Bijbelstudies Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

3.5.36. Wijnstok en ranken

 

Inhoud:
- Wijnbouwer, wijnstok en ranken
- Snoeien
- Hoe werkt het snoeien?
- Voorwaarde: Blijf in mij!
- Druivenoogst
- Gespreksvragen

 

Een van de bekendste gelijkenissen van Jezus over het thema 'Vruchtdragen' is de gelijkenis van de wijnstok en de ranken in Johannes 15:1-8. Dit is de enige gelijkenis die deel uitmaakt van het laatste onderwijs dat Jezus aan zijn twaalf discipelen gaf voordat de lijdenstijd begon (Johannes 14-16). Daaruit mogen we concluderen dat deze gelijkenis een bijzonder belangrijke boodschap bevat.

 Andere gelijkenissen over vruchtdragen zijn: 'Boom en vrucht', 'Graankorrel', 'Onvruchtbare vijgenboom', 'Talenten en ponden', en 'Zaaier'.

 

Wijnbouwer, wijnstok en ranken

Jezus begint met de hoofdpersonen van de gelijkenis:

"Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij ..." (Johannes 15:1-2, NBV2004)

 • God de Vader is als de wijnbouwer.
 • Jezus is als de wijnstok.
 • Wedergeboren gelovigen zijn als de ranken die opgroeien vanuit de wijnstok

Treffend is de verbondenheid tussen de wijnstok en de ranken. Vaak is bij een wijnstok nauwelijks te zien waar de wijnstok eindigt en waar de ranken beginnen. Zoals de wijnstok en de ranken één geheel zijn, zo vormen Jezus en zijn volgelingen één lichaam.

De rolverdeling is duidelijk:

 • De wijnstok (=Jezus) draagt de ranken en voorziet de ranken van water en grondstoffen.
 • De ranken (=gelovigen) dragen vruchten. Om vruchten te dragen is maar één ding belangrijk: aan de wijnstok verbonden blijven.
 • De wijnbouwer (=God) snoeit de ranken wanneer nodig, zodat de ranken zo veel mogelijk vruchten dragen.
 

Snoeien

"Jullie zijn al bijgesnoeid door de woorden die ik tot jullie gesproken heb." (Johannes 15:3, GNB1996)

Bij de wedergeboorte wordt iemand een rank die aan de wijnstok begint te groeien. Die rank is dan nog zo klein dat die niet gesnoeid hoeft te worden. Jezus noemt daarna het snoeiproces dat nodig is om zoveel mogelijk druiven aan de ranken te laten groeien.

"Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt." (Johannes 15:2, NBV2004)

Voor een wijnbouwer gaat het alleen om de druiven. Elke rank waar geen druiventrosje aan begint te groeien wordt weggesnoeid, zodat er alleen ranken overblijven waar druiven aan groeien. Als de wijnbouwer dat niet zou doen, zouden de druiven aan de goede ranken niet genoeg voeding krijgen. Veel van het water en van de voedingsstoffen uit de grond zou immers verspild worden aan overtollige bladeren. Bovendien zouden de druiven daardoor minder zoet worden. Dus het gaat zowel om de kwaliteit als de kwantiteit van de druiven. Eigenlijk is snoeien het belangrijkste wat de wijnbouwer met de ranken doet.

Soms kunnen we als gelovigen druk zijn met goede dingen en lijken we veel te presteren. Maar in Gods ogen brengen we dan alleen maar bladeren voort en geen vruchten, terwijl het bij God alleen om de vruchten gaat. Bladeren zijn te vergelijken met activiteiten die we uit eigen kracht doen en die geen eeuwigheidswaarde hebben. Vruchten groeien wanneer we handelen vanuit de verbondenheid met Jezus. En dan kan het wel eens gebeuren dat je gesnoeid wordt.

 

Hoe werkt het snoeien?

God wil graag alles wegsnoeien uit je leven wat je geloofsgroei en vruchtdragen in de weg staat. God laat dan bijvoorbeeld moeilijkheden toe in je leven, bijvoorbeeld dat je een ongeluk krijgt, ziek wordt, met lichamelijke beperkingen te maken krijgt, of je raakt je baan kwijt. Snoeien doet pijn, soms zelfs heel veel pijn. Maar toch kan het nodig zijn om Gods doel in je leven te bereiken. Evenals er een pijnlijke bevalling nodig is voor de geboorte van een kind. Door het snoeiwerk kan God bewerken dat je andere prioriteiten gaat stellen en Jezus weer op de eerste plaats gaat zetten. En dan maak je weer een extra stuk geloofsgroei en karakterontwikkeling mee. Soms is het goede de vijand van het beste. Laten we proberen vooral die dingen te doen waartoe God ons in de wereld gezet heeft en minder aandacht geven aan bijzaken.

Of je bent actief in zendings- of hulpverleningswerk en ineens moet je ermee stoppen om de één of andere reden. Je vraagt je af: waarom laat God dit toe? Ik was toch zo goed bezig voor Gods koninkrijk! Maar het kan zijn dat God zulke gebeurtenissen juist gebruikt om je te snoeien. Of je hebt een grote teleurstelling moeten incasseren. Er wordt dan een tak bij je weggeknipt en dat kan veel pijn doen. Maar dat snoeiwerk van de wijnbouwer heeft uiteindelijk maar één doel: meer vruchten. God wil het allerbeste uit je leven halen en soms is daar rigoureus snoeiwerk voor nodig. Talloze gelovigen hebben zulke dingen meegemaakt en kunnen er achteraf van getuigen dat ze er veel beter van zijn geworden. Onze Wijnbouwer is een vakman!

 

Voorwaarde: Blijf in mij!

Het tweede belangrijke thema van deze gelijkenis is de noodzaak om met Jezus verbonden te blijven om vrucht te kunnen dragen voor het Gods koninkrijk. De volgende woorden geven de kern van de gelijkenis weer:

"Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen." Johannes 15:4-5, NBV2004)

Vruchtdragen is dus alleen mogelijk zolang de rank aan de wijnstok vast blijft zitten. Dat is nogal logisch, want anders zou hij geen sappen ontvangen waardoor de rank zelfs niet in leven zou blijven. Alleen wat vanuit de verbondenheid met Jezus gedaan wordt, ofwel door de werking van de Heilige Geest, levert vrucht op. Er is een hemelsbreed verschil tussen geestelijk vruchtdragen en plichtmatige gehoorzaamheid aan Gods geboden.

"Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand." Johannes 15:6, NBV2004)

Gelovigen die geen geestelijke vruchten dragen zijn onbruikbaar voor Gods koninkrijk en zullen ook in de eeuwigheid geen deel uitmaken van dat koninkrijk.

Zie ook onderwerp 'Voorwaarden voor eeuwig leven' in hoofdstuk 'Hiernamaals'.  

Druivenoogst

Zoals eerder gezegd: de vruchten groeien aan de ranken (=gelovigen), terwijl de ranken met de wijnstok (=Jezus) verbonden zijn en alles wat nodig is om vrucht te dragen uit Hem ontvangen.

"Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent." (Johannes 15:8, HSV2010)

Alles wat God in jouw leven doet of toelaat heeft maar één doel: dat je zoveel mogelijk vruchten voortbrengt. Vruchten zijn het resultaat van wat je doet en wat je bent geworden in verbondenheid met Jezus. De opbrengst van de wijnstok met de ranken is bestemd voor de wijnbouwer, die er vervolgens wijn van maakt. Wijn is het symbool van vreugde. God de schepper zal eeuwig genieten van wat Hij in de levens van gelovigen op aarde kan uitwerken. Trouwens, ik denk dat God er nu ook al van geniet.

Maar die vruchten zijn tegelijk innerlijke rijkdommen waardoor je tijdens je leven op aarde een gelukkig en zegenrijk leven hebt ondanks moeilijke dingen die je meemaakt. En van die geestelijke rijkdommen (of hemelse schatten) zul je ook zelf eeuwig kunnen genieten in het hiernamaals.

in hoofdstuk 'Vruchtdragen' wordt uitvoerig uitgelegd wat geestelijk vruchtdragen inhoudt.

 

Gespreksvragen

 1. Wie zijn de ranken van de wijnstok?
 2. Hoe zou je de relatie tussen de wijnstok en de ranken kunnen beschrijven?
 3. Hoe vertaal je dat naar geestelijke begrippen?
 4. Wat is het belang van snoeien, in geestelijke zin?
 5. Heb je wel eens 'snoeien' meegemaakt in je leven? Wat gebeurde er en wat was de uitwerking ervan?
 6. Wat is de belangrijkste les van Jezus uit deze gelijkenis, in drie woorden?
 7. Wat is het uiteindelijke doel van God met alles wat Hij in je leven doet of toelaat?
 8. Kun je in drie woorden de belangrijkste les van deze gelijkenis omschrijven?

 Volgend onderwerp: 3.5.37. Zaaier 

 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Diversen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter' (nieuw)

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.