link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.2.3. Hoe krijg je een echt geloof?

Inhoud:

- Je bent wel gelovig, maar toch mis je iets
- Tip 1 - Een echt geloof is vooral een relatie met God
- Tip 2 - Bij een echt geloof gaat het om geloofskeuzen
- Je bent welkom bij Jezus, ook als je bent afgedwaaldd


Dit onderwerp is vooral bedoeld voor mensen met een kerkelijke achtergrond die zichzelf wel gelovig noemen, maar verlangen naar meer echtheid in hun geloofsleven.

Je bent wel gelovig, maar toch mis je iets

 

Geldt dit ook voor jou? Kijk dan eens of je jezelf herkent in de volgende categorieën kerkmensen:

 • jongeren die met het geloof zijn opgegroeid en hebben ontdekt dat een aangeleerd geloof nog geen echt geloof is - Als kind lijkt het zo vanzelfsprekend om in God en in Jezus te geloven. Maar bij het opgroeien ga je denken: is mijn geloof wel van mezelf of is het het geloof van mijn ouders?
 • mensen met een verstandelijke geloofsovertuiging, maar zonder een doorleefd geloof - Ze beschouwen de Bijbel geheel of voor een groot deel als waar en veronderstellen dat ze geleidelijk aan christen zijn geworden door op te groeien in een christelijke omgeving. Ze hebben geen levensveranderende geloofservaring gehad en velen van hen vinden dat ook niet nodig. Het evangelie heeft nooit het diepste van hun hart geraakt, zodat ze er ook niet veel blijdschap en kracht uit kunnen putten. Wel een positief gevoel van zekerheid en van 'ergens bij te horen'.
 • mensen die vooral leven uit gevoelservaringen, maar met een zwak Bijbels fundament - Ze krijgen een warm gevoel bij een mooi geestelijk lied, genieten misschien ook van praise concerten en zijn steeds op zoek naar ervaringen om hun hart warm te houden. Hun geloofsleven krijgt weinig voeding vanuit de Bijbel. Maar als ze een hartverwarmende kerkdienst meemaken, hebben ze het gevoel dat God dichtbij is en dat is voor hen het belangrijkste. Hun geloof is heel kwetsbaar, want als er moeilijkheden komen en het leven niet meer vol is van glorie en halleluja, lijkt het of God ver weg en dan glijdt het geloof langzaam uit hen weg.
 • mensen met een onzichtbaar geloof - Ze zijn wel religieus, misschien wel heel trouwe kerkgangers, maar niemand kan het door de week aan ze merken. Ze praten er niet graag over en houden hun gedachten en gevoelens liever voor zichzelf. Hun geloofsopvattingen hebben hun levens niet veranderd, maar ze willen er wel aan vasthouden want natuurlijk willen ze net als anderen graag in de hemel komen.
 • afgedwaalde gelovigen - Er zijn heel wat kerkmensen die na verloop van tijd hebben geconstateerd dat het geloof hen niets of bijna niets meer zei. Naar eigen zeggen hebben ze hun geloof min of meer verloren om allerlei redenen, bijvoorbeeld:
  - doordat ze niet goed konden omgaan met bepaalde beproevingen in hun leven
  - doordat ze zijn bezweken voor bepaalde verleidingen of verslaafd zijn geraakt
  - doordat ze hun eigen carrière of liefhebberijen belangrijker vonden dan de dingen van God
  - doordat ze ernstige zonden hebben gedaan waardoor hun geweten verontreinigd is en hun geloofskracht is verdwenen
  - doordat ze verzwakt zijn door ontrouw aan het bezoeken van kerkdiensten en het deelnemen aan geloofsopbouwende activiteiten
  - doordat God bepaalde gebeden niet verhoort
 • mensen die niet zo radicaal tot geloof zijn gekomen - Dan denk ik bijvoorbeeld aan mensen die nooit verder zijn gekomen dan een vrijblijvend 'Jezus is mijn vriend' geloof. Of aan mensen die hun oude levensstijl aangehouden hebben en het christelijk geloof zagen als 'iets erbij'. Hun geloofsleven is zwak en kwetsbaar gebleven.
 • mensen die wachten op Gods toenadering - Dan denk ik aan mensen zoals een wat oudere man met wie ik gesproken heb, die jarenlang ouderling was geweest in een 'zware' kerk, maar nog niet was wedergeboren. Hij hunkerde naar een ingrijpen van God en hoopte die onder de prediking te ontvangen. Hij had geleerd dat hij moest wachten op God en anders zou hij misschien wel niet uitverkoren zijn.

Hier volgen dan eerst twee belangrijke tips om een echt geloof te krijgen.

Tip 1 - Een echt geloof is vooral een relatie met God

 

Een echt geloof is geen verstandelijke religieuze overtuiging, of een bepaald gevoel wanneer je hart wordt aangeraakt door een lied of bij het luisteren naar een goede preek. Het is een innerlijk, intuïtief weten dat God een levende werkelijkheid voor je is geworden en dat je met Hem verbonden bent. Dat ontstaat wanneer er een aanraking is tussen God die een mens zoekt en een mens die God zoekt. Alles in de Bijbel draait om verbondenheid tussen God en mensen. Het Oude Testament draait om het Oude Verbond dat God met het volk Israël heeft gesloten. Het Nieuwe Testament gaat over de persoonlijke verbondenheid met God die mensen uit de hele wereld kunnen hebben door hun geloof in Jezus (het Nieuwe Verbond).

Zie meer hierover in het volgende onderwerp 'Geloof als liefdesrelatie'.

Tip 2 - Bij een echt geloof gaat het om geloofskeuzen

 

Een echt geloof komt je niet aanwaaien. Het ontstaat niet wanneer je passief zit te wachten tot God het ineens in je hart implanteert. Het ontstaat niet als je maar genoeg jaren naar de kerk gaat. Evenmin als een auto nooit een vliegtuig wordt wanneer je die steeds in een hangar parkeert. Een echt geloof ontstaat pas na een echte bekering en een echte wedergeboorte. En dat zul je allemaal meemaken wanneer je ernaar zoekt en ingaat op de uitdagingen die Jezus uitsprak toen Hij op aarde was:

"... zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan." (Matteüs 7:7, NBV2004)

"... Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen." (Matteüs 4:17, HSV2010)

"Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven." (Matteüs 11:28, HSV2010)

In al deze uitspraken kun je een oproep lezen om in beweging te komen en dan groeit er onderweg iets nieuws in je hart tussen God en jou: een beginnend, ECHT geloof. Je mag het uitnodigingen noemen of uitdagingen of opdrachten. Ze zijn uitgesproken door Jezus, de Zoon van de levende God, die zijn eigen leven heeft gegeven om dit voor jou mogelijk te maken. Uit al deze woorden spreekt ook een diepgaande liefde voor jou en een verlangen naar een wederzijdse hartsverbondenheid met jou.

De belangrijkste geloofskeuze waartoe je wordt uitgedaagd is om Jezus aan te nemen als je verlosser en als de Heer van je leven. En dat doe je zodra je vertrouwt dat Jezus al je vertrouwen waard is. En als je natuurlijk ook beseft welke consequenties dat heeft voor de rest van je leven.

Dus ... kom in beweging, zoek Jezus op een nieuwe manier en rust niet voordat je zeker weet en je hart het uitroept: "Ik heb het gevonden!" Hét gevonden? Nee, Hém gevonden!

Je bent welkom bij Jezus, ook als je bent afgedwaaldd

 

Iedereen is welkom bij Jezus. Niemand heeft zijn leven zo verknald dat er geen terugkeer meer mogelijk is. Ongeacht je strafblad of wat je verder hebt uitgespookt. Er zijn mensen die denken dat ze niet bij Jezus mogen komen als ze bepaalde onvergeeflijke zonden hebben gedaan. Wanneer je verlangt naar een goede relatie met God is dat het bewijs dat er geen onvergeeflijke zonde is die je in de weg staat.

Jezus heeft gezegd:

"... En als iemand bij Mij komt, zal ik hem nooit wegsturen." (Johannes 6:37, HB2008)

Een prachtig voorbeeld van een bekering van een afgedwaalde gelovige kun je lezen in de gelijkenis van de verloren zoon.


Volgend onderwerp:

  4.2.4. Geloof als liefdesrelatie 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies