banner image

 

4.2.3. Hoe krijg je een echt geloof?

Dit onderwerp is vooral bedoeld voor mensen met een kerkelijke achtergrond die zichzelf wel gelovig noemen, maar verlangen naar meer echtheid in hun geloofsleven.

Je bent wel gelovig, maar toch mis je iets

Geldt dit ook voor jou? Kijk dan eens of je jezelf herkent in de volgende categorieën kerkmensen:

Hier volgen dan eerst twee belangrijke tips om een echt geloof te krijgen.

Tip 1 - Een echt geloof is vooral een relatie met God

Een echt geloof is geen verstandelijke religieuze overtuiging, of een bepaald gevoel wanneer je hart wordt aangeraakt door een lied of bij het luisteren naar een goede preek. Het is een innerlijk, intuïtief weten dat God een levende werkelijkheid voor je is geworden en dat je met Hem verbonden bent. Dat ontstaat wanneer er een aanraking is tussen God die een mens zoekt en een mens die God zoekt. Alles in de Bijbel draait om verbondenheid tussen God en mensen. Het Oude Testament draait om het Oude Verbond dat God met het volk Israël heeft gesloten. Het Nieuwe Testament gaat over de persoonlijke verbondenheid met God die mensen uit de hele wereld kunnen hebben door hun geloof in Jezus (het Nieuwe Verbond).

Zie meer hierover in het volgende onderwerp 'Geloof als liefdesrelatie'.

Tip 2 - Bij een echt geloof gaat het om geloofskeuzen

Een echt geloof komt je niet aanwaaien. Het ontstaat niet wanneer je passief zit te wachten tot God het ineens in je hart implanteert. Het ontstaat niet als je maar genoeg jaren naar de kerk gaat. Evenmin als een auto nooit een vliegtuig wordt wanneer je die steeds in een hangar parkeert. Een echt geloof ontstaat pas na een echte bekering en een echte wedergeboorte. En dat zul je allemaal meemaken wanneer je ernaar zoekt en ingaat op de uitdagingen die Jezus uitsprak toen Hij op aarde was:

"... zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan." (Matteüs 7:7, NBV2004)

"... Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen." (Matteüs 4:17, HSV2010)

"Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven." (Matteüs 11:28, HSV2010)

In al deze uitspraken kun je een oproep lezen om in beweging te komen en dan groeit er onderweg iets nieuws in je hart tussen God en jou: een beginnend, ECHT geloof. Je mag het uitnodigingen noemen of uitdagingen of opdrachten. Ze zijn uitgesproken door Jezus, de Zoon van de levende God, die zijn eigen leven heeft gegeven om dit voor jou mogelijk te maken. Uit al deze woorden spreekt ook een diepgaande liefde voor jou en een verlangen naar een wederzijdse hartsverbondenheid met jou.

De belangrijkste geloofskeuze waartoe je wordt uitgedaagd is om Jezus aan te nemen als je verlosser en als de Heer van je leven. En dat doe je zodra je vertrouwt dat Jezus al je vertrouwen waard is. En als je natuurlijk ook beseft welke consequenties dat heeft voor de rest van je leven.

Dus ... kom in beweging, zoek Jezus op een nieuwe manier en rust niet voordat je zeker weet en je hart het uitroept: "Ik heb het gevonden!" Hét gevonden? Nee, Hém gevonden!

Je bent welkom bij Jezus, ook als je bent afgedwaaldd

Iedereen is welkom bij Jezus. Niemand heeft zijn leven zo verknald dat er geen terugkeer meer mogelijk is. Ongeacht je strafblad of wat je verder hebt uitgespookt. Er zijn mensen die denken dat ze niet bij Jezus mogen komen als ze bepaalde onvergeeflijke zonden hebben gedaan. Wanneer je verlangt naar een goede relatie met God is dat het bewijs dat er geen onvergeeflijke zonde is die je in de weg staat.

Jezus heeft gezegd:

"... En als iemand bij Mij komt, zal ik hem nooit wegsturen." (Johannes 6:37, HB2008)

Een prachtig voorbeeld van een bekering van een afgedwaalde gelovige kun je lezen in de gelijkenis van de verloren zoon.