link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.8.24. Petrus verloochent Jezus

Inhoud:

- Grootspraak van Petrus
- Petrus verloochent Jezus driemaal
- Eerste verloochening
- Tweede verloochening
- Derde verloochening
- Berouw van Petrus


Grootspraak van Petrus

 

Als je het moeilijk hebt, is het geweldig als er vrienden zijn die je morele ondersteuning komen geven. Jezus ontving die ondersteuning niet, integendeel. Petrus had de avond ervoor luidruchtig beweerd dat hij Jezus nooit en te nimmer in de steek zou laten:

"... Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit! ... Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit ..." (Matteüs 26:33-35, NBV2004)

Jezus had hem gewaarschuwd voor overmoed en voorspelde dat hij Hem uitgebreid zou verloochenen. Als teken noemde Jezus het kraaien van de haan. De evangelist Marcus vermeldt dat Jezus sprak over driemaal Jezus verloochenen en tweemaal kraaien van de haan.

"... Ik verzeker je: vannacht nog, nog voor de haan tweemaal kraait, zul je drie keer zeggen dat je me niet kent." (Marcus 14:30, GNB1995)

Petrus verloochent Jezus driemaal

 

Jezus was inmiddels in het imposante paleis van de hogepriester Kajafas gebracht.

"Simon Petrus liep met een andere leerling achter Jezus aan. Deze andere leerling kende de hogepriester en ging met Jezus het paleis van de hogepriester in, maar Petrus bleef buiten bij de poort staan. Daarop kwam de andere leerling, de kennis van de hogepriester, weer naar buiten; hij sprak met de portierster en nam Petrus mee naar binnen." (Johannes 18:15-16, NBV2004)

Doordat Johannes een bepaalde connectie had met de hogepriester, kon hij vrijuit naar binnen gaan om te vragen of hij met een vriend van hem bij het verhoor van Jezus aanwezig mocht zijn. Dat bleek geen probleem te zijn. En zo kwam Petrus in 'het hol van de leeuw', de plaats van de ergst denkbare vijandschap tegenover Jezus. Petrus moest er niet aan denken dat ze hem zouden herkennen als discipel van Jezus, want dan liep hij gevaar om ook gevangen genomen te worden of nog erger.

Eerste verloochening

 

"Terwijl Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam één van de dienstmeisjes van de hogepriester voorbij. Toen ze Petrus bij het vuur zag zitten, keek ze hem aan en zei: 'Jij was ook bij die Jezus van Nazaret!' Maar hij ontkende dat en zei: Ik weet niet waar je het over hebt, ik begrijp echt niet wat je bedoelt.' Hij ging naar buiten, naar het voorportaal, en er kraaide een haan." (Marcus 14:66-68, NBV2004)

Petrus kon die haan duidelijk horen, want anders had hij dat detail later niet kunnen vertellen aan zijn vriend Marcus die het 'evangelie van Marcus' zou schrijven. Dat eerste hanengekraai was natuurlijk een waarschuwing voor Petrus, maar hij koos ervoor om dat te negeren. Als je je eenmaal laat verleiden om uit zelfbescherming te liegen, is het moeilijk om een volgende keer standvastig te blijven. Zo werkt dat.

Tweede verloochening

 

Het duurde niet lang of Petrus werd opnieuw uitgedaagd om voor Jezus uit te komen of niet:

"Toen het meisje hem daar weer zag, zei ze opnieuw, nu tegen de omstanders: 'Hij is één van hen!' Maar hij ontkende het weer..." (Marcus 14:69-70, NBV2004)

Nu kon Petrus eigenlijk niet meer terug. De ene keer zeggen dat je Jezus niet kent, en later tegen dezelfde persoon iets anders zeggen, dat doe je natuurlijk niet.

Derde verloochening

 

Maar hij kwam nog verder in de gretige greep van de zonde terecht.

"... En kort daarna zeiden zij die daarbij stonden, opnieuw tegen Petrus: Werkelijk, u bent een van hen, want u bent ook een Galileeër en uw spraak vertoont overeenkomst. En hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren: Ik ken deze Mens niet over Wie u spreekt." (Marcus 14:70-71, HSV2010)

Om zijn verklaring kracht bij te zetten ging Petrus zelfs zichzelf vervloeken. Daarbij riep hij eigenlijk een vloek van God over zichzelf uit voor het geval dat hij toch niet de waarheid had gesproken! Petrus legde een grove meineed af en dat is een zware zonde. Zover ging Petrus om zijn hachje te redden. Hij had zijn Meester in korte tijd drie keer verloochend, en hoe!

"En meteen kraaide de haan voor de tweede keer..." (Marcus 14:72, NBV2004)

Berouw van Petrus

 

"De Heer draaide zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer ..." (Lucas 22:61, NBV2004)

De bittere waarheid drong eindelijk tot Petrus door dat hij zijn woord had gebroken. Hij had de haan tweemaal horen kraaien en hij had driemaal gezegd dat hij Jezus niet kende, precies zoals Jezus had voorzegd. Hij had het lijden van zijn Heer alleen maar verergerd! Wat schaamde hij zich.

Dit was het einde van Petrus' grootspraak. Er was niets meer over van de Rotsman. En toch had Jezus hem zelf de bijnaam 'Rots' gegeven, niet omdat hij al zo'n rots was, maar omdat Jezus later door de vervulling met de Heilige Geest een Rotsman van hem zou gaan maken. Maar daarvoor moest eerst zijn eigen trots worden gebroken.

"... Hij ging naar buiten en huilde bitter." (Matteüs 26:75, NBV2004)

Zie ook onderwerp 'Petrus en zijn gebroken ego' in hoofdstuk 'Karakter van Petrus'.


Volgend onderwerp:

  3.8.25. Levenseinde van Judas 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies