link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.5.20. Opgroeiend zaad

Inhoud:

- Zaad groeit vanzelf op
- Oogst
- Gespreksvragen


Deze gelijkenis gaat over het thema 'Geloofsgroei', evenals de gelijkenissen 'Mosterdzaad' en 'Zuurdesem'.

De focus van deze gelijkenis ligt op de afhankelijkheid van wat God doet in en door de gelovige, en niet op de eigen inspanningen.

Je vindt deze gelijkenis in Marcus 4:26-29. Je kunt het lezen als een uitbreiding van de gelijkenis van de zaaier, die Jezus kort hiervoor vertelde.

"... Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe." (Marcus 4:26-27, NBV2004)

Als een boer iets zaait, hoeft hij daar verder niets aan te doen. Hij moet wel zorgen voor de akker door die zo nodig te besproeien of te irrigeren, maar het zaad groeit vanzelf op zodat er uiteindelijk een goede oogst kan worden binnengehaald.

Zaad groeit vanzelf op

 

"De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst." (Marcus 4:28-29, NBV2004)

Geloofsgroei en vruchtdragen is niet het resultaat van menselijke inspanning, maar van Gods werk in en door het leven van de gelovige. Maar dat betekent niet dat de gelovige passief in zijn luie stoel blijft zitten wachten totdat God iets in en door hem doet. Als je God dient in de verbondenheid met de Heilige Geest, dan zorgt Hij voor blijvende resultaten. Dat is dan geen mensenwerk meer.

"Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven." (Efeziërs 2:10, WV2012)

Deze woorden van de apostel Paulus worden voorafgegaan door de stelling dat gelovigen nieuw leven ontvangen uit genade en niet uit eigen inspanning (Efeziërs 2:8-9). Diezelfde hulp van God is ook werkzaam in het proces van geestelijk groeien en vruchtdragen door de Heilige Geest.

De belangrijkste voorwaarde voor geloofsgroei en vruchtdragen is dus niet onze eigen inspanning, maar het voortdurend in verbondenheid met Jezus te leven. Die nadruk vinden we ook de gelijkenis van de wijnstok en de ranken waarin Jezus zei:

"Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen." Johannes 15:4-5, NBV2004)

Zie meer over dit thema in hoofdstuk 'Vruchtdragen'.

Oogst

 

De apostel Paulus schreef het volgende over wat God in het hart van de gelovige werkt tot het einde van zijn leven:

"Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus." (Filippenzen 1:6, HSV2010)

Jezus besluit de gelijkenis door het te hebben over de oogst:

"Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst." (Marcus 4:29, NBV2004)

De resultaten van geestelijke groei en vruchtdragen zijn gedurende het leven op aarde al merkbaar, maar worden in het hiernamaals pas volledig zichtbaar. Voor iedere gelovige zal dat op een verschillende manier uitpakken.

Gespreksvragen

 

  1. Op welke manieren wil God in je hart werken?
  2. Op welke manieren kun je daarbij actief betrokken zijn?
  3. Hoe kun je ongewild de werking van God tegenhouden?

Volgend onderwerp:

 3.5.21. Rijke dwaas 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies