die altijd vrucht draagt als het de tijd ervoor is, en waarvan nooit de bladeren verdorren. Zo'n mens zal slagen, wat hij ook doet." (Psalm 1:3, GNB1996)

Vruchtdragen is de normaalste zaak van de wereld als een goede plant op een geschikte plek staat.

"... Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen." (Lucas 13:6, NBV2004)

Een bestaande wijngaard is bijna altijd een plek met uitstekende grond. In de wijngaard van deze gelijkenis had de eigenaar ook één enkele vijgenboom geplant. Omdat een vijgenboom ook met minder goede grond genoegen neemt, had hij alle reden om daar goede resultaten van te verwachten. Maar hij kwam bedrogen uit. Na drie jaar kon er nog geen vijg geoogst worden en dat is een slecht teken: de praktijk wijst uit dat er dan later ook geen vijgen te verwachten zijn. De eigenaar besloot dus dat hij de boom maar beter kon laten omhakken. Een vruchteloze boom is immers nergens goed voor.

"Hij zei tegen de wijngaardenier: 'Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit.' (Lucas 13:7 NBV2004)

 

Geduldige wijngaardenier geeft het niet op

Maar, zoals in veel gelijkenissen van Jezus, komt er een onverwachte wending in het verhaal. De wijngaardenier protesteert tegen de opdracht. van zijn baas. Hij vond dat er echt ALLES aan gedaan moest worden voordat de vijgenboom zou worden gekapt. Je moet wel een erg slechte en weerbarstige vijgenboom zijn om na zoveel liefde en zorg nog niet met vijgen aan te komen.

"Maar de wijngaardenier zei: 'Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, - misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.' " (Lucas 13:8-9, NBV2004)

 

De vijgenboom en Israël

De vijgenboom in deze gelijkenis stelt het volk Israël voor, dat door God was geroepen als een voorbeeld voor alle omringende landen doordat ze leefden volgens de heilzame leefregels die Hij hen had gegeven in de wet van Mozes. Eeuwenlang had God aandacht en liefde geïnvesteerd in zijn uitgekozen volk, maar meestal met een erg teleurstellend resultaat. God is erg vergevingsgezind en geduldig, maar zijn geduld is niet oneindig! Nu was Jezus naar de aarde gekomen als de belangrijkste afgezant en profeet van God die ooit op aarde geleefd had, die meer goddelijk gezag had getoond dan Mozes, en Elia en alle andere profeten bij elkaar.

De drie jaren van de boom in de gelijkenis kunnen in verband worden gebracht met de drie jaren van Jezus' bediening om het volk Israël over het koninkrijk van de hemel te vertellen en om aan te tonen dat Hij de beloofde messias was. Na die drie jaar was het zonneklaar: Het volk Israël had Jezus niet erkend als de messias, behalve een relatief klein aantal volgelingen en andere mensen die een bijzondere ontmoeting met Jezus hadden gehad. De 'vrucht' van het volk Israël was ... dat ze hun Messias, de Koning van Israël, ter dood zouden brengen. En Jezus wist dat van tevoren. Om die reden zou er een vloek over het volk komen, die werd uitgevoerd toen Jeruzalem in het jaar 60 na Chr. zou worden verwoest en de Joden over de hele wereld verstrooid zouden worden. De uitwerking van deze vloek was vergelijkbaar met de verwoesting van de tempel in de tijd van de profeet Jeremia en de daarop volgende Babylonische ballingschap van het volk Israël.

Deze gelijkenis vertoont veel overeenkomsten met het 'lied van de wijngaard' in het Bijbelboek Jesaja:

"Voor mijn geliefde wil ik zingen het lied van mijn lief en zijn wijngaard.
Mijn geliefde had een wijngaard, gelegen op vruchtbare grond.
Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte een edele druivensoort.
Hij bouwde er een wachttoren, hakte ook een perskuip uit.
Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts wrange druiven voort.
Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem, spreek recht tussen mij en mijn wijngaard.
Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen, wat heb ik te weinig gedaan?
Ik verwachtte zo veel van mijn wijngaard, waarom bracht hij slechts wrange druiven voort?
Luister, ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen:
Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af, zodat hij verbrand en vertrapt kan worden.
Ik zal hem laten verwilderen, er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewied,
dorens en distels schieten er op.
De wolken zal ik opdragen geen regen op hem te laten vallen." (Jesaja 5:1-6, NBV2004)

Deze oudtestamentische gelijkenis heeft betrekking op de afvalligheid van het volk Israël in de tijd van de profeet Jesaja:

"Israël is de wijngaard van de HEER van de hemelse machten,
de uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda.
Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht,
hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting." (Jesaja 5:7, NBV2004)

 

Vruchtdragen is een vereiste

Hoewel deze gelijkenis in eerste instantie alleen op het volk Israël sloeg, hangt die wel samen met de noodzaak van geestelijk vruchtdragen voor elk kind van God. Dit wordt vooral uitgewerkt in de 'gelijkenis van de wijnstok'. Vruchtdragen is een noodzakelijke vereiste om zeker te kunnen zijn van eeuwig leven na het leven op aarde.

In hoofdstuk 'Vruchtdragen' wordt uitvoerig uitgelegd wat geestelijk vruchtdragen inhoudt.

 

Gespreksvragen

  1. Wat is het doel van een vruchtboom?
  2. Wie is in deze gelijkenis (1) de eigenaar van de wijngaard, (2) de verzorger van de wijngaard (de wijngaardenier) en (3) de wijngaard zelf?
  3. Wat is de grimmige werkelijkheid achter het omhakken van de vijgenboom in Lucas 13:9?
  4. Heeft God jou als christengelovige voldoende mogelijkheden gegeven om vrucht te dragen? Welke mogelijkheden zijn dat dan?
  5. Op welke manier draag jij geestelijke vruchten waar je Eigenaar iets aan heeft?

 Volgend onderwerp:  3.5.20. Opgroeiend zaad 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Extra

Extra functies naast de hoofdinhoud van de Herschepping site.

- Reageren / vraag stellen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.