link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.11.2. Bewakers bij het graf

Inhoud:

- Joodse leiders regelen grafbewaking
- Bewakers maken de opstanding van Jezus mee
- Bedrog van de Joodse leiders


Joodse leiders regelen grafbewaking

 

De Joodse leiders hadden aan Pilatus gevraagd om bewaking van Jezus' graf door Romeinse soldaten. Ze zeiden:

"... Heer, wij herinneren ons dat deze verleider gezegd heeft toen Hij nog leefde: Na drie dagen zal Ik opgewekt worden. Geef dan bevel dat het graf tot de derde dag toe beveiligd wordt, opdat Zijn discipelen Hem 's nachts misschien niet komen stelen en tegen het volk zeggen: Hij is opgewekt uit de doden ..." (Matteüs 27:63-64, HSV2010)

Merkwaardig dat de Joodse leiders deze woorden van Jezus beter hadden onthouden dan zijn eigen discipelen!

"Pilatus zei tegen hen: Hier hebt u een wacht; ga heen, beveilig het naar uw beste weten. Zij gingen erheen en beveiligden het graf met de wacht, nadat zij de steen verzegeld hadden." (Matteüs 27:65-66, HSV2010)

Bewakers maken de opstanding van Jezus mee

 

Nadat Jezus was begraven waren er dus bewakers bij het verzegelde graf. We mogen er van uitgaan dat er tot het moment van de opstanding niets was gebeurd. Maar toen de morgen van de opstanding aanbrak maakten de bewakers iets mee wat ze hun leven lang niet zouden vergeten:

"En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden." (Matteüs 28:2-4, HSV2010)

De bewakers moeten hebben begrepen:

  1. dat de grafsteen was weggerold, ondanks de verzegeling,
  2. dat er iets bovennatuurlijks was gebeurd,
  3. dat het graf daarna leeg was.

Bedrog van de Joodse leiders

 

De bewakers besloten dat deze wonderlijke gebeurtenis direct moest worden gerapporteerd aan hun opdrachtgevers: de Joodse leiders. Enkele bewakers bleven bij het graf, terwijl anderen naar Jeruzalem gingen.

"Toen de vrouwen nog onderweg waren, gingen een paar van de wachters naar de stad en vertelden de opperpriesters alles wat er gebeurd was. De opperpriesters en de oudsten kwamen bij elkaar en ze besloten tot de volgende maatregel. Zij gaven de soldaten een behoorlijke som geld en zeiden: 'Jullie moeten zeggen: 's Nachts kwamen zijn leerlingen en toen wij sliepen, hebben zij zijn lichaam ongemerkt weggehaald. En mocht dat ter ore komen van de gouverneur, dan zullen wij hem wel overreden en zorgen dat hij jullie ongemoeid laat.' De wachters pakten het geld aan en deden wat hun was gezegd. En dat verhaal gaat rond onder de Joden tot op de dag van vandaag." (Matteüs 28:11-15, HSV2010)

De Joodse leiders waren doodsbang dat de waarheid over de opstanding van Jezus bekend zou worden. Ze besloten zelfs om bedrog te plegen en te zondigen tegen het negende gebod, waarin God hen had verboden om een vals getuigenis te geven over iemand. Ze waren diep gezonken. Voor de zoveelste keer kozen zij ervoor om NIET in Jezus te geloven, tegen beter weten in.


Volgend onderwerp:

  3.11.3. Vrouwen bij het graf 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies