link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.2.21. Je wedergeboorte ervaren

Inhoud:

- Waarneembare uitwerking
- Kenmerken van wedergeboorte
- Wedergeboorte wordt verschillend ervaren
- Wedergeboorte en emoties
- Opnieuw jong
- Getuigen van je wedergeboorte


Waarneembare uitwerking

 

Wedergeboorte is geen abstract begrip, maar een werkelijkheid die je normaal gesproken behoort te ervaren. Je ervaart die levendmaking van je geest namelijk door je intuïtie, waarmee je niet alleen VOELT dat je verandert bent, maar vooral WEET dat je veranderd bent.

"De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen zijn van God." (Romeinen 8:16, WV2012)

Dat betekent: de Heilige Geest laat je op zijn manier weten dat Hij zijn intrek heeft genomen in je hart. Het nieuwe leven heeft een waarneembare uitwerking, zoals Jezus het destijds aan Nikodemus uitlegde:

"De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is." (Johannes 3:8, HSV2010)

We kunnen de wind niet zien, maar wel de luchtbeweging voelen. Hetzelfde geldt voor de Heilige Geest en voor mensen die door de Heilige Geest zijn herboren.

Ik kan niet genoeg benadrukken dat een veronderstelde wedergeboorte op zich (vanaf je geboorte in een christelijk gezin) een lege veronderstelling is, die veel mensen weerhoudt om ECHT wedergeboren te worden. Want de Bijbel leert duidelijk dat geloofsvertrouwen, bekering en wedergeboorte bij elkaar horen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de volgende Bijbelgedeelten:

"Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt." (Kolossenzen 2:12, NBV2004)

"Maar aan wie hem (=Jezus) aanvaardden en in hem geloofden, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden." (Johannes 1:12, GNB1996)

Kenmerken van wedergeboorte

 

Enkele van de meest opvallende kenmerken van nieuw leven zijn:

 • innerlijke zekerheid dat je nieuw leven hebt ontvangen
 • gereinigd geweten
 • diepe vrede
 • honger naar geestelijk voedsel, vooral naar de Bijbel
 • verlangen om Jezus beter te leren kennen en Hem te volgen
 • verminderde aantrekkingskracht van wat de wereld te bieden heeft
 • Bijbelse normen en geestelijke waarden
 • groeiende liefde voor God en mensen
 • vertrouwen op God
 • God willen gehoorzamen omdat je weet dat Gods leefregels er zijn om je gelukkig te maken
 • graag willen vertellen van Jezus

Als je kerkelijk bent opgegroeid deed je voor je wedergeboorte je best om te doen wat christenen behoren te doen. Na je wedergeboorte komt je motivatie niet meer uit plichtsbesef of kerkelijke gewoonten, maar van binnenuit, uit liefde voor God, omdat je bent aangesloten op de bron van liefde.

Omdat nieuw leven na de wedergeboorte nog moet doorgroeien, zullen verschillende van deze kenmerken pas wat later ontstaan of merkbaar worden. Dat hangt er ook van af hoe radicaal de bekering is geweest. Een radicale bekering zorgt voor een krachtige start. Bij een minder radicale bekering komt de geloofsgroei langzamer op gang.

Wedergeboorte wordt verschillend ervaren

 

Jezus gebruikt in Johannes 3 niet voor niets de term 'wederGEBOORTE' , die immers niet wijst op een geleidelijk, haast onmerkbaar proces, maar op een belevenis die een mijlpaal is voor de mens die het meemaakt.

 • Bij een lichamelijke geboorte is er een periode van zwangerschap die voorafgaat aan de bevalling. Je geestelijke geboorte (wedergeboorte) wordt voorafgegaan door een kort of lang bekeringsproces.
 • Voor elk mens is de geboorte de meest ingrijpende gebeurtenis in zijn leven. Datzelfde geldt ook voor de wedergeboorte.
 • Ieder mens wordt maar eenmaal geboren. Bij wedergeboorte is dat precies zo.
 • Na de geboorte gaat er voor een kind een hele nieuwe wereld open, die veel groter en interessanter is dan die kleine ruimte waar het eerst in leefde. Bij wedergeboorte is dat ook zo'n soort gebeurtenis in geestelijke zin: je belevingswereld wordt groter.
 • Na een lichamelijke geboorte is er een doorgaand groeiproces nodig om tot een compleet en zelfstandig functionerend mens te worden. Dit geldt ook in geestelijke zin voor geloofsgroei van de christen na zijn wedergeboorte.

Wedergeboorte is zeker geen abstracte gebeurtenis, waarvan je 'mag geloven' dat die heeft plaatsgevonden, zonder dat je er iets van merkt. Wedergeboorte is ook geen gevoel, zo van: "Ik voel dat God bij mij is en ik voel warmte in mijn hart als ik aan Jezus denk of een mooi lied zing, dus dan moet ik toch wedergeboren zijn?" De Bijbel maakt wel duidelijk dat het nieuwe leven te ervaren is, maar de Heilige Geest wil meer aanraken dan alleen je verstand of je gevoel.

Mensen ervaren hun wedergeboorte op verschillende manieren. Bij veel mensen is het een moment van bewustwording van het nieuwe leven direct na de bekering, bij anderen komt die bewustwording één of meer dagen later. Het duidelijk ervaren van je verbondenheid met God vindt plaats in je gemoed, in je dieper liggende gevoelens.

Ook ervaren mensen hun wedergeboorte verschillend doordat ze verschillende karakters hebben. Gevoelsmatige mensen ervaren deze gebeurtenis bijvoorbeeld meestal uitbundiger dan mensen met een evenwichtig karakter, gewoon omdat ze anders in elkaar zitten.

Zie ook onderwerp 'Iedere bekering is uniek' in dit hoofdstuk.

Wedergeboorte en emoties

 

De hevigheid van emoties hangen samen met iemands karakter (er zijn mensen die zo weinig emoties kennen dat ze helemaal niets ervaren!) en de mate van radicaliteit van iemands bekering. Enkele veel voorkomende reacties zijn:

 • tranen - wanneer de Heilige Geest je overtuigt van je zondige levenswijze, en echt berouw hebt en een diep gevoel van schaamte
 • vreugde - een bevrijdende blijdschap vanwege je nieuw ervaren vrijheid en vrede door bevrijding van de zondelast en het maken van een nieuw begin
 • vrede - door een gereinigd geweten en de merkbare aanwezigheid van God in je leven
 • ruimte - alsof er een nieuwe wereld voor je open gaat, en dat is ook werkelijk zo

Opnieuw jong

 

Wanneer je bij je bekering je oude leven hebt 'ingeleverd' en bij je wedergeboorte nieuw leven hebt gekregen, is het dus net of je in geestelijk opzicht opnieuw bent gaan leven. Het is een innerlijke verjongingskuur, die doet denken aan het volgende Bijbelgedeelte:

"die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend." (Psalm 103:5, NBG1951) 

Daarna is het normaal dat je in geestelijk opzicht groeit in kinderlijk vertrouwen op Jezus. Ook op oudere leeftijd kun je dan nog steeds innerlijk jong en vitaal zijn:

"Ze staan geplant in het huis van de HEER, in de voorhoven van onze God groeien zij op. Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris." (Psalm 92:14-15, NBV2004)

Getuigen van je wedergeboorte

 

Wanneer pas wedergeboren gelovigen gaan getuigen van de verandering in hun leven, willen ze in hun enthousiasme wel eens vergeten hoe de vork in de steel zit. Ze zeggen dan zoiets als: "Ik heb gekozen om Jezus te volgen." Als ze wat verder gegroeid zijn in hun geloof gaan ze het anders zeggen: "Ik ben zo dankbaar dat God van me houdt en dat Hij mijn ogen heeft geopend. God heeft me laten zien wie Jezus is en dat Jezus in mijn leven is gekomen." Je hebt alles, maar dan ook alles te danken aan je genadige God. Geef Hem dan ook de eer die Hem toekomt!


Volgend onderwerp:

  4.2.22. Uitverkiezing 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies