Bijbelstudies Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

3.3.3. Maria en Elisabet

 

Inhoud:
- Tip van de engel Gabriël
- Naar tante Elisabet
- Bevestiging van Maria's roeping
- Gespreksvragen

 

 

Tip van de engel Gabriël

De wijze God wist dat Maria in verwarring zou kunnen raken wanneer de volle betekenis van haar zwangerschap tot haar zou doordringen. God had iets achter de hand om haar ervan te overtuigen dat ze echt een boodschap van God had gehoord. De engel had namelijk nog iets tegen Maria gezegd:

"Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.' " (Lucas 1:36-37, NBV2004)

In sommige Bijbelvertalingen staat dat Elisabet een nicht van Maria was, maar dat is niet correct. Er staat letterlijk 'vrouwelijk familielid'. Vanwege het leeftijdsverschil was Elisabet zeer waarschijnlijk haar tante.

Maria kreeg een sterke behoefte om uit te zoeken of de bejaarde Elisabet inderdaad in verwachting was. Als zo'n oude vrouw door een wonder van God voor het eerst zwanger kon worden op zo'n leeftijd, was Hij waarschijnlijk ook in staat om zo'n soort wonder bij HAAR te doen.

 

Naar tante Elisabet

Maria kon niet wachten om te gaan!

"Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette." (Lucas 1:39-40, NBV2004)

Toen Maria bij Elisabet binnen stapte en haar begroette, zag Maria meteen dat haar tante duidelijk in verwachting was! Het flitste door haar heen: De engel had toch gelijk gehad! Er was geen twijfel meer mogelijk.

Elisabet raakte op dat moment helemaal buiten zichzelf van bovennatuurlijke Vreugde. De Heilige Geest maakte haar duidelijk dat de aanstaande moeder van de Messias voor haar stond. Met luide stem riep ze haar nichtje de volgende profetische woorden toe:

"... Gezegend ben jij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot. Waar heb ik het aan te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij komt? Op het moment dat je groet mij in de oren klonk, sprong het kind van Vreugde op in mijn schoot. Gelukkige vrouw, zij die gelooft! Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan." (Lucas 1:42-45, WV2012)

In de meeste Bijbelvertalingen lees je dat Maria in dit Bijbelgedeelte de 'meest gezegende vrouw' wordt genoemd. Dat staat niet letterlijk in de brontekst, maar is een interpretatie. Het is opmerkelijk dat de rooms-katholieke Willibrord vertaling wel de letterlijke vertaling weergeeft. De uitdrukking 'gezegend onder de vrouwen' betekent eenvoudigweg 'een heel gezegende, gelukkige vrouw'. Zie bijvoorbeeld het volgende Bijbelgedeelte over Jaël, een vrouw die in de tijd van de Rechters de legeroverste Sisera doodde, die was gevlucht voor het leger van Israël:

"Laat gezegend zijn boven de vrouwen Jaël, de vrouw van Heber, de Keniet, laat zij boven de vrouwen in de tent gezegend zijn." (Rechters 5:24, HSV2010)

 

Bevestiging van Maria's roeping

Ongetwijfeld stond Maria met haar oren te klapperen toen Elisabet haar zo toesprak. Hoe kon haar tante weten dat Maria in verwachting was van de Zoon van God? Het kon niet anders of God had haar een openbaring gegeven. En op die manier had God aan Maria een ongelofelijk duidelijke bevestiging gegeven van haar roeping om de moeder van Gods Zoon te worden.

God had de beide vrouwen op een wonderlijk manier bij elkaar gebracht. Samen deelden ze de grootste en mooiste geheimen die ooit op aarde hebben bestaan. Maria's hart werd vervuld met blijschap en verwondering over Gods goedheid en trouw. Er ontstond een explosie van lofprijzing in haar hart Maria prees God uitbundig om zijn goedheid:

"... Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam." (Lucas 1:46-49, NBV2004)

We kunnen iets belangrijks van Maria leren. Aan de ene kant nam zij een nederige houding aan, en aan de andere kant was ze zich sterk bewust van haar bevoorrechte positie als aanstaande moeder van Gods Zoon. Die gezonde balans komen we lang niet bij alle christengelovigen tegen. Sommigen gaan zich onbewust verheffen boven anderen wanneer ze iets bijzonders met God hebben meegemaakt. Anderen benadrukken vaak hoe slecht, zwak en zondig ze zijn, maar ze houden zich stil over de bijzondere dingen die God in hun leven heeft gedaan, en welke bevoorrechte positie zij hebben als kinderen en erfgenamen van God.

Maria begreep ook dat haar Zoon niet alleen haar eigen leven zou verrijken, maar dat Hij als messias een genadegeschenk van God was voor heel haar volk.

"Hij (=God) trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid." (Lucas 1:54-55, NBV2004)

 

Gespreksvragen

  1. Welke redenen moet Maria gehad hebben om zo haastig bij haar tante op bezoek te gaan?
  2. Wat gebeurde er allemaal op dat moment van ontmoeting tussen Maria en haar tante?
  3. Welke rollen zou Maria vervullen in het plan van God?
  4. In de rooms-katholieke kerk worden aan Maria meer rollen toebedacht. In hoeverre is daar een Bijbelse bevestiging voor?
  5. De tijd dat Maria bij haar tante logeerde moet een gezegende tijd voor hen beiden zijn geweest. In welke opzichten werden zij daardoor gesterkt?

 Volgend onderwerp: 3.3.5. Geboorte van Jezus 

 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Diversen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter' (nieuw)

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.