Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

3.11.2. Vrouwen bij het graf

 

- Trouwe vrouwen
- Vrouwen gaan 's morgens vroeg naar het graf
- De steen is weggerold!
- Engelen vertellen dat Jezus is opgestaan
- Verslag uitbrengen aan de discipelen
- Alleen vrouwen hebben engelen ontmoet

 

De verschillende evangelisten vertellen elk hun eigen verhaal over wat enkele vrouwen hebben meegemaakt toen ze naar het graf van Jezus gingen en van hun ontmoetingen met engelen. Het waren schokkende gebeurtenissen waardoor de vrouwen erg van hun stuk waren en dan is het niet vreemd dat getuigenverklaringen over die gebeurtenissen een beetje warrig lijken. En ook dat ze verschillende accenten hebben gelegd in de verhalen die ze aan de evangelisten hebben verteld.

 

Trouwe vrouwen

De vrouwen, die volgelingen van Jezus waren, hadden meer liefde en trouw getoond rondom het sterven van Jezus dan de discipelen:

  • Maria, de zus van Lazarus en Marta, had Jezus met kostbare parfum gezalfd, terwijl de discipelen daar alleen maar kritiek over hadden (Matteüs 26:6-8; Johannes 12:1-3).
  • Er waren vrouwen die waarschijnlijk gedurende de hele tijd van Jezus' kruisiging aanwezig geweest, dichtbij het kruis of op een korte afstand (Matteüs 27:55-56; Johannes 19:25). Van de discipelen wordt alleen de aanwezigheid van Johannes vermeld (Johannes 19:25-27).
  • Er waren vrouwen aanwezig toen Jezus' lichaam van het kruis werd gehaald om het zo goed mogelijk verzorgd in het graf te kunnen leggen (Lucas 23:55-56).
 

Vrouwen gaan 's morgens vroeg naar het graf

Op zondagochtend stonden enkele vrouwen voor dag en dauw op om het lichaam van hun geliefde Meester te verzorgen. In de verschillende evangeliën worden niet alle vrouwen met name genoemd, maar Maria uit Magdala komt in elk van de evangeliën voor.

"En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf afgenomen was." (Johannes 20:1, HSV2010)

"Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken." (Matteüs 28:1, NBV2004)

"Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf." (Marcus 16:1-2, NBV2004)

"De vrouwen die het graf bezochten, waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden." (Lucas 24:10, NBV2004)

Onderweg bedachten ze zich plotseling dat ze een probleem hadden: Er was een zware steen voor de opening van het graf gerold en zouden ze die kunnen verplaatsen?

"Ze zeiden tegen elkaar: 'Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?' " (Marcus 16:3, NBV2004)

 

De steen is weggerold!

De vrouwen waren verbijsterd toen ze zagen dat de loodzware steen was weggerold.

"Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen." (Marcus 16:4, NBV2004)

"Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek ...." (Lucas 24:2-4, NBV2004)

Dat het graf leeg was kon maar één ding betekenen: iemand had het lichaam van Jezus weggehaald! De vrouwen wisten nog niet dat de steen voor de opening van het graf was weggerold door een engel (Matteüs 28:2). Niet om het voor Jezus mogelijk te maken om eruit te lopen, maar zodat mensen er in konden komen! Met zijn verheerlijkte lichaam was Jezus immers niet gehinderd door stoffelijke barrières. Hij kon door gesloten deuren binnenkomen, dus Hij zou ook uit een gesloten grafspelonk kunnen komen.

 

Engelen vertellen dat Jezus is opgestaan

Toen de vrouwen de grafspelonk binnengingen, constateerden ze dat er alleen nog maar grafdoeken lagen. Plotseling zagen ze één of twee engelen die bij hen kwamen staan:

"...zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt ..." (Lucas 24:4-6, HSV2010)

"Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd." (Marcus 16:5-6, NBV2004)

Fijntjes voegden de engelen er het volgende aan toe:

"... Herinner u wat Hij gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was: de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan." (Lucas 24:6-7, NBV2004)

De vrouwen hadden inderdaad kunnen weten dat Jezus uit de dood zou opstaan. Jezus had het immers diverse malen gezegd (Matteüs 16:21; 20:18-19). Maar destijds konden ze niet vatten wat Jezus hen probeerde duidelijk te maken, of ze WILDEN het niet geloven. Vaak worden profetieën van tevoren niet begrepen, maar pas nadat ze in vervulling zijn gegaan. Lucas voegt aan zijn verhaal de volgende betekenisvolle woorden toe:

"En zij herinnerden zich Zijn woorden." (Lucas 24:8, HSV2010)

Ja, toen pas gingen de ogen van de vrouwen open voor de werkelijkheid. De herinnering aan zijn woorden bevestigden wat de engelen zojuist gezegd hadden. Maar toch was de werkelijkheid nog maar half tot hen doorgedrongen. Het was te veel om ineens te kunnen verwerken.

 

Verslag uitbrengen aan de discipelen

Daarna maakten de vrouwen zich snel uit de voeten. Ze waren behoorlijk van slag door wat ze zojuist hadden meegemaakt. Ze waren tegelijk blij en verbijsterd door die nieuwe, vreemde, onverwachte gebeurtenissen.

"Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen." (Matteüs 28:8, NBV2004)

"Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden." (Marcus 16:8, NBV2004)

De engelen hadden de vrouwen ook een belangrijke boodschap voor de apostelen meegegeven:

"En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: 'Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.' Dat is wat ik jullie te zeggen had." (Matteüs 28:7, NBV2004)

"Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus dat Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft." (Marcus 16:7, HSV2010)

De vrouwen gingen zo snel mogelijk naar de discipelen om hen het grote nieuws te vertellen. Ze zeiden dat ze een leeg graf hadden aangetroffen en ook nog engelen hadden gezien die hadden gezegd dat Jezus was opgestaan. Maar ze hadden geen idee waar Jezus was gebleven. Ze vertelden hen alles wat de engelen tegen hen hadden gezegd.

 

Alleen vrouwen hebben engelen ontmoet

Het is opvallend dat van alle mensen rondom Jezus' opstanding enkele vrouwen de enigen waren die engelen hebben ontmoet. Ook is het opmerkelijk dat engelen berichten voor de discipelen doorgaven aan vrouwen, en niet aan de discipelen zelf. Was het een manier waarop God deze vrouwen beloonde voor hun trouw?

 Volgend onderwerp:  3.11.3. Discipelen bij het graf 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Diversen
- PDF bestanden
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.1.