link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.5.29. Twee heren dienen

Inhoud:

- Van wie ben je?
- Goed omgaan met wat je is toevertrouwd
- Geen andere goden dienen
- Gespreksvragen


Deze korte gelijkenis vind je in Lucas 16:10-13.

"Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon." (Lucas 16:13, NBV2004)

Niemand kan volledig toegewijd zijn aan twee werkgevers. Hij zal altijd de één boven de andere stellen. Meer dan in onze samenleving was dit een vanzelfsprekendheid in de Joodse samenleving van Jezus' dagen.

Van wie ben je?

 

Let goed op: Jezus zei niet "je MAG geen twee heren dienen" maar "je KUNT geen twee heren dienen." Daarmee bedoelt Jezus: het is onmogelijk om tegelijk twee heren te dienen. Je kunt niet het eigendom van Jezus zijn en tegelijk slaaf zijn van geld en bezittingen. Een slaaf kan maar één eigenaar hebben. Behalve koning Jezus is er ook de satan, Gods tegenstander, die dezelfde claim heeft op de harten van mensen. Door hebzucht of iets anders heb je een verbinding met de satan die je toewijding aan koning Jezus ondermijnt. Wees dan ook volkomen toegewijd aan koning Jezus en erken alleen zijn heerschappij over je leven.

De farizeeën die naar deze gelijkenis luisterden, reageerden met boegeroep. Ze waren hebzuchtig en dat was algemeen bekend. Ze meenden dat dat niet erg was omdat ze zich aan de andere kant stipt aan de uiterlijke regels van de levenswet hielden. Ze beschouwden hun rijkdom als een zegen van God. Lees maar hoe op de gelijkenis werd gereageerd:

"De farizeeën, die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en ze haalden honend hun neus voor hem op. Maar Jezus zei tegen hen: 'U wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart ..." (Lucas 16:14-15, NBV2004)

Inderdaad, geldzucht of materialisme is een zonde die goed gecamoufleerd kan worden; maar God kent de verborgen schuilhoeken van ons hart. Dienen wij de mammon (=de macht van de geldzucht) ook, een beetje of een beetje te veel?

Zie ook de volgende onderwerpen:
- 'Rijke jongeman' in hoofdstuk 'Ontmoetingen met Jezus'
- 'Hebzucht en materialisme' in hoofdstuk 'Verleidingen'.

Goed omgaan met wat je is toevertrouwd

 

Jezus vertelde deze gelijkenis na de gelijkenis van de slimme rentmeester. Hij riep zijn volgelingen op om trouw te zijn bij het beheren van wat God hen heeft toevertrouwd.

"Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt?" (Lucas 16:10-12, NBV2004)

Het leven op aarde is als een stageperiode. Tijdens die relatief korte tijd laat je zien wat in je zit. De manier waarop je bijvoorbeeld omgaat met je gaven, je tijd, je bezittingen zijn bepalend voor de verantwoordelijkheden die in het hiernamaals aan je worden toevertrouwd.

Zie in dit verband ook de gelijkenis van de 'Talenten en ponden'.

Geen andere goden dienen

 

Natuurlijk is deze gelijkenis ook toepasbaar op alle andere dingen waar hun gelovigen ongezond veel aandacht aan besteden en kunnen worden tot regelrechte afgoden. Het is goed om regelmatig jezelf af te vragen: dien ik bepaalde afgoden?

Zie meer hierover in onderwerp 'Geen andere goden dienen' in hoofdstuk 'Gods levenswet'.

Gespreksvragen

 

  1. Wie zijn de twee (of meer) heren die we zouden kunnen dienen?
  2. Wanneer wordt iets een soort afgod van je?

Volgend onderwerp:

  3.5.30. Verloren en gevonden 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies