link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.2.4. Geloof als liefdesrelatie

Inhoud:

- Persoonlijke relatie
- Huwelijk als afbeelding van de relatie tussen God en mensen
- Bekeringsproces: een ontluikende liefde


Persoonlijke relatie

 

Veel mensen denken dat het christelijke geloof bestaat uit het geloven in de Bijbel, naar de kerk gaan, zo nu en dan bidden en proberen te leven volgens regels uit de Bijbel. Maar als je niet verder komt dan dat, heb je het belangrijkste van het geloof niet te pakken. Christen worden betekent vooral een diepgaande, persoonlijke relatie krijgen met God. Sterker nog: christen zijn IS een leven in relatie met God hebben.

Het is juist die relatie met God waardoor je als christen dat diepe geluk ervaart en beseft dat je hebt gevonden waarvoor je gemaakt bent. We hebben het dan niet over een verstandelijke relatie, maar een liefdesrelatie waarbij je hele hart en je hele ziel betrokken zijn en die je vult met liefde, vreugde en vrede. En dat zijn de meest gelukkig makende emoties die er zijn.

Zie ook hoofdstuk 'Relatie met God'.

Huwelijk als afbeelding van de relatie tussen God en mensen

 

In de Bijbel wordt de relatie tussen God en de mens(en) vaak afgebeeld als een huwelijk. In het Oude Testament lezen we dat God het Oude Verbond tussen God en zijn volk Israël met een huwelijk vergeleek.

"Want hij die jou gemaakt heeft (=God), hij is je (=volk Israël) echtgenoot ..." (Jesaja 54:5, GNB1996)

"Want zoals een jongen een meisje trouwt, zo zal God die u heeft opgebouwd, trouwen met u. Uw God zal blij met u zijn, zoals een bruidegom met zijn bruid." (Jesaja 62:5, GNB1996)

In het Bijbelboek Openbaring lezen we dat Gods volk van alle tijden wordt vergeleken met een bruid. De uiteindelijke eenwording van Jezus en zijn Gemeente wordt de 'Bruiloft van het Lam' genoemd.

"Laat ons verheugd zijn en juichen en Hem eer bewijzen: de tijd is gekomen voor de bruiloft van het lam, zijn bruid heeft zich al klaargemaakt." (Openbaring 19:7, WV2012)

Deze voorbeelden gaan over de relatie van God of van Jezus met zijn volk als geheel. Die stond onder het Oude Verbond centraal. Voor nieuwtestamentische gelovigen staat de persoonlijke relatie met God centraal en daarom kunnen we de relatie tussen de gelovige en Jezus ook vergelijken met een relatie die in veel opzichten te vergelijken is met een huwelijksrelatie. De belangrijkste overeenkomsten zijn: levenslange trouw, liefdevolle toewijding, respect en intimiteit.

Bekeringsproces: een ontluikende liefde

 

Zo kan een bekeringsproces worden vergeleken met een ontluikende liefde tussen een man en een vrouw. Die begint in onze cultuur meestal met één of meer ontmoetingen om elkaar te leren kennen. Langzamerhand (of een heel enkele keer plotseling) ontstaat er een wederzijdse genegenheid, die daarna steeds dieper en intenser wordt. Voor 'verliefd worden' hebben de Engelsen een leuke uitdrukking: 'falling in love', die laat zien dat het voelt alsof je iets overkomt. Er gebeurt iets bijzonders met je.

Maar goed, de verliefden leren elkaar steeds beter kennen en er groeit een band van wederzijds vertrouwen. De ontluikende liefde gaat hen steeds meer beheersen en dan komt het moment dat ze het met elkaar eens zijn geworden en dat ze willen trouwen. Bij sommige stellen gebeurt dat op een aanwijsbaar ogenblik, terwijl het bij de meesten een groeiproces is. Maar in alle gevallen komt er een moment dat ze diep in hun hart weten dat ze nooit meer zonder die ander willen leven.

Een relatie met God begint vaak met een kennismaking met Jezus, door de Bijbel en contacten met echte christengelovigen. Het eindigt met het opengaan van je hart voor Jezus en een keuze om levenslang bij Hem te willen horen.

In het volgende overzicht zie je hoe we een bekeringsproces kunnen vergelijken met een verkeringsproces waarin je toeleeft naar een huwelijk:

zielsaspect
toeleven naar een huwelijksrelatie
bekeringsaspect
verstand Je bent overtuigd van de eerlijkheid en betrouwbaarheid van de ander. Je neemt afstand van alles wat een relatie met de ander in de weg staat. Je accepteert de Bijbel als Gods Woord en de waarheid waaruit je wilt leven.
Je hebt berouw over je zonden en belijdt die tegenover God.
gevoel Je voelt je aangetrokken tot de ander en verlangt naar een duurzame, intieme relatie. Je verwacht dat je samen met de ander een gelukkig leven tegemoet gaat. Je krijgt vertrouwen in Jezus en verlangt naar een levende relatie met Hem.
Je vertrouwt dat Gods zegeningen veel meer waarde hebben dan die van je oude leven.
wil Je wil onvoorwaardelijke, liefdevolle toewijding aan de ander geven. Deze liefde wordt de hoogste prioriteit in je leven. Je accepteert Gods aanbod van genade en neemt Jezus aan als je verlosser.
Je geeft je leven over aan Jezus en neemt Hem aan als de Heer van je leven.
gedrag Je wil leven op een manier die de ander gelukkig maakt. Je hebt een ernstig voornemen om te gaan leven zoals Jezus het wil, als een uiting van dankbare liefde en toewijding.

Bekering vergeleken met het toeleven naar een huwelijksrelatie

Zie ook onderwerp 'Verkering hebben' in hoofdstuk 'Relaties tussen mensen'.


Volgend onderwerp:

  4.2.5. Wat is bekering? 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies