link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.7.6. Storm op het meer

Inhoud:

- Jezus wil naar de overkant van het meer
- De storm steekt op
- Bang zijn en geloofsvertrouwen


Deze geschiedenis kun je vinden in Matteüs 8:23-27, Marcus 4:35-41 en Lucas 8:22-25.

Jezus wil naar de overkant van het meer

 

Op een dag wilde Jezus het meer van Galilea oversteken omdat Hij naar het gebied van de Gerasenen wilde. Omdat sommige van zijn discipelen vissers waren, was een boot snel gevonden.

"Op één van die dagen stapte hij (=Jezus) in een boot, samen met zijn leerlingen, en zei tegen hen: 'Laten we naar de overkant van het meer gaan,' en ze voeren het meer op. Onderweg viel hij in slaap..." (Lucas 8:22-23, NBV2004)

"Jezus lag achterin te slapen, zijn hoofd op een kussen..." (Marcus 4:38, GNB1996)

De oversteek begon heel vredig. Het was prima weer om te varen en Jezus lag heerlijk ontspannen te slapen, in het volste vertrouwen dat ze veilig aan de overkant zouden komen. Zou Jezus van tevoren geweten hebben dat ze in een storm terecht zouden komen?

De storm steekt op

 

Maar op een gegeven moment stak er een storm op die beangstigend hevig werd.

"En er stak een hevige storm op, en de golven sloegen over de boot, zodat die al volliep." (Marcus 4:37, WV2012)

De ervaren vissers kenden de gevaren en de risico's van het varen op dit meer als geen ander. Als dit nog langer zo zou doorgaan, zou de boot onherroepelijk zinken. Dan zouden ze met zijn allen verdrinken. De vissers raakten in paniek. En als zulke jongens in paniek raken is er echt wat aan de hand!

En Jezus lag maar te slapen. Waarom werd Hij niet wakker? Waarom moest Hij altijd zo anders doen dan anderen? Zoiets is toch niet te begrijpen? De discipelen schudden Jezus wakker en boven het geraas van de storm en de golven uit schreeuwden ze Hem toe:

"... Meester, kan het U niet schelen dat wij vergaan?' " (Marcus 4:38, WV2012)

"... Heer, red ons toch, we vergaan." (Matteüs 8:25, NBV2004)

De discipelen dachten er niet aan dat ze veilig waren omdat Jezus aan boord was. Jezus kwam overeind en ging onmiddellijk over tot actie. Hij ging niet bidden tot God en vragen: "Wilt U alstublieft die storm tot bedaren brengen?"

"Hij stond op en bestrafte de wind en het water: 'Zwijg, wees stil!' En de wind ging liggen en het werd volkomen stil." (Marcus 4:39, WV2012)

Het woord 'bestrafte' in dit Bijbelgedeelte wijst erop dat Jezus niet alleen bezig was de natuur te bedwingen, maar dat er een demonische macht was die de levensbedreigende storm had veroorzaakt. Dat woord 'bestraffen' wordt in de evangeliën bijna altijd gebruikt in situaties waarbij Jezus demonen dwong om te vertrekken of om hun demonische activiteiten te beëindigen. Deze geschiedenis staat namelijk niet op zichzelf, maar gaat vooraf aan een belangrijk bezoek van Jezus aan het gebied van de Gerasenen. Daar was een man die bezeten was door een groot aantal demonen en Jezus was op weg om deze man hiervan te bevrijden. We kunnen deze storm dan ook zien als een poging van de satan om Jezus bij zijn machtsgebied vandaan te houden.

Zo kunnen sommige beproevingen in het leven van christengelovigen ook zijn veroorzaakt door demonen. Christengelovigen hebben de volmacht om in de naam van Jezus elke demonische activiteit te doen ophouden en ook om demonen uit mensen uit te drijven.

Jezus had de macht van de satan weerstaan en de hevige storm tot bedaren gebracht. De stilte na de storm was opvallend.

Bang zijn en geloofsvertrouwen

 

Niet alleen de natuur was volkomen stil geworden, maar ook de discipelen konden geen woord meer uitbrengen. Ze waren met stomheid geslagen door wat er zojuist gebeurd was. Jezus verbrak de stilte en vroeg hen rustig:

"Waarom zijn jullie zo bang?' vroeg hij hun. 'Hebben jullie nog steeds geen geloof?" (Marcus 4:40, WV2012)

Jezus probeerde zijn discipelen duidelijk te maken dat hun vreesachtigheid eigenlijk een vorm van ongeloof was. Voor gelovigen is geloofsvertrouwen normaal en is gebrek aan vertrouwen abnormaal. We moeten dit vooral niet omdraaien, alsof twijfel en vrees normaal zouden zijn, want dan maken we de mens en zijn gevoelens tot maatstaf in plaats van het Woord van God. Het is niet voor niets dat er talloze malen in de Bijbel staat: "vrees niet! of "wees niet bang!" Het werd steeds gezegd tegen mensen, die om allerlei uiteenlopende redenen WEL bang waren. En elke keer was het een aansporing van God om niet op de omstandigheden gefixeerd te blijven, maar in geloofsvertrouwen op Hem te zien.

Bang zijn is op zich tamelijk normaal als een eerste gevoelsreactie en vooral bij mensen die nog niet zo lang met God wandelen. Maar bang blijven is niet normaal en dat is zeker niet naar Gods wil. Vertrouwen op God komt je niet aanwaaien en je kunt het bij jezelf niet afdwingen. Het groeit door ervaring in de voortdurende wandel met God in het dagelijks leven. Het is één van de levenslange leerprocessen van de gelovige.

Deze geschiedenis laat ook zien dat we in de storm van het leven NOOIT moeten denken dat we er onderdoor gaan. De hoge golven zijn onze emoties die ons heen en weer kunnen slingeren en ons het gevoel geven dat onze situatie hopeloos is. Jezus verweet de discipelen niet dat ze de storm niet tot bedaren konden brengen. Wel dat ze dachten te zullen vergaan terwijl de Zoon van God aan boord was. Dat zou immers onmogelijk zijn. Er is geen veiliger plaats dan leven in hechte verbondenheid met Jezus.

Wat de twaalf discipelen betreft: ze stonden helemaal perplex vanwege wat Jezus voor hun ogen hadden gedaan:

"Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: 'Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?' " (Marcus 4:41, NBV2004)

Zie ook de volgende onderwerpen:
- 'Redenen voor beproevingen' in hoofdstuk 'Beproevingen'
- 'Angst en vrees' in hoofdstuk 'Anders denken'


Volgend onderwerp:

 3.7.7. Wonderbaarlijke spijziging 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies