link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.5.40. Zuurdesem

Inhoud:

- Effect van zuurdesem
- Invloed van goed Bijbels onderwijs op je eigen leven
- Gespreksvragen


Deze korte gelijkenis vind je in Lucas 13:20-21.

"... Waarmee kan Ik het koninkrijk van God vergelijken? Het lijkt op zuurdesem die door een vrouw in drie maten meel werd verwerkt totdat het er helemaal van doortrokken was." (Lucas 13:20-21, WV2012)

Jezus vertelde deze gelijkenis na de gelijkenis van het mosterdzaad. Beide gelijkenissen gaan over de groeikracht van het koninkrijk van de hemel. Het mosterdzaad benadrukt de omvang van de groeikracht, terwijl het zuurdesem laat zien dat de invloed van het koninkrijk van de hemel doordringt tot in alle aspecten van je bestaan.

Effect van zuurdesem

 

Jezus noemde een hoeveelheid meel van drie maten meel. Dat was een behoorlijke hoeveelheid (ongeveer 30 liter), maar wel een normale hoeveelheid voor een bakker om broden te bakken. Zelfs aartsvader Abraham wist dat en ik vermoed niet dat hij zelf zoveel in de keuken stond. Kijk maar naar het volgende Bijbelgedeelte:

"Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara, en zei: Haast je! Kneed drie maten meelbloem en maak er koeken van." (Genesis 18:6, HSV2010)

De hoeveelheid zuurdesem wordt niet genoemd, maar het is bekend dat er maar een klein beetje zuurdesem genoeg is voor een grote hoeveelheid meel. En daar gaat het om.

Zuurdesem is een rijsmiddel dat wordt toegevoegd aan een bakmengsel om het luchtiger te maken. Zuurdesem is eenvoudigweg: verzuurd brooddeeg. Tegenwoordig wordt er meestal biergist gebruikt als rijsmiddel, maar zuurdesembrood is nog steeds verkrijgbaar. Het is enkele dagen langer houdbaar dan gistbrood.

Deze gelijkenis is wat merkwaardig omdat zuurdesem in alle andere Bijbelgedeelten symbool staat voor iets negatiefs. Zo lezen we in het Oude Testament over het Joodse feest van de ongezuurde broden:

"Van de avond van de veertiende dag van de eerste maand tot de avond van de eenentwintigste dag van die maand moeten jullie ongedesemd brood eten. Gedurende die zeven dagen mag er geen zuurdesem in jullie huizen te vinden zijn; iedereen die iets eet dat zuurdesem bevat, moet uit de gemeenschap van Israël gestoten worden, of het nu een vreemdeling is of een geboren Israëliet. Eet niets dat met zuurdesem bereid is; eet uitsluitend ongedesemd brood, waar jullie ook wonen." (Exodus 12:18-20, NBV2004)

Hier is zuurdesem een symbool van de zonde, die die in alle aspecten in leven van de mens is doorgedrongen.

Jezus waarschuwde zijn discipelen eens voor slechte invloeden die uitgingen van de Joodse leiders:

"Jezus zei: 'Kijk uit en pas op voor de zuurdesem van de farizeeën en sadduceeën.' " (Matteüs 16:6, WV2012)

"Toen begrepen ze dat Hij niet bedoelde dat ze moesten oppassen voor de zuurdesem in het brood, maar voor het onderricht van de farizeeën en sadduceeën." (Matteüs 16:12, WV2012)

Op grond van dit laatste Bijbelgedeelte geloof ik dat het zuurdesem in de gelijkenis vergeleken moet worden met het onderwijs dat Jezus aan de mensen gaf en dat door de Bijbel ook voor ons beschikbaar is.

Invloed van goed Bijbels onderwijs op je eigen leven

 

De eerste bewerking met het zuurdesem is het kneden van het brooddeeg. 30 liter brooddeeg kneden is zwaar en tijdrovend werk. Het zuurdesem moet immers goed verdeeld worden over het deeg. In geestelijke zin kan het kneden vergeleken worden met het voorbereidende werk van de Heilige Geest in iemands leven dat tot bekering leidt. Dat is vaak een moeizaam en langdurig proces. Want vaak moeten er heel wat weerstanden worden overwonnen voordat iemand zijn leven in de hand van Jezus legt.

De tweede bewerking met het zuurdesem is het rijzen van het brooddeeg. Dat kan enkele uren duren. Dit proces is te vergelijken met het proces van geloofsgroei dat ook heel wat tijd in neemt: je hele leven. Ook is het belangrijk dat Gods Woord niet één of twee aspecten van je leven verandert, terwijl je in andere opzichten een onveranderd leven blijft leiden. Als je bijvoorbeeld wel trouw naar de kerk gaat en je giften geeft, maar toch verslaafd blijft aan iets of een zondige gewoonte koestert, dan heeft het zuurdesem van Gods Woord nog heel wat te doen.

"... totdat het er helemaal van doortrokken was." (Lucas 13:21, WV2012)

Het doel van Jezus is dat zijn woorden je TOTALE levensstijl hebben aangeraakt en veranderd. Een ware discipel heeft zijn HELE hart geopend voor het zuurdesem van de Bijbel en verlangt er naar om Jezus de Heer te laten zijn over zijn HELE leven, niets uitgezonderd.

Gespreksvragen

 

  1. Hoe zou je de betekenis van deze gelijkenis kort kunnen samenvatten?
  2. Het zuurdesem trekt door al het meel heen. Wat is de geestelijke betekenis daarvan?

Dit is het laatste onderwerp van hoofdstuk

 3.5. Gelijkenissen van Jezus 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies