Bijbelstudies Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

3.5.34. Vriend in nood

 

Inhoud:
- Bij je vrienden kun je altijd terecht ... of niet?
- De aanhouder wint
- Blijf bidden!
- Gespreksvragen

 

Een andere gelijkenis over het thema 'volhardend gebed' is de gelijkenis van de 'Onrechtvaardige rechter'.

Deze gelijkenis kun je vinden in Lucas 11:5-8. Dit voorbeeldverhaal is een onderdeel van Jezus' onderwijs over bidden. Direct voorafgaande aan deze gelijkenis vinden we de Lucas versie van het Onze Vader gebed.

 

Bij je vrienden kun je altijd terecht ... of niet?

Jezus begint zijn gelijkenis met de volgende woorden:

"... Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: 'Wil je mij drie broden lenen, want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.' " (Lucas 11:5-6, NBV2004)

Op zo'n tijd kun je niet zomaar bij iedereen aankloppen, maar bij een goede vriend durf je dat wel. Een vriend laat je immers niet in de steek!

"Een vriend blijft je altijd trouw ..." (Spreuken 17:17, BGT2012)

 

De aanhouder wint

Jezus ging verder:

"En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: 'Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.' " (Lucas 11:7, NBV2004)

Iedere toehoorder wist: dit is te grof voor woorden! Niemand zou zijn vriend op zo'n manier behandelen. Gastvrijheid stond in de tijd van de Bijbel in Israël in hoog aanzien. Iemand de deur weigeren, zelfs op ongelegen momenten, dat deed je gewoon niet. En om tegen je vriend te zeggen dat je domweg geen zin hebt om je nest uit te komen en te beroerd bent om iets voor hem te doen, dat is absurd. Het verhaal riep bij de toehoorders onmiddellijk een gevoel van afkeer en verontwaardiging op. En dat is precies waar Jezus zijn toehoorders wilde hebben.

"Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft." (Lucas 11:8, NBV2004)

De vriend laat zich niet afschepen. Hij blijft aandringen en ongetwijfeld doet hij een beroep op hun onderlinge vriendschap. Uiteindelijk kruipt de man uit zijn bed, loopt mopperend naar de keuken en geeft zijn vriend waar hij om gevraagd heeft. Eigenlijk heeft hij geen keus, want als hij het niet zou doen, zou op dat moment de vriendschap ophouden te bestaan. Zoveel verstand heeft hij nog wel.

 

Blijf bidden!

Vervolgens kwam Jezus met de toepassing om de hoek.

"Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan." (Lucas 11:9-10, NBV2004)

De gelijkenis is dus een illustratie van de uitnodiging die Jezus geeft aan gelovigen om te bidden. We mogen daarbij zelfs aandringen en God met nadruk aan zijn beloften herinneren, zoals de hiervoor geciteerde Bijbeltekst. Elk fatsoenlijk mens zal een redelijk verzoek inwilligen van iemand die in een moeilijke positie verkeert waar hij zonder hulp niet uitkomt. Zou God je hulpvraag dan afwijzen?

"Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen." (Matteüs 7:11, NBV2004)

De woorden 'ook al zijn jullie slecht' zou je ook zo kunnen lezen: 'hoe verdorven je ook bent'. Let vooral op de woorden 'hoeveel te meer', want daar gaat het om. God is niet zoals de mopperende vriend, maar Hij is je zorgzame Vader die niet met tegenzin geeft wat je nodig hebt, maar juist heel graag en vooral ook op een ruimhartige manier. Als een mopperende vriend uiteindelijk toch zijn bed uitkomt na sterk aandringen, hoeveel te meer is de liefdevolle God bereid om je te helpen als je blijft bidden en bij wijze van spreken bij God op de deur bonst.

Zie meer over bidden in hoofdstuk 'Gebed'.

 

Gespreksvragen

  1. Welke verschillen kun je benoemen tussen de houding van God en van de slaperige vriend?
  2. Welke aansporingen geeft deze gelijkenis voor het bidden?

 Volgend onderwerp: 3.5.35. Waakzame dienaren 

 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Diversen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter' (nieuw)

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.