link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.8.4. Zalving in Betanië

Inhoud:

- Maria zalft Jezus
- Reactie van de discipelen
- Reactie van Jezus


Maria zalft Jezus

 

Kort voor Pesach ging Jezus met zijn discipelen naar Betanië, dat vlakbij Jeruzalem ligt. Ze overnachtten de laatste nachten voor zijn kruisiging waarschijnlijk bij Lazarus en zijn zussen Marta en Maria.

"Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt." (Johannes 12:1, NBV2004)

Daar (in Betanië) werd een maaltijd georganiseerd ter ere van Jezus. In het Marcus evangelie lezen we dat Jezus en zijn naaste discipelen te gast waren bij een zekere 'Simon, de melaatse'. Het kan niet anders of Simon was ooit melaats geweest, maar was door Jezus genezen van zijn melaatsheid. Kennelijk werd hij nog steeds 'de melaatse' genoemd, als herinnering aan zijn wonderbaarlijke genezing.

"Toen Hij in Betanië was, in het huis van Simon de melaatse, en daar aanlag, kwam een vrouw met een albasten flesje echte, kostbare nardusbalsem. Ze brak het flesje en goot het leeg over zijn hoofd." (Marcus 14:3, WV2012)

Deze vrouw  blijkt Maria te zijn, de zus van Lazarus en Marta.

"Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis." (Johannes 12:3, NBV2004)

Als we beide Bijbelgedeelten combineren, lezen we dat Maria zowel Jezus' hoofd als zijn voeten zalfde. Van alle mensen die rondom Jezus stonden was Maria de enige die voorbereid was op het lijden en sterven van Jezus. Zij was misschien wel de enige die Jezus geloofde toen Hij had gesproken over zijn naderend lijden en sterven. Het was een uiting van buitengewoon diepgaande, liefdevolle toewijding aan Jezus. Het was de allerhoogste daad van eerbetoon die Jezus tijdens zijn leven op aarde ooit van iemand had ontvangen. Het geschenk moet een vermogen gekost hebben, mogelijk al haar geld dat ze gespaard had voor een eventueel huwelijk. Jezus was haar ALLES waard, ze had het er voor over om ALLES aan Hem te geven en ... ze deed het ook!

Lees meer over Maria in onderwerp 'Marta en Maria' in hoofdstuk 'Ontmoetingen met Jezus'.

Reactie van de discipelen

 

De discipelen vonden het maar niets wat ze deed: zo'n rare emotionele happening. Echt iets voor een vrouw.

"Judas Iskariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg: 'Waarom is die olie niet voor driehonderd denarie verkocht om het geld aan de armen te geven?' Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde -  hij was een dief: hij beheerde de kas en stal eruit." (Johannes 12:4-6, NBV2004)

De discipelen namen de negatieve houding van Judas over, zoals blijkt uit Matteüs 26:8-9. Deze discipelen waren jarenlang trouwe volgelingen van Jezus geweest, maar ... hadden zij die houding van aanbidding voor Jezus? Wat was Jezus hèn waard?

Reactie van Jezus

 

Maar Jezus was verrukt over wat Maria voor Hem gedaan had.

"Jezus merkte het en vroeg hun: 'Waarom vallen jullie die vrouw lastig? Het is goed wat ze voor mij gedaan heeft. Arme mensen zul je altijd wel bij je hebben, maar mij heb je niet altijd! Met het uitgieten van deze balsemolie over mijn lichaam heeft zij mijn begrafenis voorbereid. (Matteüs 26:10-12, GNB1995)

Wat zullen de discipelen hebben opgekeken van Jezus' reactie. Vooral omdat Hij het had over zijn begrafenis. Wat vreemd allemaal.

Twee dagen later, als Jezus aan het kruis zou hangen, zou Hij die geur nog steeds ruiken, de geur van de oprechte aanbidding van iemand die Hem op een onbaatzuchtige manier had liefgehad. Jezus gaf haar tenslotte nog een heel groot compliment:

"Ik verzeker jullie: waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan." (Matteüs 26:13, NBV2004)

Dit is overduidelijk uitgekomen, want iedere nieuwtestamentische gelovige kan in de Bijbel over haar lezen en kan het lezen als een voorbeeld van ware aanbidding.


Volgend onderwerp:

  3.8.5. Samenzwering tegen Jezus 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies