link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.3.3. Roeping van Maria

Inhoud:

- Aankondiging van de geboorte van Jezus
- Maria stelt zich beschikbaar
- Moeilijke roeping
- Maria's toekomst
- Gespreksvragen


Aankondiging van de geboorte van Jezus

 

Maria, een meisje uit Nazaret, was uitgekozen om moeder te worden van Jezus, de Zoon van God. Niemand minder dan de hooggeplaatste engel Gabriël mocht die boodschap aan Maria overbrengen.

"De engel trad bij haar binnen ..." (Lucas 1:28, WV2012)

Je zult maar een tiener zijn die plotseling een engel van God voor zich ziet staan. Dan schrik je je toch wild... Toen ze van de ergste schrik bekomen was begon de engel tegen Maria te praten. Hij zei:

 "... Verheug u, begenadigde, de Heer is met u." (Lucas 1:28, WV2012)

Wat moest Maria daar nu van denken?

"Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had. Maar de engel zei: ‘Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven." (Lucas 1:29-31, WV2012)

Geen wonder dat Maria dat allemaal niet meteen kon verwerken. In de eerste plaats omdat er een engel bij haar kwam, dan die merkwaardige begroeting en dan nog iets over zwangerschap. Het leek erop dat God een prachtig plan met haar leven had, maar het overviel haar wel. Daarna vertelde de engel dat haar zoon een belangrijk persoon zou worden:

"Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen." (Lucas 1:32-33, NBV2004)

De engel noemde dus twee belangrijke gegevens over wie haar zoon zou zijn:

  1. de Zoon van God
  2. de toekomstige en eeuwige koning van het volk Israël

Die woorden doen denken aan de overbekende profetie van Daniël over de Joodse Messias waar het volk op wachtte:

"... Iemand als een Mensenzoon ... Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan." (Daniël 7:13-14, HSV2010)

Let op: Jezus kwam in de eerste plaats voor Israël, en pas in de tweede plaats zouden ook de overige volken in beeld komen.

Maria stelt zich beschikbaar

 

Maria accepteerde de woorden van de engel Gabriël als de woorden van God zelf. Het is maar de vraag of ze op dat moment de consequenties van haar roeping overzag, maar ze wist genoeg om een keuze te kunnen maken. Ze vertrouwde de engel en begreep dat hij een boodschap van de Allerhoogste aan haar had doorgeven. God daagt mensen vaak uit om keuzen te maken die hun eigen krachten te boven gaan en die voortkomen uit geloof in zijn almacht en hulp. Maria's reactie laat zien dat zij op God vertrouwde en bereid was zichzelf geheel over te geven aan zijn wil. Nog nooit had heeft God zo'n bijzondere roeping gegeven aan een vrouw! Zij was bereid om draagmoeder en pleegmoeder van de Messias te worden:

"... Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt ..." (Lucas 1:38, WV2012)

De maagdelijke geboorte van de Zoon van God is één van de grootste en diepste mysteries van het evangelie, een gebeurtenis van ongekend grote betekenis. Nooit daarvoor en nooit daarna heeft er zo'n bijzondere eenwording tussen God en het menselijke geslacht plaatsgevonden.

Moslims hebben de grootste moeite met deze gebeurtenis omdat zij niet kunnen geloven dat de heilige God zich zou hebben verlaagd tot seksuele omgang met een mens. Maar als ze de Bijbel zouden lezen, zouden ze ontdekken dat de bevruchting van Maria helemaal niets met seksualiteit te maken had. Het was een geestelijke bevruchting, iets wat alleen door de Schepper kon worden uitgevoerd. Eigenlijk lijkt het wel iets op de wedergeboorte die elke christengelovige bij zijn bekering meemaakt. Dan ontvangt hij nieuw, goddelijk leven in zijn geest, doordat de Heilige Geest in zijn hart komt wonen.

Moeilijke roeping

 

Toen de engel Gabriël weg was, begon het tot Maria door te dringen dat haar zwangerschap wel eens tot grote problemen zou kunnen leiden. Niemand in haar dorp zou immers geloven dat haar zwangerschap bovennatuurlijk van aard was. Ze zou door iedereen met de nek worden aangekeken. Zwanger omdat een engel dat gezegd heeft, maak dat de kat wijs! En hoe zou Jozef reageren als ze het hem zou vertellen? Zou hij haar beschuldigen van overspel? En haar ouders, haar anderen familieleden en bekenden? Ze zouden allemaal zeggen dat ze zich wat had ingebeeld. Hoe dan ook, ze zou altijd gezien worden als een vrouw die overspel had gepleegd. En haar Zoon zou als een buitenechtelijk kind worden gezien.

Jozef en Maria waren al in ondertrouw toen de engel bij Maria was geweest. De periode van ondertrouw duurde gewoonlijk ongeveer een jaar. Daarna werd het huwelijk voltrokken wanneer de bruidegom zijn bruid bij haar ouderlijk huis zou ophalen. En natuurlijk zou er een huwelijksfeest zijn. Jozef kwam er natuurlijk ook achter dat Maria in verwachting was. Waarschijnlijk had zij dat zelf aan hem verteld, maar kon hij het niet geloven. Het kon gewoon niet waar zijn!

"De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken." (Matteüs 1:18-19, HSV2010)

Wanneer een man er voor zijn huwelijk achter kwam dat zijn verloofde in verwachting was, gebeurde het vaak dat hij daar een publieke scene van ging maken waarin hij haar van overspel beschuldigde en de verloving verbrak. De andere mogelijkheid was om de relatie stilletjes te verbreken zonder het aan de grote klok te hangen. Meer mogelijkheden waren er niet, want trouwen met een ontrouwe vrouw was geen optie. Dus eigenlijk had Jozef maar één optie: accepteren dat zijn relatie met Maria voorbij was.

Maar toen kwam God Jozef tegemoet door het allemaal nog eens uit te leggen:

"Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: 'Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen, want wat bij haar tot leven is gewekt, is van de heilige Geest.' " (Matteüs 1:20, WV2012)

Jozef geloofde de engel en hij geloofde nu ook wat Maria hem had verteld. Dus besloot hij om toch met Maria te trouwen.

"Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had ..." (Matteüs 1:24-25, NBV2004)

Dit betekent dat er een officieel huwelijk werd gesloten en dat Maria bij Jozef introk. Het huwelijksfeest zal wel sober zijn geweest, misschien alleen in kleine kring. Want iedereen had natuurlijk aangenomen dat Jozef en Maria hadden vooruitgegrepen op het huwelijk en dat was natuurlijk een schande.

Maria's toekomst

 

Maria besefte nog niet dat haar situatie later nog veel moeilijker zou worden. Het zou Maria zwaar vallen om haar Zoon af te staan zodra Hij zijn taak op aarde ging uitvoeren. Het diepste lijden zou ze ondergaan doordat er bij wijze van spreken een zwaard door haar ziel zou gaan (Lucas 2:35) wanneer ze Hem aan een kruis zou zien sterven (Johannes 19:25).

Hoezo 'begenadigde vrouw'? Het is een bekend Bijbels principe dat grote geestelijke zegeningen vaak gepaard gaan met offers en lijden. Maria accepteerde haar wonderlijke roeping in geloof. Ze zou zowel het lijden ontvangen als de eeuwige zegen als een begenadigde vrouw. Het lijden zou voorbijgaan, maar de zegen zou blijvend zijn.

Gespreksvragen

 

  1. De engel Gabriël gaf Maria informatie over haar wonderbaarlijke zwangerschap. Maar welke vragen moeten er nog bij haar zijn overgebleven?
  2. Had de engel haar wel genoeg verteld?
  3. Wat zou de belangrijkste functie van Jezus zijn in de verre toekomst?
  4. In hoeverre zou Maria hebben begrepen welke toekomst haar Zoon tegemoet zou gaan?
  5. Toch accepteerde Maria de boodschap van de engel, ondanks dat ze haar toekomst waarschijnlijk niet duidelijk voor ogen had. Wat kunnen wij van haar leren?
  6. Waarom is het onwaarschijnlijk dat Jozef en Maria aan andere mensen hebben verteld dat de zwangerschap niet was veroorzaakt door seksuele omgang?

Volgend onderwerp:

 3.3.4. Maria en Elisabet 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies