link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.5.34. Visnet

Inhoud:
- Visvangst
- Goede en slechte vissen
- Oordeelsdag
- Gespreksvragen

Het thema van deze gelijkenis is: de eindbestemming van goede en slechte mensen. Je kunt de gelijkenis alleen vinden in Matteüs 13:47-50. Het is de laatste van een serie van drie gelijkenissen over het koninkrijk van de hemel. De eerste twee zijn 'schat in de akker' en 'kostbare parel'.

Deze gelijkenis heeft hetzelfde thema als de gelijkenis van het onkruid in de akker.

 

Visvangst

"Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net, uitgeworpen in de zee (=meer van Galilea), dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. Als het vol geworden is, trekken de vissers het op de oever..." (Matteüs 13:47-48, HSV2010)

Er werden in de tijd van Jezus twee soorten visnetten gebruikt op het meer van Galilea:

  1. werpnet - wanneer de vissen dicht bij de oppervlakte zwemmen (overdag)
  2. sleepnet - wanneer de vissen in dieper water zwemmen ('s nachts)

Deze gelijkenis gaat dus over een werpnet. De vissers slepen het volle werpnet vanuit de boot door het water mee naar de aanlegplaats bij hun vissersdorp. Daarna slepen ze het net op de oever.

 

Goede en slechte vissen

Vervolgens halen de vissers enkele vaten op om die te vullen met de vissen die ze hebben gevangen.

"... Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien zij weg. " (Matteüs 13:48, HSV2010)

Goede vissen zijn vissen die volgens de wet van Mozes rein zijn: vissen met schubben en vinnen. Alle andere waterdieren, zonder schubben en vinnen, zijn onreine dieren.

"Alles wat in het water leeft, in de zee of in de rivieren, en vinnen en schubben heeft, mag je eten." (Leviticus 11:9, NBV2004)

De goede en slechte vissen stellen mensen voor: rechtvaardige en slechte mensen. Jezus benadrukt dat er een hemelsbreed verschil is tussen beide soorten mensen die in geestelijk opzicht in twee totaal verschillende werelden leven: het koninkrijk van de hemel en het koninkrijk van de satan.

 

Oordeelsdag

"Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen..." (Matteüs 13:49-50, HSV2010)

Na je leven op aarde zal blijken of je een goede of slechte vis bent. Dat wil zeggen: of je een goede discipel van Jezus bent geweest door geestelijke vruchten voort te brengen, die eeuwigheidswaarde hebben, of dat je op zijn best geleefd hebt vanuit een uiterlijke godsdienstigheid. En niemand is beter in staat om het onderscheid te maken tussen geestelijke en ongeestelijke vruchten dan Jezus.

"Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen,
en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars." (Matteüs 13:49-50, HSV2010)

Die laatste zin is een ernstige waarschuwing aan de toehoorders van de gelijkenis en aan iedereen die deze woorden leest

 

Gespreksvragen

  1. Hoe kun je het verschil opmerken tussen wedergeboren gelovigen en naamgelovigen?
  2. Zou het een goed idee zijn om naamgelovigen uit de plaatselijke gemeente te verwijderen, omdat ze anderen zouden kunnen verleiden om te verslappen in geloof? Waarom wel of niet?
  3. Is het verstandig of onverstandig om kinderen naar een openbare school te sturen in plaats van een christelijke school (basisschool en vervolgonderwijs)?
  4. Wat is het voordeel of nadeel wanneer je alleen met mensen uit je eigen kerk omgaat?

 Volgend onderwerp:

 3.5.35. Vriend in nood 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op de Herschepping site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Reageren / vraag stellen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.4.