link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.9.2. Op weg naar Golgota

Inhoud:

- Jezus bezwijkt onder zijn kruis
- Simon uit Cyrene
- Via dolorosa (weg van smart)


Jezus bezwijkt onder zijn kruis

 

Na de veroordeling gaf Pilatus de soldaten de opdracht om Jezus naar de executieplaats te leiden. Zoals gebruikelijk moesten de veroordeelden hun eigen kruis dragen, dat wil zeggen: alleen de horizontale dwarsbalk. De verticale balk was al van tevoren in de grond geplaatst.

Jezus, die kort daarvoor was gegeseld en dus helemaal stuk geslagen was, kon onmogelijk die zware last dragen. Een kruisbalk woog minstens 30 kilo. Jezus moet na enkele stappen al onder de kruisbalk bezweken zijn, want de soldaten besloten bijna direct iemand anders op te dragen om het kruis naar de executieplaats te dragen. Dat blijkt uit het volgende Bijbelgedeelte:

"Toen zij op weg gingen, troffen zij een man uit Cyrene aan, van wie de naam Simon was; die dwongen zij om Zijn kruis te dragen." (Matteüs 27:32, HSV2010)

"Bij het verlaten van het pretorium troffen ze een man uit Cyrene die Simon heette, en hem dwongen ze het kruis te dragen." (Matteüs 27:32, NBV2004)

Het ontgaat de meeste Bijbellezers dat Jezus zijn kruisbalk hoogstwaarschijnlijk maar even zelf heeft gedragen. Misschien komt dat door allerlei afbeeldingen in kinderbijbels, talloze kunstwerken en afbeeldingen van veertien kruiswegstaties in rooms-katholieke kerken. Daarin wordt gesuggereerd dat Jezus de hele weg door Jeruzalem aflegde terwijl Hij zelfs een compleet kruis achter zich aan sleepte.

Simon uit Cyrene

 

Onder de toeschouwers stond Simon (een immigrant uit Cyrene, ongeveer het tegenwoordige Libië) met zijn neus vooraan. Hij kreeg van de soldaten de zware kruisbalk op zijn rug.

"Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen." (Marcus 15:21, NBV2004)

Simon zal het vast niet voor zijn plezier hebben gedaan, want het was een zware klus. Toch heeft het ongetwijfeld een diepe indruk op hem gemaakt om in deze momenten pal achter Jezus te lopen. Simon van Syrene wordt in Marcus 15:21 vermeld als de vader van Alexander en Rufus. Dit suggereert dat deze Simon later bekend was bij de christengelovigen en dat hij daarna tot geloof is gekomen en zijn Heer zijn leven lang gevolgd heeft in geestelijke zin. Ongetwijfeld beschouwde hij zijn kruisdragen voor Jezus achteraf als een enorme eer.

Via dolorosa (weg van smart)

 

"Samen met Jezus werden nog twee anderen, beiden misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden." (Lucas 23:32, NBV2004)

De andere twee veroordeelden liepen dus met Jezus in dezelfde stoet mee, met een kruisbalk op hun schouders.

"Een grote volksmenigte volgde Jezus, evenals enkele vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Jezus keerde zich naar hen om en zei: 'Dochters van Jeruzalem, huil niet om mij. Huil liever om jezelf en je kinderen." (Lucas 23:27-28, NBV2004)

Jezus wist dat Jeruzalem na ongeveer 40 jaar verwoest zou worden, de ramp die verband houdt met de toekomstige afwijzing van de messias door de meeste Joden. Het is opvallend dat Jezus op dat moment meer oog had voor het lijden dat de inwoners van Jeruzalem zouden meemaken dan voor zijn eigen lijden. Jezus bleef liefdevol en bewogen tegenover de mensen om Hem heen, tot het allerlaatste moment. Zo is Jezus. Al eerder bij zijn intocht in Jeruzalem had Jezus uiting gegeven aan zijn verdriet over het toekomstige lot van Jeruzalem.


Volgend onderwerp:

  3.9.3. Kruisiging van Jezus 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies