link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.2.1. Waarom zou je gaan geloven?

Inhoud:

- Ongelovige vragen en meningen over het geloof
- Het geloof heeft iets bovennatuurlijks
- Antwoorden op zingevingvragen
- Geloven begint bij Jezus
- Doe de test: lees over Jezus
- Een nieuw leven
- Leven op niveau
- Echte vrijheid
- Christenen zijn niet beter dan anderen
- Hoop op een beter leven
- Kracht om met problemen om te gaan
- Leven na de dood
- Kwestie van leven of dood


In dit onderwerp worden enkele goede redenen genoemd waarom het christelijk geloof de moeite waard is, tenminste: als je het nieuwe leven wil ontvangen dat Jezus belooft aan iedereen die zich aan Hem toevertrouwt.

Ongelovige vragen en meningen over het geloof

 

Er zijn veel mensen die sceptisch staan tegenover het christelijke geloof. Daaronder zijn ook mensen die van huis uit bekend zijn met de Bijbel en de kerk. Zij vragen zich in hun hart oprecht af wat de zin is van geloven en lopen rond met allerlei vragen waarop ze geen bevredigend antwoord hebben. Onder hen komen de volgende gedachten voor:

 • "Het geloof is toch niet meer relevant in deze tijd?"
 • "Welk verschil maakt het of je nu gelooft of niet?"
 • "Wat moet ik er mee als er in kerken allerlei schandalen aan het licht komen?"
 • "Het christelijk geloof is iets wat mensen zelf bedacht hebben en elkaar aanpraten."
 • "Ik kan niet geloven dat God de wereld heeft geschapen. De wetenschap heeft allang bewezen dat het leven op aarde door evolutie is ontstaan."
 • "Je komt zoveel christenen tegen die 's zondags in de kerk met een braaf gezicht mooie liederen zingen en door de week precies zo leven als anderen. Moet ik zo'n christen worden?"
 • "Ik geloof graag iets wat ik kan begrijpen, maar het christelijk geloof is voor mij ongrijpbaar. Ik kan er niets mee."
 • "En dan al die regels in de Bijbel. Als je je daaraan houdt is er niet veel lol meer te beleven in het leven."
 • "Je moet in de kerk de gekste dingen voor waar aannemen en net doen of je er blij en gelukkig van wordt. Het slaat gewoon nergens op."
 • "Als God zo liefdevol is, waarom laat Hij dan zoveel lijden toe?"
 • "Je moet een bepaalde aanleg hebben om te gaan geloven. En ik heb dat niet."
 • "De Bijbel is een dikke pil die moeilijk te begrijpen is. En wie zegt dat het allemaal waar is?"
 • "Er zijn zoveel verschillende religies. Waarom zou het christelijke geloof ALLEEN het ware geloof zijn?"
 • "Ik probeer als een goed mens te leven. Als er een God is, vindt die dat vast wel genoeg."
 • "Volgens mij is het goede in de mens wat je 'God' zou kunnen noemen, en het slechte in de mens 'duivel'. Dat het ook bestaande persoonlijkheden zijn, lijkt me vergezocht."
 • Ach, als die kerkmensen er een gevoel van veiligheid van krijgen en innerlijke rust hebben omdat ze denken dat ze later naar de hemel gaan, dan is het voor hen misschien wel goed. Maar ik heb zulke zoethoudertjes niet nodig."

Toch er is een heel andere reden waarom veel mensen het christelijke geloof links laten liggen: ze willen eigen baas over hun eigen leven zijn. Ze willen geen verantwoording over hun leven afleggen aan een hoger wezen. Ze willen 'vrij' zijn. En dat kon wel eens de onderliggende gedachte zijn bij de meeste argumenten tegen het christelijke geloof.

Hierna volgen enkele goede redenen waarom het de moeite waard is om WEL te geloven. Daarin lees je ook antwoorden op enkele van de meest gestelde vragen.

Het geloof heeft iets bovennatuurlijks

 

Veel mensen (ook veel kerkmensen) hebben het idee dat het geloof iets van het verstand is en dat er soms ook een beetje gevoel bij komt kijken. Daarmee kun je wel een godsdienstig mens worden, maar om een echte christengelovige te worden is er meer nodig. Natuurlijk speelt je verstand wel een belangrijke rol, want je wil natuurlijk wel weten WAT er te geloven is.

Wie geen rekening houdt met het bestaan van een geestelijke wereld naast de materiële wereld waarin wij leven, zal nooit begrijpen waar christenen zich mee bezighouden. Maar er is meer tussen hemel en aarde. Door alle eeuwen heeft men in bijna alle culturen van de wereld beseft:

 • dat er een geestelijke wereld bestaat met goede en kwade machten
 • dat een mens na zijn sterven verder leeft in die geestelijke wereld
 • dat zijn morele gedrag op aarde bepalend is voor zijn toekomst na het aardse leven

De enige mensen die niet in een geestelijke wereld geloven zijn degenen die ervoor kiezen om er onwetend over te blijven. Misschien komt dat wel doordat de meeste wetenschappers het bestaan van een Schepper bewust negeren, omdat het niet past in hun denkkader. Maar God heeft jou als mens niet alleen voor de materiële wereld gemaakt maar je ook een antenne gegeven om in contact te komen met de geestelijke wereld. Die antenne is je intuïtie, die deel uitmaakt van je menselijke geest.

Antwoorden op zingevingvragen

 

Je kunt al op de eerste pagina van de Bijbel lezen dat God je schepper is. Wanneer je dat gelooft, heb je een prachtig stuk zingeving voor je leven als mens te pakken. Daardoor weet je waar je vandaan komt. Je bent immers niet ontstaan door een lang proces van toevallige samenklontering van moleculen, zoals veel mensen zichzelf hebben wijsgemaakt, want dat is volstrekt onmogelijk. Daarvoor ben je veel te complex. God heeft je met veel wijsheid en kundigheid ontworpen en je doen ontstaan via je ouders: een eindeloos wonderlijk proces!

Verder krijg je als christen (op basis van de Bijbel) antwoorden op belangrijke vragen over de betekenis van je leven, zoals:

 • Met welk doel ben ik op de wereld?
 • Wat heeft de meeste waarde in het leven?
 • Is er een betrouwbare waarheid die me helpt om een goed leven te hebben?
 • Welke toekomst ga ik tegemoet na het sterven?

God kende je al lang voordat je geboren werd en hield toen al rekening met je. Doordat God je schepper is, is het ook God die het doel van je leven heeft bepaald. Dat is om te leven in liefdevolle verbondenheid met je Schepper. Je bent zo ontworpen dat je je diepste levensvreugde vindt als je aan dat doel beantwoordt. Wie het leven met God heeft gevonden, weet zeker dat dit het meest waardevolle is wat een mens kan hebben. Het overstijgt alles wat de wereld om je heen te bieden heeft.

God is oprecht geïnteresseerd in jou. God heeft je lief met een pure, volmaakte liefde die Hij op een concrete manier heeft laten zien doordat Hij zijn Zoon Jezus heeft opgeofferd om een goede relatie met Hem mogelijk te maken. Gods volmaakte liefde voor jou is het toppunt van zingeving.

Geloven begint bij Jezus

 

Veel niet-christenen denken dat het christelijke geloof bestaat uit het accepteren van de Bijbel als waarheid en naar de kerk gaan om in je geloof bevestigd en versterkt te worden. Maar het christelijke geloof begint bij een persoon: Jezus Christus, de Zoon van God. Jezus beweerde dat Hij niet alleen de waarheid sprak, maar Hij was de waarheid in eigen persoon. Jezus zei wat Hij deed en deed wat Hij zei. Hij was puur en echt, vol wijsheid, vol liefde en vol kracht. Sommige mensen zeggen: "Maar er bestaat geen absolute waarheid! Wat een arrogantie van christenen om hun mening tot absolute waarheid te verheffen." Maar mensen die dat zeggen, spreken zelf een absolute waarheid uit door te stellen dat er geen absolute waarheid bestaat. En waar halen ze DIE absolute waarheid vandaan?

Jezus heeft vrijwillig het hoogst denkbare offer gebracht door de meest afschuwelijke dood te sterven aan een kruis om jou het belangrijkste te geven dat een mens nodig heeft om duurzaam gelukkig te zijn: eeuwig leven in verbondenheid met God. Denk je dat Hij als de Zoon van God zoiets voor de flauwekul heeft gedaan? Nee, Jezus deed dat omdat er geen andere oplossing was voor het wereldwijde probleem van zonde, de grondoorzaak van alle haat en ellende in de wereld.

Geen enkele religieuze leider of politieke leider heeft ooit zoveel overgehad voor zijn volgelingen. Jezus is het waard om geloofd en vertrouwd te worden. Door zijn leven te offeren heeft Jezus zijn visitekaartje afgegeven als de meest geloofwaardige persoon die ooit op de aarde geleefd heeft. En daarom geloven wij als christengelovigen in de waarheid van Jezus en in de waarheid van de Bijbel waarvan Hij het middelpunt is. Een betere waarheid kan ik me niet voorstellen. Jij wel?

Doe de test: lees over Jezus

 

Hoe weet je of geloven iets voor jou is of niet? Doe een test om het uit te vinden. Lees in de Bijbel over Jezus, lees bijvoorbeeld het Bijbelboek Lucas van begin tot eind door. En beoordeel dan eerlijk vanuit je intuïtie of Jezus betrouwbaar overkomt en je vertrouwen waard is. Zo ja, dan ontkiemt er een diepe genegenheid en respect voor Hem. Als jij bezig bent met het zoeken naar God, wees er zeker van dat God ook op zoek is naar jou. Want God is een God van liefde, een God die graag een relatie heeft met mensen zoals jij. Tijdens je zoekproces ontdek je dan intuïtief dat God je aandacht waard is en dat Hij de sleutel is tot een duurzaam levensgeluk. Dan vind je de liefde, de diepe vreugde en de vrede door de verbondenheid met God. Het is echt geweldig als je merkt dat God van je houdt met een eeuwige liefde, dat Hij jou persoonlijk kent en je helpt om tot bloei te komen en een prachtig mens te worden.

Jezus geeft hoop aan vastgelopen denkers en zoekers, ook aan kerkmensen die misschien wel jarenlang op zoek zijn naar een authentiek, echt geloof. Hij geeft het aan ieder die Hem aanneemt en ernaar verlangt om met Hem verder te leven. En dat is het ECHTE leven. Makkelijk? Nee, lang niet altijd, maar kostbaarder dan alles wat op de aarde te vinden is.

Zie ook onderwerp 'Hoe krijg ik een echt geloof?' verderop in dit hoofdstuk.

Een nieuw leven

 

Een gelovige is nooit alleen, omdat God als een liefhebbende Vader bij hem is. Die aanwezigheid van God is geen vage, veronderstelde aanwezigheid. Het nieuwe leven is dat God met zijn Geest in het hart van de gelovige woont. Dat is een heel concrete aanwezigheid van God in een mensenleven en dat ervaar je na een proces van bekering en wedergeboorte. Hoe meer een christengelovige God bij zijn leven betrekt, hoe meer hij die aanwezigheid van God in het leven van elke dag ervaart. Dat is goed te vergelijken met een relatie tussen twee mensen, die groeit door tijd met elkaar door te brengen. Zo groeit ook de relatie tussen een christengelovige en God door tijd met Hem door te brengen, bijvoorbeeld door:

 • de Bijbel te lezen en te bestuderen
 • met God te praten (bidden)
 • samen met andere gelovigen op te trekken om zo elkaars geloof te versterken
 • te doen wat God wil, om daarmee te bewijzen dat je Hem vertrouwt

Dat nieuwe leven is een soort draaggolf voor alles wat je in het leven meemaakt en doet. Hoe meer je geloof groeit, hoe sterker de rol wordt die het nieuwe leven in je dagelijkse leven speelt.

Leven op niveau

 

Door de geestelijke verbondenheid met God leef je pas op het niveau waar God je voor gemaakt heeft. Een schemerlamp kan wel leuk staan in een kamer, maar als die niet gekoppeld is aan het elektriciteitsnet, doet hij niet waarvoor hij gemaakt is. Daarom wordt een mens, die los van God staat, in de Bijbel een verloren mens genoemd. Als je tot geloof in Jezus komt, ontvang je van God een nieuw leven en daarmee leef je in verbondenheid met God. Dat is leven met een soort 'internetverbinding met de hemel' en dan gaat er een hele nieuwe wereld voor je open.

Echte vrijheid

 

Dat nieuwe leven van God helpt je om andere mensen lief te hebben, omdat je verbonden bent met Gods liefde. Een mens die geleerd heeft lief te hebben is een gelukkig mens.

Mensen die Jezus afwijzen zijn vaak doodsbang dat ze hun vrijheid kwijtraken als ze christen worden. Je moet dit en je mag dat niet meer! Het tegenovergestelde is waar. Als je zonder God leeft, ben je een slaaf van je eigen zelfzuchtige verlangens, waar je uiteindelijk alleen maar ongelukkiger van wordt. Door met Jezus te leven ben je veel vrijer om eigen keuzes te maken, ook om goede dingen voor anderen te doen in plaats van alleen maar goed voor jezelf te zorgen. Je verlangt steeds meer om goede dingen te doen en slechte dingen te laten, en dat leidt tot veel meer levensvreugde.

En al die Bijbelse wetten en regeltjes die je beperken in je vrijheid? Die zijn echt niet zo erg als je misschien denkt. God, die als geen ander weet wat het beste is voor de mensen die Hij geschapen heeft, verbiedt alleen gedragingen die schadelijk zijn voor jou en je medemensen. En wat God je vraagt om WEL te doen, maakt jou en je medemensen alleen maar gelukkiger. Er is geen enkele reden om bang te zijn voor wat God van je vraagt, behalve als je van alles op je kerfstok hebt. Maar ook dan wijst God de weg om met een schone lei te kunnen beginnen.

Christenen zijn niet beter dan anderen

 

Je kunt allerlei onvolkomenheden (of soms zelfs misstanden) tegenkomen bij christenen. Bij anderen komen die minstens evenveel voor, maar van christenen wordt een hogere standaard verwacht. Overal waar mensen met elkaar optrekken kom je onvolkomenheden tegen, in gezinnen, op de werkvloer, op school, en dus ook in de kerken.

Er zijn veel helaas ook veel kerkmensen voor wie 'het geloof' bestaat uit verstandelijke geloofsstandpunten en bepaalde gedragsregels en gewoonten, maar meer niet. In zulke 'christenen' zie je ook niet veel verschil met niet-gelovigen. Je kunt beter kijken naar mensen waarvan je merkt dat ze Jezus met hart en ziel liefhebben en die kracht putten uit hun relatie met Hem. En zo kan jij ook worden. Christenen zijn vanuit zichzelf niet beter dan anderen. Maar zij hebben wel een nieuw begin gemaakt doordat ze een hartsverbondenheid met God hebben gekregen. En door in verbondenheid met Jezus te leven, groeit hun geloof en krijgen ze een steeds beter karakter. En iedereen kan dat krijgen, ook jij. Niemand is te goed of te slecht om door Jezus te worden aangenomen.

Wat christenen voorhebben op anderen is dat zij, door hun verbondenheid met God, leren liefhebben op de manier van Jezus: met een onbaatzuchtige liefde, die uitstijgt boven de sociale liefde van geven en nemen. Het leerproces van een christen is vooral: groeien in liefde. Maar christenen blijven onvolmaakte mensen en zolang ze op aarde leven doen ze ook verkeerde dingen.

Hoop op een beter leven

 

Hoop is wat je van de toekomst verwacht. Mensen die alleen maar narigheid en ellende verwachten van de toekomst zijn wanhopig, onzeker en ongelukkig. Ze slepen zich door het leven heen, hopen dat de zon ooit weer in hun leven gaat schijnen en weten niet waar ze hun heil moeten zoeken.

Als je werkeloos bent, hoop je op een fijne baan. Als je eenzaam bent hoop je op een fijne relatie met iemand. Als je leeft in een gevaarlijke woonwijk verlang je naar meer veiligheid. Je hebt weer hoop wanneer je erop kan vertrouwen dat zulke verlangens werkelijkheid zullen worden.

Het christelijk geloof is bij uitstek een bron van hoop op een beter leven. Je mag als gelovige weten dat God van je houdt als een goede Vader en naast je staat, en dat helpt je om een gezond zelfbeeld te hebben. Ook al heb je heel wat uitgespookt waar je je voor schaamt, ook al heb je een crimineel verleden, God helpt je om met een schone lei (een schoon hart) opnieuw te beginnen. Ook als je innerlijk verwond bent of erge dingen hebt meegemaakt, is God er om je te helpen je verleden goed te verwerken en een goede toekomst tegemoet te gaan. Je houdt niet voor mogelijk hoeveel mensen met de meest ellendige achtergrond door God zijn veranderd tot intens gelukkige mensen.

Kracht om met problemen om te gaan

 

Als je christen wordt, betekent dat niet dat je problemen vanzelf verdwijnen. Wel kun je als gelovige je pijn, afwijzing, verdriet en eenzaamheid met God bespreken en door zijn aanwezigheid in je leven ontvang je daadwerkelijk innerlijke kracht om veel beter met problemen om te gaan. Daardoor kom je duidelijk sterker uit een moeilijke periode dan dat je daarvoor was. Juist door beproevingen maak je een innerlijke rijping mee en wordt je karakter gevormd. Talloze christenen (waaronder ikzelf) kunnen uit eigen ervaring getuigen dat dit zo is. Ook komt het voor dat God voor onverwachte oplossingen zorgt, maar als God weet dat je geloof sterker wordt door beproevingen, laat Hij bepaalde beproevingen wel toe. Het geloof is dus geen garantie voor een probleemloos leven.

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Beproevingen'.

Leven na de dood

 

In de Bijbel wordt het begrip 'hoop' vaak gekoppeld aan de zekerheid van eeuwig leven na de dood. In het leven van ongelovigen neemt angst voor de dood een grotere plaats in dan de meeste mensen vermoeden. Opvallend veel van hen zeggen wel dat ze niet bang zijn om te sterven, maar diep in hun hart zijn ze het wel. Ze doen alleen hun best om die angst weg te duwen en hopen dat er na de dood niets meer is. Weet je dat door alle eeuwen heen in alle religies het besef heeft bestaan dat er een hiernamaals is en dat je leven in het hiernamaals afhangt van de manier waarop je eerder op aarde geleefd hebt? Alleen mensen die zichzelf wijs (laten) maken dat er geen leven na de dood is geloven dat. De werkelijkheid is dat mensen die zonder God leven, een uitzichtloos levenseinde tegemoet gaan.

Van een begrafenisondernemer heb ik het volgende geleerd: "Mensen de rouwen om een geliefd persoon die is gestorven zijn allemaal op zoek naar wat er gebeurt na dit leven." Dus ook wanneer ze zogenaamd geloven dat er niets meer is na de dood.

Wie tijdens zijn leven op aarde een nieuw leven van God heeft ontvangen (door wedergeboorte), zal na zijn aardse leven altijd bij Hem mogen wonen, in een volmaakte samenleving met heel veel andere mensen, en waar de liefde en goedheid van God de sfeer bepaalt.

Zie meer hierover in onderwerp 'Leven na de dood' in hoofdstuk 'Hiernamaals'.

Kwestie van leven of dood

 

Besef vooral: het geloof in Jezus is een zaak van leven of dood. Ieder mens komt daar vroeg of laat achter. Beter vroeg dan ... te laat! Jezus zelf zei hierover:

"Wie in de Zoon (=Jezus) gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten." (Johannes 3:36, NBV2004)


Volgend onderwerp:

  4.2.2. Geloof van thuis meegekregen? 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies