Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

3.8.22. Jezus veroordeeld

 

- Pilatus geeft toe - Jezus toch schuldig verklaard
- Aanklagers nemen de verantwoordelijkheid op zich
- De Koning onschuldig veroordeeld

 

 

Pilatus geeft toe - Jezus toch schuldig verklaard

De Joodse leiders gingen nu hun laatste troef uitspelen om Pilatus min of meer te dwingen Jezus te kruisigen. Ze speelden het koningschap van Jezus uit tegen het gezag van de Romeinse keizer.

"... Als u die man vrijlaat bent u geen vriend van de keizer, want iedereen die zichzelf tot koning uitroept pleegt verzet tegen de keizer." (Johannes 19:12, NBV2004)

"... Pilatus zei tegen de Joden: 'Hier is hij, uw koning.' Meteen schreeuwden ze: 'Weg met hem, weg met hem, aan het kruis met hem!' Pilatus vroeg: 'Moet ik uw koning kruisigen?' Maar de hogepriesters antwoordden: 'Wij hebben geen andere koning dan de keizer!' " (Johannes 19:14-15, NBV2004)

Nog nooit waren de Joden zo loyaal aan de Romeinse keizer geweest. Hun haat tegenover Jezus oversteeg zelfs hun afkeer van de Romeinse bezetters. God was immers hun koning. De uitspraak van de Joden hield tegelijk een verborgen dreiging in. Als Jezus niet veroordeeld zou worden, zouden de Joodse leiders wel eens een brief naar Rome kunnen sturen, met als mogelijk resultaat het einde van Pilatus. Het eigenbelang van Pilatus gaf de doorslag. Pilatus gaf zich gewonnen, hij zou Jezus laten kruisigen.

 

Aanklagers nemen de verantwoordelijkheid op zich

Maar hij wilde duidelijk maken dat hij zelf niet verantwoordelijk gehouden mocht worden voor de dood van een onschuldige.

"Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veeleer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: Ik ben onschuldig aan het bloed van deze Rechtvaardige. U moet maar zien." (Matteüs 27:24, HSV2010)

Ondanks dat bleef Pilatus medeschuldig aan de veroordeling. Het gebruik van handen wassen om eigen onschuld aan een terechtstelling uit te beelden vinden we trouwens ook in Deuteronomium 21:6-7. De uitdrukking 'je handen wassen in onschuld' is vrijwel zeker ontleend aan deze geschiedenis uit het Nieuwe Testament.

Als Pilatus voor Jezus had gekozen, was hij misschien zijn positie kwijtgeraakt, maar hij had Jezus 'gewonnen', het belangrijkste wat een mens tijdens zijn leven op aarde kan meemaken. Op dezelfde manier kunnen we als gelovigen schuld op ons laden wanneer we niet voor Jezus kiezen als het erop aankomt. Laten we dan niet het voorbeeld van Pilatus volgen, hoe moeilijk dat soms ook kan zijn!

"En heel het volk antwoordde en zei: Laat Zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen!" (Matteüs 27:25, HSV2010)

Dit is in zekere zin uitgekomen toen enkele decennia later de Romeinse legers het opstandige Jeruzalem verwoestten en er een massale slachting aanrichtten. De zonden van de vaders hebben nadelige gevolgen voor de kinderen, tot enkele geslachten daarna (Exodus 20:5). Maar dit kan dus nooit worden doorgetrokken naar deze tijd of naar de Holocaust, zoals sommigen doen!

Maar het bloed van Jezus heeft nog een ander effect op degenen die verantwoordelijk waren voor zijn kruisiging. Jezus had maar één soort bloed, namelijk bloed tot vergeving van zonden. Dat was ook beschikbaar voor al zijn moordenaars, ook voor Joden en Romeinen, ook voor jou en mij.

 

De Koning onschuldig veroordeeld

Jezus was zes keer verhoord, namelijk door Annas, Kajafas, het Sanhedrin, enkele keren door Pilatus en een keer door Herodes. In geen van deze gevallen is hij schuldig verklaard aan iets waar volgens de Joodse levenswet of de Romeinse wet ook maar enige straf op stond. Het staat allemaal overduidelijk beschreven in de evangeliën.

"Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij door Hem Gods gerechtigheid zouden worden." (2 Korintiërs 5:21, WV2012)

Maar let op: Jezus is uiteindelijk niet door Pilatus veroordeeld op godsdienstige gronden, maar om zijn politieke aspiraties. Hij had immers zelf verklaard dat Hij de koning van de Joden was. Hoewel Pilatus heel goed wist dat het ging om geestelijke dingen die geen bedreiging voor Rome waren, heeft hij toch als enige recht gedaan aan de werkelijke identiteit van Jezus als de KONING, die incognito op aarde geleefd had, maar eenmaal zal terugkomen als de werkelijke koning van Israël en van de hele aarde.

Pilatus maakte deze 'beschuldiging' in drie talen leesbaar als opschrift op het kruis en dat was waarschijnlijk het beste wat hij ooit in zijn leven gedaan heeft.

"Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen." (Johannes 19:16, NBV2004)

 Einde hoofdstuk:  3.8. Lijden van Jezus 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Diversen
- PDF bestanden
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.