link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.2.13. Iedere bekering is uniek

Inhoud:

- Bekeringsverschillen omdat ieder mens uniek is
- Bekeringen zijn meestal niet compleet


Bekeringsverschillen omdat ieder mens uniek is

 

Bekering is een nieuwe, duurzame relatie aangaan met God en dat is in een vorig onderwerp vergeleken met een relatie tussen man en vrouw. Sommige mensen kunnen op slag verliefd worden, maar bij de meesten is het een proces. Een relatie moet vaak groeien en langzamerhand ontdek je dan dat de ander veel voor je is gaan betekenen. En zo gaat het ook met bekering, waarbij het ook gaat om het aangaan van een duurzame relatie met God.

Het gedrag van mensen hangt voor een belangrijk deel af van hun karakter, dat voor ongeveer 50% voortkomt uit hun aangeboren temperament. De manier waarop iemand tot bekering komt hangt meestal ook samen met zijn karakter. In het volgende overzicht worden enkele typische manieren weergegeven waarop mensen met verschillende karakters tot geloof komen. Daarnaast worden per karakteraspect ook de meest voorkomende valkuilen benoemd waardoor velen maar tot onvolledige bekering komen. In dat geval moet er NA de bekering nog het één en ander worden 'ingehaald'.

karakteraspect meest waarschijnlijke manier om tot bekering te komen meest voorkomende valkuilen om tot een onvolledige bekering te komen
verstandelijk Ze willen eerst alles goed doordenken en de consequenties overzien. Als ze alles in hun gedachten goed op een rijtje hebben gezet maken ze een keuze. Daarbij zijn ze meer dan anderen aanspreekbaar in hun geweten (zondebesef). Ze beschouwen geloof als een zaak van het verstand en menen bekeerd te zijn als ze met hun verstand Gods Woord en beloften aannemen. Ze moeten vooral meer aandacht geven aan het komen tot een nieuwe relatie met God en een volkomen overgave van hun leven aan Jezus.
gevoelsmatig Ze komen vaak heel spontaan tot geloof, dikwijls op grond van een indringende ervaring. Ze voelen intuïtief aan dat het leven met God de moeite waard is en zo maken ze snel hun keuze. Ze zijn geneigd teveel te vertrouwen op hun gevoel en onvoldoende tijd te besteden om Gods waarheid tot zich te laten doordringen. Daardoor hebben ze geen krachtig fundament van waarheid. De kans op een latere terugval bij moeilijke omstandigheden wordt dan erg groot.
wilskrachtig Ze moeten vaak een felle strijd leveren vanwege hun sterke ego, die de dienst wil uitmaken. Afhankelijkheid van God klinkt vooral voor wilskrachtige mensen als iets voor watjes, dus niet erg aantrekkelijk. Daarom zijn wilskrachtige mensen het moeilijkst voor Jezus te winnen. Paulus is zo iemand, die een zeer krachtdadige bekering nodig had, maar dan ook een heel radicale keus maakte. Ze hebben vaak maar een beperkt zondebesef omdat ze zo goed over zichzelf denken en zich niet graag vernederen voor God. Voor de meesten van hen is het moeilijk om afhankelijk van God te willen zijn in een persoonlijke relatie met Hem. Ook kunnen ze denken dat ze maar weinig Bijbelkennis nodig hebben als basis voor hun leven.
evenwichtig Ze kijken het liefst de kat uit de boom en komen geleidelijker dan anderen tot bekering. Ze houden niet van snelle beslissingen en drastische veranderingen. Het liefst zouden ze het leven met God even op proef ontvangen, het eerst uitproberen en dan langzaam aan constateren dat ze over de streep zijn. Velen verzuimen een duidelijke stap in geloof te nemen als een belangrijke mijlpaal in hun leven. Doordat ze praktisch van aard zijn, willen ze zich te snel richten op het 'doen' vanuit hun eigen dienstbaarheid. Ook hebben ze moeite om bestaande leefpatronen en tradities op te geven.

Bekeringsverschillen per karakteraspect

Bekeringen zijn meestal niet compleet

 

Het belangrijkste is niet HOE je tot bekering bent gekomen, maar wel DAT je tot bekering bent gekomen. Bij de bekering wordt het fundament van je geloofsgebouw gelegd. Hoe radicaler de bekering, hoe steviger het fundament. Ook hier geldt: een goed begin is het halve werk. Als er bij je bekering bepaalde aspecten nog niet voldoende uit de verf zijn gekomen (wat meestal het geval is!), kan dat later worden aangevuld. Gedurende de rest van je leven wordt het veranderingsproces voortgezet in een levenslang proces van geloofsgroei.

"Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus." (Filippenzen 1:6, NBV2004).

Er is nog zoveel in je leven dat na je bekering nog veranderen moet. Elke keer als je bijvoorbeeld ontdekt dat je nog vast zit aan een zondige gewoonte of aan negatieve gedachtepatronen, kun je dat aan God voorleggen vanuit het verlangen om door Hem daarin veranderd te worden. Dat zou je ook een soort follow-up bekering kunnen noemen. Daarna wil God een stuk geestelijke vernieuwing in je bewerkstelligen. In zekere zin wordt daarmee het proces van bekering en wedergeboorte nog eens dunnetjes overgedaan voor alles in je leven dat 'in het licht van God' gebracht wordt.


Volgend onderwerp:

  4.2.14. Wat is wedergeboorte? 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies


nv==
dirpage=/var/www/clients/client40395/web74951/web/04nl/bekwed_13iedere_bekering_uniek.php=
page=bekwed_13iedere_bekering_uniek.php=
dir=04nl=
swal=0=
swlocal=0=
preprefix==
prefix=bekwed=
pagerest=13iedere_bekering_uniek.php=
pagetype=onderwerp=
inc_toc=../00hs/04nl_bekwed_index.htm=
url_pdf=../pdf/04nl/bekwed_13iedere_bekering_uniek.pdf=
url_prev= 4.2.12. Anders willen leven=
url_next= 4.2.14. Wat is wedergeboorte?=
deel=4. Nieuw leven=
hoofdstuk= 4.2. Bekering en wedergeboorte=
onderwerp= 4.2.13. Iedere bekering is uniek=
browser==
browsercode==