Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

3.11.1. Soldaten bij het graf

 

- Getuigen van Jezus' sterven
- Soldaten bewaken het graf
- Soldaten maken de opstanding van Jezus mee
- Bedrog van het Sanhedrin

 

 

Getuigen van Jezus' sterven

Enkele van de eerste getuigen van de opstanding van Jezus waren ... Romeinse soldaten. Het waren ook Romeinse soldaten geweest die zijn kruisiging het meest van dichtbij hadden meegemaakt en getuigen waren van zijn sterven.

  • Een Romeinse soldaat stak een speer in Jezus' zijde om een bewijs te zien van zijn overlijden: water en bloed (Johannes 19:34).
  • Toen de Romeinse hoofdman zag hoe Jezus stierf, zei hij met diep respect: deze man was een godenzoon (meestal vertaald als: Gods Zoon) (Marcus 15:39).
 

Soldaten bewaken het graf

De Joodse geestelijke leiders hadden aan Pilatus gevraagd om bewaking van Jezus' graf door Romeinse soldaten:

"en zeiden: Heer, wij herinneren ons dat deze verleider gezegd heeft toen Hij nog leefde: Na drie dagen zal Ik opgewekt worden. Geef dan bevel dat het graf tot de derde dag toe beveiligd wordt, opdat Zijn discipelen Hem 's  nachts misschien niet komen stelen en tegen het volk zeggen: Hij is opgewekt uit de doden ..." (Matteüs 27:63-64, HSV2010)

Merkwaardig dat de Joodse leiders deze woorden van Jezus beter hadden onthouden dan zijn eigen discipelen! Hun verzoek werd ingewilligd:

"Pilatus antwoordde: 'U kunt bewaking krijgen. Ga nu en regel het zo goed als u kunt'. Ze gingen erheen en beveiligden het graf door het te verzegelen en er bewakers voor te zetten." (Matteüs 27:65-66, NBV2004)

 

Soldaten maken de opstanding van Jezus mee

Nadat Jezus was begraven hadden er Romeinse soldaten op wacht gestaan bij het verzegelde graf. We mogen er gerust van uitgaan dat er tot het moment van de opstanding niets was gebeurd. Maar toen de morgen van de opstanding aanbrak maakten de soldaten iets mee wat ze hun leven lang niet zouden vergeten:

"Opeens was er een grote aardbeving. Er kwam een engel van de Heer uit de hemel naar beneden. Hij rolde de steen van het graf weg en ging erop zitten. Hij leek op het stralende licht van de bliksem. En zijn kleren waren zo wit als sneeuw. De soldaten die het graf moesten bewaken, beefden van angst en vielen op de grond. Het leek alsof ze dood waren." (Matteüs 28:2-4, BGT2014)

De soldaten moeten hebben begrepen:

  1. dat de grafsteen was weggerold, ondanks de verzegeling,
  2. dat er iets bovennatuurlijks was gebeurd,
  3. dat het graf daarna leeg was,
  4. maar dat geen mens het lichaam van Jezus had kunnen wegnemen.
 

Bedrog van het Sanhedrin

De soldaten besloten dat deze wonderlijke gebeurtenis direct moest worden gerapporteerd aan hun opdrachtgevers: de Joodse leiders. Enkele soldaten bleven bij het graf, terwijl anderen naar Jeruzalem gingen.

"Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hogepriesters alles wat er gebeurd was. Die vergaderden met de oudsten en besloten de soldaten een flinke som geld te geven en hun op te dragen: 'Zeg maar: 'Zijn leerlingen zijn 's nachts gekomen en hebben hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen.' En mocht dit de prefect ter ore komen, dan zullen wij hem wel bepraten en ervoor zorgen dat jullie buiten schot blijven.' Ze namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen. En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde." (Matteüs 28:11-15, NBV2004)

De Joodse leiders waren doodsbang dat de waarheid over de opstanding van Jezus bekend zou worden. Ze besloten zelfs om bedrog te plegen en te zondigen tegen het negende gebod, waarin God hen had verboden om een vals getuigenis te geven over iemand. Ze waren diep gezonken. Jezus had het spel gewonnen en zij waren de verliezers. Voor de zoveelste keer kozen zij ervoor om NIET in Jezus te geloven, tegen beter weten in.

 Volgend onderwerp:  3.11.2. Vrouwen bij het graf 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Diversen
- PDF bestanden
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.1.