link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.2.8. Openstaan voor de Bijbel

Inhoud:

- Bekering en je verstand
- Ontdekken wat het evangelie inhoudt
- De Bijbel aannemen als waarheid


Bekering en je verstand

 

Geloven in Jezus is geen blind geloof, waarbij je je verstand zou moeten uitschakelen. Integendeel! Het is belangrijk dat je je verstand gebruikt, alleen moet je wel beseffen dat je menselijke verstand tekortschiet om God en al zijn bedoelingen met zijn schepping te doorgronden. God is van een veel hogere orde.

"Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten." (Jesaja 55:9, HSV2010)

De Bijbel is de belangrijkste bron van kennis en levensveranderende wijsheid. Wanneer je dit bijzondere boek met een open instelling leest, dan gaat de Bijbel op een nieuwe manier voor je open.

Ontdekken wat het evangelie inhoudt

 

Het woord 'evangelie' betekent: goede boodschap. Het goede nieuws is dat Jezus op de wereld is gekomen om het verschil te maken tussen een verloren leven en een goed, onvergankelijk leven zoals God de schepper het bedoeld had.

De kern van het evangelie wordt kort en krachtig weergegeven in de volgende Bijbeltekst:

"(1) Want God had de wereld zo lief
(2) dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
(3) opdat iedereen die in hem gelooft
(4) geen verloren mens is,
(5) maar een onvergankelijk leven heeft." (Johannes 3:16, aangepaste vertaling)

We kunnen hier het volgende uit leren:

  1. Het begint met de liefde van God, die niet wil dat mensen een zinloos leven leiden dat hen naar de ondergang leidt. Gods verlangen is juist dat de mensen die Hij geschapen heeft, het goed zullen hebben en gelukkig zullen zijn. De Bijbeltekst begint met een liefdesverklaring van Gods kant. In andere godsdiensten zijn mensen vooral bang van hun goden waar ze zich aan moeten onderwerpen. De God van de Bijbel is een God van liefde en christenen houden van hun God.
  2. Doordat de mensheid bij de zondeval in de greep is gekomen van de satan (in de greep van leugen, zonde en dood) is ieder mens in principe een verloren mens die zijn doel mist, tenzij hij uit zijn heilloze situatie wordt gered.
  3. God had er letterlijk ALLES voor over om de mensheid de mogelijkheid tot redding aan te bieden en bracht daarvoor het hoogste offer dat ooit is gebracht: Jezus, zijn enige Zoon die stierf aan een kruis.
  4. Dit is een open uitnodiging aan iedereen, zonder uitzondering. Dus ook voor jou. God komt niet naar je toe met veroordeling of dwang, maar Hij wil je met open armen ontvangen.
  5. God heeft je geschapen met een vrije wil om voor of tegen Jezus te kiezen. Daarom moet je, net als ieder ander mens, een persoonlijke keuze maken of je zijn vergeving en redding wil accepteren of niet. Dat is een geloofskeuze die ook inhoudt dat je afstand neemt van je oude manier van leven en jezelf aan Jezus geeft om in verbondenheid met Hem te leven. Maar bedenk wel: het gaat hier over leven of dood, over de belangrijkste keuze die een mens in zijn leven kan maken.
  6. Zolang je Jezus NIET aanneemt leef je een verloren leven, een leven dat eeuwig in de greep van zonde en dood zal blijven.
  7. Als je Jezus WEL aanneemt zul je een innerlijke vernieuwing meemaken. Dan ontvang je een nieuw, onvergankelijk leven, in verbondenheid met Jezus.

Zie ook 'Gods herscheppingsplan voor de mens' in hoofdstuk 'Geloof en geloofsgroei'.

De Bijbel aannemen als waarheid

 

Bekering betekent onder meer: gaan erkennen dat God echt is en dat de Bijbelse boodschap betrouwbaar is.

"... Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is en dat Hij beloont wie Hem zoeken." (Hebreeën 11:6, HSV2010)

Bij mensen die niet bekend zijn met het christelijk geloof heerst een geestelijke blindheid voor de Bijbelse boodschap. Puur verstandelijk gezien is het niet zo moeilijk om te ontdekken dat de Bijbel een betrouwbaar boek is. Maar er is een diepere oorzaak van die geestelijke blindheid:

"... de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is." (2 Korintiërs 4:4, NBV2004)

De heersende denkwijze in de wereld wordt namelijk beïnvloed door de geestelijke heerser van de wereld en dat is de satan. Hij is onzichtbaar, evenals God, maar door hem is het kwaad in de wereld gekomen en hij is één en al leugen. Op een indirecte manier heeft de satan macht over het denken van de mensheid waardoor mensen als van nature een afwerende houding hebben tegenover de Bijbel. Er zijn honderden redenen te bedenken waarom de Bijbelse boodschap niet relevant is voor jouw leven of waarom de Bijbel zelfs onzinnig lijkt. Alleen met je verstand kom je er niet uit. De waarheid van de Bijbel ligt namelijk vooral op het geestelijke vlak en dat is een hoger vlak dan de menselijke logica. Wanneer je met een open hart de Bijbel leest, kan God je ogen gaan openen voor de diepe waarde van wat God je te zeggen heeft en ga je begrijpen waarom toegewijde christengelovigen met zoveel liefde over de Bijbel spreken. In veel gevallen gaan de ogen van mensen niet ineens, maar langzamerhand open voor de Bijbelse boodschap.

Hetzelfde geldt op een iets andere manier ook voor kerkmensen bij wie het licht van de wedergeboorte nog niet echt is doorgedrongen. Zij kunnen met hun verstand de Bijbel accepteren als waarheid, maar zonder dat Gods Woord het diepste van hun hart beroert. Terwijl de Bijbel juist bedoeld is om WEL je hart aan te raken. Ik gun al deze mensen zo graag dat ze gaan ZIEN hoe geweldig en levensveranderend de boodschap van het evangelie is. Dan wordt de Bijbel steeds meer een waardevolle bron van wijsheid en innerlijke rijkdom.


Volgend onderwerp:

  4.2.9. Zondebesef 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies