link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.2.20. Rust vinden bij Jezus

Inhoud:

- Uitnodiging van Jezus
- De grote ontdekking
- De rust van Jezus


Uitnodiging van Jezus

 

Jezus zei eens het volgende tegen mensen die van de farizeeën een behoorlijke godsdienstige last op hun schouders hadden gekregen (zie ook Matteüs 23:4) vanwege hun dolgedraaide wetticisme:

"Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven." (Matteüs 11:28, HSV2010)

Deze woorden kunnen ook toegepast worden op mensen die nog niet de verbondenheid met Jezus kennen. De vermoeidheid, die Jezus bedoelde, komen we ook tegen in het volgende Bijbelgedeelte:

"Hij (=Jezus) was diep geroerd toen Hij zag hoe de mensen afgemat waren en zich geen raad wisten. Zij leken op een kudde schapen zonder herder." (Matteüs 9:36, HB2008)

Zo kijkt Jezus naar onbekeerde mensen: het zijn mensen die bewust of onbewust een loodzware last met zich meetorsen. Dat zware lastenpakket bestaat onder meer uit:

 • zonden, die het geweten belasten met schuld en schaamte
 • moeite in het omgaan met dagelijkse levensproblemen of moeilijke beproevingen
 • het gevoel voortdurend tekort te schieten en de moeite met de veeleisende prestatiemaatschappij
 • het tevergeefs zoeken naar levensgeluk, naar een levensdoel, naar geborgenheid in een onveilige wereld
 • gebrek aan hoop voor de toekomst en voor het leven na de dood

Wie zich in geloof aan Jezus geeft, mag zijn hele lastenpakket bij Hem inleveren en er voorgoed afstand van doen. Wat geeft dat een verlichting!

De grote ontdekking

 

Na een periode van zoeken naar het ware leven, hebben talloze mensen die rust bij Jezus gevonden en hun leven aan Hem toevertrouwd. Want als je Jezus gevonden hebt, weet je diep in je hart heel zeker dat je niet verder hoeft te zoeken: je hebt gevonden waar je hart onbewust naar op zoek was.

"Ons hart vindt pas rust wanneer het rust in God." (Augustinus)

Jezus was een keer in gesprek met een Samaritaanse vrouw, die water ging putten. Voor Jezus was dat een mooi aanknopingspunt om haar te vertellen van het levende water dat Hij kwam brengen:

'Jezus zei tegen haar: 'Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven.' " (Johannes 4:10, NBV2004)

Zij gaf gehoor aan wat Jezus haar aanreikte en dronk het levende water in met haar hart. Ze rende even later naar haar dorpsgenoten om hen enthousiast te vertellen: IK HEB HET GEVONDEN, waarnaar mijn hart op zoek was zonder dat ik het besefte. Hij is de beloofde messias! Wat een ontdekking; de belangrijkste ontdekking die een mens tijdens zijn hele leven kan doen.

Bij een andere gelegenheid deed Jezus dezelfde oproep aan iedereen die het wilde horen:

"Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: 'Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!" (Johannes 7:37, NBV2004)

De rust van Jezus

 

De rust van Jezus is een geschenk dat je ontvangt bij je wedergeboorte. Het houdt in:

 • dat je je geliefd weet door de machtige Schepper van hemel en aarde
 • dat je beseft dat Jezus zijn leven heeft gegeven om jou in contact met God te brengen
 • dat je je als gelovige veilig en geborgen weet bij God in het besef dat Hij altijd voor je zal zorgen
 • dat je in de persoon van Jezus iemand gevonden hebt die je onvoorwaardelijk kunt vertrouwen
 • dat je de waarheid hebt gevonden
 • dat je vrede met God hebt, doordat je zonden vergeven zijn en doordat je een zuiver geweten hebt
 • dat je angst voor de dood is verdwenen, omdat je de belofte hebt van eeuwig leven
 • dat je de bron van het hoogst denkbare levensgeluk hebt gevonden
 • dat je weet dat je leven betekenisvol is en dat je een doel hebt om voor te leven

Er is ook zoiets als een 'tweede rust' gedurende het levenslange groeiproces na je bekering. Zie daarvoor onderwerp 'Leven in de rust van Jezus' in hoofdstuk 'Geloof en geloofsgroei'.


Volgend onderwerp:

  4.2.21. Je wedergeboorte ervaren 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.4.