link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.8.1. Profetieën over Jezus' lijden

Inhoud:

- Door de meeste mensen afgewezen
- Door Judas uitgeleverd
- Valse getuigen bij verhoor door het Sanhedrin
- Discipelen laten Jezus in de steek
- Bespotting en mishandeling


Hier volgen enkele van de bekendste profetieën uit het Oude Testament die op een letterlijke manier zijn vervuld rondom het lijden van Jezus, voorafgaande aan de kruisiging. Uitgekomen profetieën zijn kenmerkend voor de Bijbel en voor het christelijk geloof. God heeft die gegeven om de betrouwbaarheid van zijn Woord te onderstrepen. Gedurende de lijdenstijd was Jezus zich daar sterk bewust en deed Hij verschillende keren uitspraken als:

"... Maar de Schriften moeten in vervulling gaan." (Marcus 14:49, WV2012)

Door de meeste mensen afgewezen

 

Profetie

"... Hij werd veracht, door mensen gemeden, ... veracht, door ons verguisd en geminacht." (Jesaja 53:3, WV2012)

Wat er gebeurde

"Hij kwam in zijn eigen land, maar zijn eigen volk heeft Hem niet aanvaard." (Johannes 1:11, HB2008)

"Hij is bezeten! Hij is gek!' zeiden velen. 'Waarom luisteren jullie nog naar hem?' " (Johannes 10:20, GNB1996)

Door Judas uitgeleverd

 

Profetie

"Zelfs mijn beste vriend, op wie ik vertrouwde, die at van mijn brood, heeft zich tegen mij gekeerd." (Psalm 41:10, NBV2004)

"... Zij betaalden mij het loon uit, dertig zilverstukken. De Heer zei tegen me: 'Dat fraaie bedrag vinden zij mij dus waard. Gooi dat maar in de smeltoven.' Ik bracht de dertig zilverstukken naar de tempel en wierp ze de smelter toe." (Zacharia 11:12-13, GNB1996)

Wat er gebeurde

"Toen ging één van de twaalf, Judas Iskariot, naar de opperpriesters. 'Wat wilt u mij geven, als ik Jezus aan u uitlever?' vroeg hij. Ze betaalden hem dertig zilverstukken." (Matteüs 26:14-15, GNB1996)

"Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij bracht de dertig zilverstukken naar de hogepriesters en oudsten terug ...Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en verhing zich." (Matteüs 27:3-5, NBV2004)

Valse getuigen bij verhoor door het Sanhedrin

 

Profetie

"... Valse getuigen staan tegen mij op en dreigen met geweld." (Psalm 27:12, NBV2004)

Wat er gebeurde

"De hogepriesters en het hele Sanhedrin probeerden een valse getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen op grond waarvan ze hem ter dood zouden kunnen veroordelen, maar ze vonden er geen, hoewel zich vele valse getuigen meldden ..." (Matteüs 26:59-60, NBV2004)

Discipelen laten Jezus in de steek

 

Profetie

"De almachtige Heer zegt: 'Zwaard, ontwaak! Val mijn herder aan, de man met wie ik mij verbonden heb. Dood die herder! Dan zullen de schapen uiteengejaagd worden ..." (Zacharia 13:7, GNB1996)

Wat er gebeurde

"Jezus zei tegen hen (=discipelen): 'Jullie zullen mij allemaal in de steek laten. Want er staat geschreven: Ik zal de herder doden en de schapen zullen worden uiteengejaagd." (Marcus 14:27, GNB1996)

"... Toen lieten al de discipelen Hem alleen en vluchtten." (Matteüs 26:56, NBG1951)

Bespotting en mishandeling

 

Profetie

"Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars, wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden." (Jesaja 50:6, NBV2004)

"Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open." (Jesaja 53:7, NBV2004)

Wat er gebeurde

"De hogepriester stond op en vroeg Jezus: 'Waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen zeggen? Maar hij (=Jezus) bleef zwijgen en antwoordde niet..." (Marcus 14:60-61, NBV2004)

"Daarop spuwden ze hem in het gezicht en sloegen hem. Anderen stompten hem en zeiden: Profeteer dan maar eens voor ons, messias, wie is het die je geslagen heeft?' " (Matteüs 26:67-68, NBV2004)

"Toen liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus liet hij geselen..." (Matteüs 27:26, GNB1996)


Volgend onderwerp:

  3.8.2. Jezus profeteert over zijn lijden 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies