link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.3.10. Jezus van Nazaret

Inhoud:

- Terug in Nazaret
- Jezus en de wet van Mozes
- Jezus in de tempel
- Jezus vermist
- Jongeman
- Gespreksvragen


"... Nazaret, waar Hij was opgegroeid ..." (Lucas 4:16, WV2012)

Terug in Nazaret

 

Na de periode dat Jozef, Maria en Jezus als asielzoekers in Egypte hadden gewoond, ging de familie terug naar Nazaret, een dorp in Galilea. De familieleden en vrienden van Jozef en Maria konden nu de jonge Jezus bewonderen. Waarschijnlijk hadden Jozef en Maria hen nooit verteld over de manier waarop Maria zwanger was geworden. Ze zouden het nooit geloofd hebben en het zou hen alleen maar narigheid hebben opgeleverd. Uit andere Bijbelgedeelten kunnen we constateren dat de mensen geloofden dat Jozef en Maria de echte ouders van Jezus waren:

"Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jakobus en Jozef en Judas en Simon? En behoren zijn zusters hier niet bij ons? ..." (Marcus 6:3, NBG1951)

De Bijbel vermeldt maar weinig gegevens over de eerste jaren uit Jezus' leven. Alleen een algemene opmerking:

"Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem." (Lucas 2:40, NBV2004)

De uitdrukking 'Gods genade' in deze Bijbeltekst kunnen we beter lezen als 'Gods goedheid'.

Het woord voor 'genade' in de Griekse brontekst heeft een erg brede betekenisruimte. Het betekent letterlijk: 'iets waar je blij van wordt'.

Jezus en de wet van Mozes

 

Jezus hield zich in alle opzichten aan de wet van Mozes. Wellicht deed Hij ook mee aan veel andere Joodse gebruiken. Toen Jezus er groot genoeg voor was ging Hij ongetwijfeld ook driemaal per jaar met zijn ouders mee naar Jeruzalem (ongeveer 180 km) om daar de verplichte feesttijden te vieren: het Pesachfeest, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest.

Jezus deed op twaalfjarige leeftijd Bar Mitswa (waarschijnlijk in de synagoge van Nazaret), waardoor Hij werd opgenomen in de Joodse geloofsgemeenschap. Hij werd daarmee een 'zoon van de wet' (de letterlijke betekenis van Bar Mitswa) en zelf verantwoordelijk voor zijn daden. Vóór die tijd hadden zijn ouders die verantwoordelijkheid gehad.

Jezus in de tempel

 

"Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. Toen hij twaalf jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht." (Lucas 2:41-42, NBV2004)

Jezus maakte van de gelegenheid gebruik om onderwijs te krijgen van Joodse godsdienstleraren (zoals schriftgeleerden). Die waren te vinden in de tempelschool, een soort leerhuis in één van de gebouwen bij de tempel in Jeruzalem. Ook werden er in de overdekte zuilengangen op het tempelplein discussies gevoerd over theologische onderwerpen. Terwijl zijn ouders andere dingen deden ging Jezus daarheen en bleef daar, dagen lang.

"... waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden." (Lucas 2:46-47, NBV2004)

Jezus stelde vragen waaruit de schriftgeleerden konden opmaken dat Hij ongewoon veel inzicht had in de dingen van God. Op hun beurt stelden ze Jezus ook vragen en zijn antwoorden verbaasden hen nog meer. Ook andere mensen stonden te luisteren en wisten niet wat ze hoorden!

"Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. Na drie dagen vonden ze hem in de tempel ..." (Lucas 2:43-46, NBV2004)

We weten niet hoe lang Jezus dag aan dag naar het leerhuis in de tempel ging, maar in ieder geval langer dan drie dagen. Jezus leerde daar heel veel over de manier waarop de wetgeleerden de wet van Mozes uitlegden en in praktijk brachten. Dat gaf Hem veel stof tot nadenken.

Jezus vermist

 

"Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten." (Lucas 2:43, NBV2004)

Jozef en Maria gingen samen met verschillende groepen op terugreis naar hun woonplaats: een groep met mannen en een groep met vrouwen met hun kinderen. Jongens liepen tot hun twaalfde jaar mee met de vrouwen, maar na hun Bar Mitswa met de mannen. Onderweg merkten Jozef en Maria dat Jezus niet was meegegaan, niet bij de mannen en niet bij de vrouwen. Dus liepen ze terug naar Jeruzalem om Hem te zoeken. Na drie dagen van onzekerheid vonden ze Jezus eindelijk in het tempelcomplex, waar Hij heel ontspannen in gesprek was met schriftgeleerden. Ze waren opgelucht, maar tegelijk ook boos op Jezus. Waarom had Hij hen zoveel ellende bezorgd?

"Toen zijn ouders hem zagen, waren ze verbijsterd. Zijn moeder zei tegen hem: 'Jongen, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik zaten in angst en hebben je overal gezocht.' " (Lucas 2:48, GNB1996)

Jezus zag zijn ouders, hoorde hun bezorgde verwijten aan en zei toen:

"... Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader?" (Lucas 2:49, HSV2010)

Jezus verbaasde zich over de heftige reactie van zijn moeder. Dit was toch de meest logische plaats om Hem te zoeken? Jezus zei dat Hij vanzelfsprekend bezig moest zijn met de dingen van zijn hemelse Vader. Dat moeten was geen dwang, maar een innerlijke aandrang. Hij was zich bewust van zijn roeping en was zich daarvoor op zijn eigen manier aan het voorbereiden. Dat had de allerhoogste prioriteit voor Hem. Jezus liet zijn ouders ook beseffen dat Hij nu een volwassen 'zoon van de wet' was geworden, zijn eigen agenda had en zelf verantwoordelijk was voor zijn daden.

"Maar ze (=Jozef en Maria) begrepen niet wat hij tegen hen zei." (Lucas 2:50, NBV2004)

Jongeman

 

"Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen." (Lucas 2:52, NBV2004)

Voordat Jezus officieel zou beginnen met zijn taak (na zijn doop door Johannes de Doper) heeft Jezus waarschijnlijk geen pogingen gedaan om op te vallen. Wel bleef Hij single en dat was heel uitzonderlijk in die tijd waarin praktisch alle jongens trouwen als ze een jaar of 15 waren. Jezus stond goed bekend bij de bevolking van Nazaret. Hij heeft nooit gezondigd, dus Hij was een erg prettig persoon in de omgang.

Toen Jezus ongeveer dertig jaar was geworden, wist Hij dat het tijd was om zijn timmergereedschap neer te leggen en aan de taak beginnen, waarvoor zijn Vader Hem naar de aarde had gezonden.

"Aan het begin van zijn optreden was Jezus ongeveer dertig jaar... " (Lucas 3:23, WV2012)

Dat is ook de leeftijd waarop priesters mochten beginnen met hun priesterdienst (Numeri 4:1-4). Ook de leeftijd waarop men kon toetreden tot de Joodse Raad. Kortom: de leeftijd waarop iemand beschouwd werd rijp genoeg te zijn voor een bediening in de dienst aan God.

Gespreksvragen

 

  1. In welke opzichten was Jezus in zijn jonge jaren anders dan zijn leeftijdsgenoten?
  2. Had Jezus, toen zijn ouders Hem misten, iets verkeerds gedaan? Waarom wel of niet?

Volgend onderwerp:

 3.3.11. Jezus en zijn familie 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies