link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.5.36. Waakzame dienaren

Inhoud:

- Wees waakzaam!
- Het huis bewaken
- Verrassende beloning voor trouw
- Gespreksvragen


Twee verschillende versies van deze gelijkenis over het thema 'waakzaamheid' kun je vinden in Marcus 13:35-37 en Lucas 12:35-40.

Een andere gelijkenis over het thema 'waakzaamheid' is de gelijkenis van de 'Tien bruidsmeisjes'.

Wees waakzaam!

 

Jezus noemt eerst met het thema van de gelijkenis:

"Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen." (Marcus 13:33, NBV2004)

Jezus bedoelde: wees klaar voor mijn wederkomst. In het evangelie van Marcus lezen we:

"Het is als met een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of ’s morgens vroeg. " (Marcus 13:34-35, NBV2004)

In het Lucas evangelie lezen we:

"Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt." (Lucas 12:35-36, NBV2004)

Dit voorbeeldverhaal gaat dus over een man die van huis gaat en niet kan zeggen wanneer hij terug zal komen. De betekenis van die woorden ligt voor de hand. Het gaat over Jezus, die enkele weken na zijn opstanding naar de hemel zou gaan en op een onverwacht moment zal terugkomen. Hij verwacht dat zijn volgelingen op zijn huis passen en niet door zijn komst worden verrast. De woorden 'doe je gordel om' is een beeldspraak over de lange gewaden die mannen in die tijd droegen. Als ze in actie kwamen, dan omgordden ze hun mantel zodat die een eindje van de grond af kwam en ze beter konden lopen. De betekenis lijkt me duidelijk: blijf in beweging en wees niet lui. Wees actief en neem je verantwoordelijkheid binnen je gezin, in je kerkelijke gemeente en in je leefomgeving, om te doen wat Jezus heeft opgedragen.

Het huis bewaken

 

De heer heeft zijn dienaren meer opgedragen dan alleen het dagelijks werk om het huishouden op orde te houden. Ze moeten ook het huis bewaken zodat er geen inbrekers het huis binnen kunnen komen om geld of kostbaar huisraad te stelen. Dat wordt duidelijker in het Lucas evangelie:

"Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken." (Lucas 12:39, NBV2004)

De betekenis daarvan laat zich gemakkelijk raden. De Gemeente van Jezus moet alert zijn op de aanvallen van de satan om gelovigen te verleiden tot wereldgelijkvormigheid of laks te worden in hun geloofsleven. Er is veel te verliezen!

Verrassende beloning voor trouw

 

Door niet voortdurend waakzaam te zijn zouden de dienaren laten zien dat ze hun taak als bewakers verzaakt hebben. Stel je voor dat de heer plotseling thuiskomt en al zijn personeel ligt te slapen. Dan hebben ze domweg het huis NIET bewaakt!

"Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of ’s morgens vroeg. Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam!" (Marcus 13:35-37, NBV2004)

Maar als de heer thuiskomt en al zijn dienaren zijn gewoon bezig te doen wat ze horen te doen, dan weet hij dat ze betrouwbaar zijn.

"Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen." (Lucas 12:37, NBV2004)

Hier gebeurt iets vreemds. Het is juist de taak van huisknechten om hun heer bij zijn thuiskomst een maaltijd op te dienen. Maar wat doet hun heer? Hij zegt dan zoiets als: "Gaan jullie maar aan tafel zitten, ik zal jullie bedienen. En wat willen jullie erbij drinken?" Dit is ongehoord en eigenlijk te gek voor woorden. Maar toch zijn dit echt de woorden van Jezus.

Die maaltijd doet denken aan het toekomstige bruiloftsmaal van het Lam, wanneer Jezus verenigd zal zijn met al zijn trouwe volgelingen.

"... Gelukkig zijn zij die uitgenodigd zijn voor het bruiloftsmaal van het Lam ..." (Openbaring 19:9, WV2012)

Alleen gelovigen die gedurende hun leven geestelijke vruchten hebben gedragen en tot het einde trouw zijn gebleven aan Jezus zijn daartoe uitgenodigd. Trouw is één van de belangrijkste kenmerken van echte gelovigen.

Gespreksvragen

 

  1. Betekent waakzaamheid onder meer: veel denken aan de wederkomst van Jezus?
  2. Wat moet er bewaakt worden en waartegen?
  3. Wat gebeurt er in je geloofsleven als je waakzaamheid verslapt?
  4. Wat gebeurt er als de waakzaamheid van je plaatselijke kerkelijke gemeente verslapt?
  5. Welke eigenschap is vooral belangrijk bij waakzaamheid?

Volgend onderwerp:

  3.5.37. Wijnstok en ranken 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies