Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

3.8.7. Zalving van Jezus

 

- Maria zalft Jezus
- Reactie van de discipelen
- Reactie van Jezus

 

 

Maria zalft Jezus

Kort voordat Jezus zijn lijdensweg zou gaan, bracht Hij met zijn twaalf discipelen een bezoek aan enkele van zijn beste vrienden in Betanië. In dat dorp, dat vlak bij Jeruzalem lag, woonden Lazarus en zijn zussen Marta en Maria.

"Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd; Marta bediende ..." (Johannes 12:1-2, NBV2004)

Deze keer waren ze niet in het huis van Lazarus, want in het Marcus evangelie lezen we dat ze te gast waren bij een zekere 'Simon, de melaatse'. Het kan niet anders of Simon was ooit melaats geweest, maar was door Jezus genezen van zijn melaatsheid. Kennelijk werd hij nog steeds 'de melaatse' genoemd, om steeds herinnerd te worden aan zijn wonderbaarlijke genezing.

"Toen Hij in Betanië was, in het huis van Simon de melaatse, en daar aanlag, kwam een vrouw met een albasten flesje echte, kostbare nardusbalsem. Ze brak het flesje en goot het leeg over zijn hoofd." (Marcus 14:3, WV2012)

In het Johannes evangelie lezen we nog enkele andere details over deze vrouw. Het blijkt Maria te zijn, de zus van Marta.

"Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis." (Johannes 12:3, NBV2004)

Als we beide Bijbelgedeelten combineren, lezen we dat Maria zowel Jezus' hoofd als zijn voeten zalfde. Van alle mensen die rondom Jezus stonden was Maria de enige die voorbereid was op het lijden en sterven van Jezus. Zij was misschien wel de enige die Jezus geloofde toen Hij had gesproken over zijn naderend lijden en sterven. Het was een uiting van buitengewoon diepgaande, liefdevolle toewijding aan Jezus. Het was de allerhoogste daad van eerbetoon die Jezus tijdens zijn leven op aarde ooit van iemand had ontvangen. Het geschenk moet een vermogen gekost hebben, mogelijk al haar geld dat ze gespaard had voor een eventueel huwelijk. Jezus was haar ALLES waard, ze had het er voor over om ALLES aan Hem te geven en ... ze deed het ook!

Lees meer over Maria in onderwerp 'Marta en Maria' in hoofdstuk 'Ontmoetingen met Jezus'.

 

Reactie van de discipelen

De discipelen vonden het maar niets wat ze deed: zo'n rare emotionele happening. Echt iets voor een vrouw.

"Toen Zijn discipelen dat zagen, waren zij verontwaardigd en zeiden: Waartoe deze verkwisting? Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen gegeven." (Matteüs 26:8-9, HSV2010)

Uit Johannes 12:4-6 blijkt dat Judas, de penningmeester van het Jezus-team, de eerste was die zijn afkeuring uitsprak. De discipelen namen de negatieve houding van Judas over, want ook zij waren kostenbewust en waren voorstanders van een verstandig financieel beleid. De discipelen waren jarenlang trouwe volgelingen van de Heer geweest, maar ... hadden zij die houding van aanbidding voor Jezus? Wat was Jezus hèn waard?

 

Reactie van Jezus

Maar Jezus was verrukt over wat Maria voor Hem gedaan had.

"Jezus merkte het en vroeg hun: 'Waarom vallen jullie die vrouw lastig? Het is goed wat ze voor mij gedaan heeft. Arme mensen zul je altijd wel bij je hebben, maar mij heb je niet altijd! Met het uitgieten van deze balsemolie over mijn lichaam heeft zij mijn begrafenis voorbereid. (Matteüs 26:10-12, GNB1995)

Wat zullen de discipelen hebben opgekeken van Jezus' reactie. Vooral omdat Hij het had over zijn begrafenis. Wat vreemd allemaal.

Twee dagen later, als Jezus aan het kruis zou hangen, zou Hij die geur nog steeds ruiken, de geur van de oprechte aanbidding van een vrouw die Hem op een onbaatzuchtige manier had liefgehad. Jezus gaf haar tenslotte nog een heel groot compliment:

"Ik verzeker jullie: waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan." (Matteüs 26:13, NBV2004)

Dit is overduidelijk uitgekomen, want iedere nieuwtestamentische gelovige kan in de Bijbel over haar lezen en kan het lezen als een voorbeeld van ware aanbidding.

 Volgend onderwerp:  3.8.8. Verraad van Judas 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Diversen
- PDF bestanden
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.