link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.2.10. Jezus aannemen als verlosser

Inhoud:

- Bekering en je wil
- Erkennen dat je een verlosser nodig hebt
- Jezus heeft de satan overwonnen
- Gods genadeaanbod aannemen


Bekering en je wil

 

Je wil is het hoofdkwartier van je bewuste persoonlijkheid en met je wil neem je alle kleine en grote beslissingen. We gaan het nu hebben over de uiteindelijke beslissing om Jezus te willen volgen.

"Maar allen, die Hem (=Jezus) aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden ..." (Johannes 1:12, HSV2010)

Wat houdt het aannemen van Jezus precies in? Het is een keuze om met Jezus te willen leven en jezelf aan Hem toe te vertrouwen. Je bent goed voorbereid om deze beslissing te nemen wanneer je:

Dan ben je goed voorbereid om tot deze diepgaande levenskeuze te komen. Het betekent: Jezus aannemen als (1) je verlosser en (2) als de Heer van je leven. Deze beide kanten van je geloofskeuze worden in dit en het volgende onderwerp besproken.

Erkennen dat je een verlosser nodig hebt

 

Laten we nog een keer op een rijtje zetten wat je positie als onbekeerd persoon inhoudt:

hartsaspect
ONBEKEERD MENS
kenmerken geestelijke conditie
geweten je eigen normen hanteren schuldig tegenover God
gemoed wereldse verlangens ver van God
loyaliteit je eigen baas willen zijn in de macht van de satan
levensstijl je eigen leven leiden geestelijk dood

Onbekeerd zijn

Besef vooral dat je zonder Jezus in de greep bent van zelfvernietigende zelfzucht. Het is niet moeilijk te begrijpen dat het op basis van je eigen verdiensten of godsdienstigheid onmogelijk is om jezelf uit die ellendige omstandigheid te bevrijden. Het is alleen mogelijk met de hulp van de verlosser, Jezus Christus. Door je vertrouwen op Jezus te stellen wil Hij ook jouw verlosser zijn. Het vereist een zekere nederigheid van jouw kant om te erkennen dat je niet voor jezelf kan zorgen, maar afhankelijk bent van hulp van buitenaf.

In de wereld om ons heen geldt dat je juist zo onafhankelijk mogelijk moet zijn. Hoe afhankelijker je bent, hoe zwakker je overkomt bij anderen. In Gods wereld geldt het tegenovergestelde: wanneer jouw zwakheid wordt gekoppeld aan de oneindige macht en kracht van Jezus, ben je een echte winnaar. Dat is een geestelijke werkelijkheid en die is veel belangrijker dan wat in de zichtbare wereld geldt.

Daarom is het voor veel mensen moeilijk om tot bekering te komen. Ze willen hun onafhankelijkheid voor geen prijs prijsgeven. Dat geldt vooral ook voor kerkmensen die denken dat hun verstandelijke geloofsovertuiging op zich een reddend of zaligmakend geloof is.

Jezus heeft de satan overwonnen

 

Toen Jezus aan het kruis stierf heeft Hij de satan de beslissende nederlaag toegebracht.

"Hij heeft de heerschappijen en de machten ontwapend, hen openlijk aan de kaak gesteld en over hen getriomfeerd door het kruis." (Kolossenzen 2:15, WV2012)

Daarom is Jezus de enige die jou persoonlijk kan bevrijden uit de macht van de satan en dat gebeurt wanneer je je tot Jezus bekeert en jezelf aan Hem toevertrouwt.

Gods genadeaanbod aannemen

 

Wanneer je genoeg weet van wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan, en vertrouwt dat Hij het antwoord is op de diepste vragen van je hart, dan kom je als het ware bij een splitsing op je levensweg. Bij die splitsing staat het kruis van Golgota, waaraan Jezus gestorven is om voor jou de weg tot God te openen.

Erken je dat je zonder Jezus een heilloze weg bewandelt en neem je zijn genadeaanbod aan? Of blijf je liever voor jezelf leven, op je eigen manier? Het kan als een vernedering voelen om toe te geven dat je de bevrijding van Jezus nodig hebt, vooral als je dacht dat je tot dusver een aardig goed leven leidde of dat je bijna vanzelf een christen was geworden. Leg bij het kruis al je oude bagage neer: je zonden, je mislukkingen, je pijn, je trots, kortom: jezelf. Lever het in bij Jezus. Het kruis van Jezus is de plaats waar je verlossing en vrede kunt ontvangen.

Misschien heb je jarenlang meegelift met het geloof van je kerk, je ouders of je vrienden. Misschien heb je al die tijd gedacht dat je gelovig was omdat je de Bijbel als waarheid had aanvaard of een fijn gevoel kreeg als je een mooi lied hoorde of meezong. Dan wordt het tijd om zelf de stap te nemen en alles wat je meent te zijn in te ruilen voor het echte geloofsleven met God.

Misschien heb je op dit moment alleen een verstandelijke geloofsovertuiging of alleen een gevoelsgeloof. Alleen daarmee red je het niet. In beide gevallen draait alles nog om jou: jouw godsdienstigheid, jouw opvattingen, jouw gevoelservaringen, jouw behoefte aan geestelijke warmte. Besef ook dat je bij God met lege handen aankomt. Je kunt Hem niets vanuit jezelf aanbieden waar Hij iets aan heeft, omdat alles wat je doet doordrenkt is van het gif van de zonde. Het enige wat je Hem wel kan bieden is je hart en daarin wil God komen wonen om je van binnenuit te vernieuwen.

Zie ook de volgende gelijkenis van Jezus: 'Brede en smalle weg'


Volgend onderwerp:

  4.2.11. Jezus aannemen als Heer 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.4.