link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.4.4. Gelukkig wie zachtmoedig zijn

Inhoud:

- Zaligspreking 3
- Wat is zachtmoedigheid?


Zaligspreking 3

 

"Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten." (Matteüs 5:5, NBV2004)

"Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven." (Matteüs 5:5, HSV2010)

In sommige Bijbelvertalingen kom je de woorden 'land bezitten', in andere vertalingen: 'de aarde beërven' in plaats van het 'land bezitten'. Beide vertalingen zijn correct. Deze woorden komen we ook tegen in één van de Psalmen:

"Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede." (Psalm 37:11, HSV2010)

Wat is zachtmoedigheid?

 

Zachtmoedigheid betekent niet dat je een weekhartige slappeling bent, maar dat je gewend bent om je wil over te geven aan God. Zachtmoedigheid betekent ook dat je bescheiden bent en niet trots op wat je bent en waar je toe in staat bent.

Het tegenovergestelde van zachtmoedig is brutaal, eigenwijs, onbescheiden en oneerbiedig. Volgens een Nederlands spreekwoord hebben brutalen de halve wereld, maar in het koninkrijk van God geldt het tegenovergestelde: uitgerekend de zachtmoedige mensen krijgen uiteindelijk de 'hele wereld' (Matteüs 5:5) en dan blijft er voor de brutalen niet veel meer over.

Jezus was een uitgesproken zachtmoedige persoon en Hij benoemde dat ook:

"... leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel" (Matteüs 11:29, HSV2010)

Bij de intocht van Jezus in Jeruzalem wijst de evangelist Matteüs op een oudtestamentische profetie die door deze gebeurtenis in vervulling ging:

"... Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier." (Matteüs 21:5, NBV2004)

Zachtmoedigheid is één van de 'vruchten van de Geest' en een kenmerk van een geestelijk volwassen gelovige.

Zie onderwerp 'Zachtmoedigheid' in hoofdstuk 'Vruchtdragen'.


Volgend onderwerp:

  3.4.5. Gelukkig wie gerechtigheid doen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies