Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

4.2.7. Je geluk van Jezus verwachten

 

- Verlangen naar nieuw geluk
- Zingeving
- Gods zegeningen

 

 

Verlangen naar nieuw geluk

Er zijn veel mensen die terugkijken op een leven waarin veel verkeerd is gegaan: verkeerde beslissingen, verbroken of beschadigde relaties, afwijzing, mishandeling, daden waar ze zich voor schamen, gebroken harten, gebroken levens. Ze zouden dolgraag met een schone lei willen beginnen. Weer anderen zijn onrustig in hun hart, proppen hun leven vol met drukke dingen om niet te hoeven nadenken over hun leven. Ook zijn veel mensen angstig: bang voor de toekomst en bang voor de dood. Angst voor de dood is de meest voorkomende angst, ondanks dat de meeste mensen zeggen dat ze er NIET bang voor zijn. Wat ze er meestal mee bedoelen is dat ze er niet over willen nadenken en zichzelf wijsmaken dat er na de dood niets meer is.

 

Zingeving

Bij veel mensen is er een gevoel van leegte en zinloosheid ontstaan als ze naar hun eigen leven kijken. Misschien herken je daar iets van in je eigen hart. Tegelijk kun je dan een verlangen krijgen naar een levensvulling die werkelijke waarde heeft. Je kunt een afkeer krijgen van je eigen levensstijl of een schaamtegevoel over wie je bent geworden. En tegelijk een onuitgesproken verlangen om dat nieuwe leven van God te ontvangen.

Mensen die Jezus afwijzen zoeken hun geluk in uiterlijke dingen: hun werk, carrière, prestaties, aantrekkelijkheid, lichamelijke kracht, bezittingen, relaties, hobby's enzovoort. De meeste mensen ontlenen hun zelfbeeld uit wat ze doen, wat anderen van hen denken en wat ze bezitten. Al deze dingen kun je zomaar verliezen als je iets ergs overkomt. En aan het einde van je aardse leven zul je AL deze dingen verliezen.

Jezus biedt je de mogelijkheid om onvergankelijk leven te ontvangen dat ook na je sterven zal doorgaan. De Bijbel laat je zien wie je bent: dat God je schepper is, dat God van je houdt, wat het doel is van je bestaan op aarde en hoe je een goed en zinvol bestaan kunt hebben. Jezus heeft dit allemaal mogelijk gemaakt door zijn lijden en sterven en die met zijn Geest in je wil wonen. Jezus is de enige bron van onvergankelijk leven en van duurzaam levensgeluk. Bij Jezus vind je de zin voor jouw leven en als je met Hem leeft, leef je een leven wat pas echt de moeite waard is. Want alles wat je doet uit liefde voor Jezus, zal zijn vruchten afwerpen waar je eeuwig van zal genieten.

 

Gods zegeningen

Jezus zei eens:

"... Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed." (Johannes 10:10, NBG1951)

Dat overvloedige leven bestaat vooral uit zegeningen van God, die Hij aan gelovigen geeft. De zegeningen die je van God mag verwachten zijn bovenal geestelijke zegeningen, waardoor er liefde, vreugde en vrede in je hart komt. Daardoor krijgt je leven een frisse start. Dat betekent niet dat diepgewortelde innerlijke problemen direct allemaal voorbij zijn. In veel gevallen zal er een herstelprocedure moeten plaatsvinden. Maar met Jezus kun je opnieuw beginnen en word je van binnenuit vernieuwd. Je geeft de brokken van je leven aan Jezus en Hij helpt je je verleden te verwerken, het heden te aanvaarden en hoop te hebben voor de toekomst, ook voor de toekomst na je aardse leven.

God geeft je ook aardse zegeningen voor zover je die nodig hebt, maar nogmaals: de nadruk ligt op geestelijke zegeningen.

Zie veel meer hierover in hoofdstuk 'Gelukkig leven'.

 Volgend onderwerp:  4.2.8. Openstaan voor de Bijbel 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Extra

Extra functies naast de hoofdinhoud van de Herschepping site.

- Reageren / vraag stellen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.