banner image

 

3.4.7. Gelukkig wie zuiver van hart zijn

Zaligspreking 6

"Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien." (Matteüs 5:8, NBV2004)

Je bent zuiver van hart als je een rein geweten hebt en een eerlijke, oprechte levenswandel hebt. Een rein hart is iets kostbaars, want alleen met een schoon geweten leef je in verbondenheid met God. Alleen dan kun je Gods aanwezigheid ervaren, met Hem communiceren in gebed, goede daden verrichten en geestelijk vruchtdragen. Daarom is het belangrijk dat je niet rondloopt met zonden die nog niet zijn beleden aan God en aan mensen waarmee je iets hebt goed te maken.

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Omgaan met zonden'

Uiteindelijk kunnen we Jezus pas echt zien in het hiernamaals, als we voor altijd in zijn aanwezigheid mogen wonen. Die toegang tot Gods heerlijkheid is alleen voor mensen, van wie het hart is gezuiverd door het bloed van Jezus.

"... Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God." (Filippenzen 1:10-11, NBV2004)

Eerlijkheid en echtheid

Zuiver van hart zijn heeft ook te maken met eerlijkheid. Laat het zo zijn dat Jezus ook over jou kan zeggen wat Hij eens deed over Natanaël (ook Bartolomeüs genoemd), één van de twaalf discipelen van Jezus:

"... Daar heb je een echte Israëliet, in wie geen oneerlijkheid is." (Johannes 1:47, WV2012)

Mensen die niet de waarheid spreken of zich anders voordoen dan ze zijn, zijn niet geliefd in de hemel.

"Bedriegers zijn de HEER een gruwel, wie waarachtig handelen, zijn hem welgevallig." (Spreuken 12:22, NBV2004)

Paulus schreef over dit thema:

"Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar..." (Efeziërs 4:25, NBV2004)

Wees altijd eerlijk tegenover:

  1. God - Open alle schuilhoeken van je hart voor Hem. Maak Hem ook je diepste verlangens, gevoelens en gedachten bekend. Vertel Hem je diepste motieven om bepaalde dingen te doen.
  2. Jezelf - Houd jezelf niet voor de gek en houd er een realistisch zelfbeeld op na. Dek je tekortkomingen en mislukkingen niet af, wees blij met je bekwaamheden, en denk niet te goed of te slecht over jezelf.
  3. Anderen - Wees oprecht en echt tegenover de mensen. Besef dat je minder voor de mensen kunt verbergen dan je denkt. Onechte mensen worden door anderen gemeden! Stel je kwetsbaar op zodat anderen ook je zwakkere kanten mogen zien. Laat de mensen maar zien hoe je worstelt met je eigen levensproblemen. Dat is beter dan de indruk te wekken dat bij jou alles van een leien dakje gaat omdat je geloof zo sterk zou zijn.

Zie meer hierover in de onderwerpen 'Eerlijkheid' en 'Echtheid' in hoofdstuk 'Waarheid en leugen'.