link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.2.5. Jezus over Johannes

Inhoud:

- Wegbereider van Jezus
- Laatste en grootste oudtestamentische profeet
- Johannes en Elia


Wegbereider van Jezus

 

Kort nadat Johannes was overleden deed Jezus uit de doeken wie Johannes de Doper werkelijk was:

"... Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Welnee, wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen. Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat: “Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen." (Matteüs 11:7-10, NBV2004)

Met deze woorden bevestigde Jezus dat Johannes een door God gezonden profeet was om mensen geestelijk voor te bereiden op zijn komst. Hij was een man met een duidelijke boodschap. Hij was geen wuivende rietstengel, iemand die met alle winden meewaaide. Nee, hij bracht steeds dezelfde duidelijke en degelijke boodschap, profetische woorden van God.

Zijn oproep tot bekering en gedragsverandering was niet nieuw, want van veel profeten vóór hem was dit het belangrijkste thema van hun prediking. Daardoor zou hij door het volk snel worden herkend als een profeet die door God gezonden was.

Jezus vertelde dat Johannes niet naar Jeruzalem was gezonden was om een politieke missie te vervullen. In plaats daarvan had God Johannes naar de woestijn gestuurd, een plaats zonder comfort en zonder aanzien. Jezus was ook in de woestijn aan zijn taak begonnen en ook Hij had een nederige taak gekregen om als mens een dienaar van de mensen te zijn.

Laatste en grootste oudtestamentische profeet

 

Jezus had Johannes zelfs 'meer dan een profeet' genoemd:

 "Ik verzeker jullie: er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper; maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Want de profetieën van alle profeten en van de wet reiken tot de dagen van Johannes." (Matteüs 11:11-13, NBV2004)

Hiermee verklaarde Jezus dat Johannes de brug vormde tussen twee perioden van de heilsgeschiedenis, de perioden van het Oude Verbond  en van het koninkrijk van de hemel. Johannes zou de allerlaatste profeet van het Oude Verbond zijn. De bediening van Johannes was de brug tussen het Oude en Nieuwe Verbond. Daarmee had hij als eenling een unieke positie in Gods plan.

"Want de profetieën van alle profeten en van de wet reiken tot de dagen van Johannes." (Matteüs 11:13, NBV2004)

Johannes en Elia

 

De mensen hadden Johannes gevraagd of hij Elia was, die was opgestaan uit de dood. Johannes had dat stellig tegengesproken. Maar Jezus legde uit dat Johannes niet letterlijk, maar wel figuurlijk de vervulling was van de geprofeteerde belofte dat Elia zou terugkeren naar het Joodse volk.

"En voor wie het wil aannemen: hij is Elia die komen zou. Laat wie oren heeft goed luisteren!" (Matteüs 11:14-15, NBV2004)

Kort voor zijn lijdensweg zei Jezus over de mensen die Hem afwezen (met het oog op de gewelddadige dood van Johannes):

"... ik zeg jullie dat Elia al gekomen is, ze hebben hem alleen niet herkend, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden ..." (Matteüs 17:12, NBV2004)


Dit is het laatste onderwerp van hoofdstuk

 3.2. Johannes de Doper 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies