Bijbelstudies Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

3.2.8. Na de dood van Johannes

 

Inhoud:
- Begrafenis, woede en rouw
- Knagend geweten van Antipas
- Jezus bezoekt de doopplaats van Johannes
- Volgelingen van Johannes

 

 

Begrafenis, woede en rouw

Discipelen van Johannes de Doper zorgden ervoor dat Johannes een eerbare begrafenis kreeg.

"Toen zijn leerlingen hiervan hoorden, gingen ze zijn lijk halen en legden het in een graf." (Marcus 6:29, NBV2004)

Het schandaal van zijn gewelddadige dood en hoe Herodes Antipas tot die beslissing was gekomen ging natuurlijk als een lopend vuurtje door heel Palestina. Herodes Antipas en zijn vrouw Herodias werden nog meer gehaat omdat Johannes erg geliefd was bij de meeste Joden.

Toen Jezus hoorde wat er met zijn trouwe wegbereider Johannes was gebeurd was Hij erg ontdaan en had Hij tijd nodig om dat te verwerken.

"Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn." (Matteüs 14:13, NBV2004)

En in de stilte rouwde Jezus om zijn neef, die zijn taak met volle toewijding had uitgevoerd om duizenden Israëlieten voor te bereiden op zijn komst. Johannes was rechtvaardig, gehoorzaam en trouw geweest aan zijn roeping, van begin tot eind.

 

Knagend geweten van Antipas

En Herodes Antipas? Zijn bevel om Johannes te onthoofden bleef aan zijn geweten knagen. Toen Jezus kort daarna begon te prediken en een boodschap verkondigde die verwant was aan die van Johannes, werd Antipas bang dat Jezus niemand anders was dan Johannes die was opgestaan en daar kreeg hij het toch wel benauwd van:

"Herodes, de viervorst, hoorde al de dingen die door Hem (=Jezus) gebeurden. En hij verkeerde in onzekerheid, omdat door sommigen gezegd werd dat Johannes uit de doden was opgewekt ... En Herodes zei: Johannes heb ik onthoofd. Wie is Deze dan over Wie ik zulke dingen hoor? En hij probeerde Hem te zien te krijgen." (Lucas 9:7-9, HSV2010)

Antipas kreeg Jezus pas te zien ... toen de prefect Pontius Pilatus Jezus naar hem toestuurde om Hem te veroordelen. Antipas paste daarvoor. Hij had Johannes al laten doden, en als hij nu Jezus ook zou veroordelen zou zijn reputatie als profetendoder nog slechter worden. Maar in plaats van een eerlijk gesprek met Jezus te beginnen ging hij Jezus op een schandelijke manier bespotten, samen met zijn soldaten. En daarmee liet hij zien wie hij was: een goddeloze, onverbeterlijke schurk!

 

Jezus bezoekt de doopplaats van Johannes

Aan het einde van zijn leven op aarde ging Jezus nog een keer naar de doopplaats van Johannes in Perea, als een eerbetoon voor zijn trouwe wegbereider:

"En Hij ging opnieuw naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerst doopte, en Hij bleef daar. En velen kwamen naar Hem toe en zeiden: Johannes deed wel geen teken, maar alles wat Johannes over Deze Man zei, was waar. En velen geloofden daar in Hem." (Johannes 10:40-42, HSV2010)

 

Volgelingen van Johannes

Veel volgelingen van Johannes de Doper sloten zich na de dood van hun leider aan bij Jezus. Anderen vormden Joodse geloofsgemeenschappen van 'discipelen van Johannes'. Niet alleen in Judea en Galilea, maar in alle landen rondom de Middellandse zee waar groepen Joden woonden. De apostel Paulus kwam in aanraking met één zo'n Joodse geloofsgemeenschap van twaalf mannen toen hij in Efeze was:

"Terwijl Apollos in Korinte verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen, aan wie hij vroeg: 'Hebben jullie de heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaardden?' Ze antwoordden: 'Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een heilige Geest.' Hij vroeg: Hoe zijn jullie dan gedoopt?' 'Met de doop van Johannes,' antwoordden ze." (Handelingen 19:1-3, NBV2004)

Paulus merkte kennelijk aan deze gelovigen dat ze wel in Jezus geloofden, maar dat ze niet uitstraalden dat Gods Geest in hen woonde. Paulus legde hen het verschil uit tussen de doop van Johannes en de christelijke doop, en 'doopte hen over':

"Daarop zei Paulus: ‘Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus.’ Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus, en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden." (Handelingen 19:4-6, NBV2004)

 Einde hoofdstuk: 3.2. Johannes de Doper 

 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Diversen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter' (nieuw)

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.