link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.3.5. Volwassendoop en kinderen opdragen

Inhoud:

- Geloofsbelijdenis en doop
- Opdragen van kinderen
- Overdopen


De volwassendoop of geloofsdoop wordt toegepast nadat iemand tot geloof is gekomen door bekering en wedergeboorte. Meestal gebeurt de doopbediening tijdens een kerkdienst van de eigen kerkelijke gemeente.

Geloofsbelijdenis en doop

 

Als iemand gedoopt wil worden, is er eerst een gesprek nodig om zo goed mogelijk vast te stellen of hij een wedergeboren gelovige is en of hij er klaar voor is. Tijdens de doopdienst (of eventueel bij een andere gelegenheid) legt de doopkandidaat tegenover de gemeente getuigenis af van zijn persoonlijk geloof. In veel gevallen krijgt hij dan de gelegenheid te vertellen hoe hij tot geloof is gekomen en hoe God zijn leven heeft veranderd. De geloofsbelijdenis kan soms ook plaatsvinden door enkele vragen te beantwoorden.

Zo'n geloofsbelijdenis is goed te vergelijken met het jawoord bij een huwelijksceremonie, waarbij je in het openbaar verklaart dat je je leven levenslang met een ander wil delen. Sommige echtparen spreken dan een eigen verklaring van liefde en trouw tegenover God uit, terwijl anderen alleen een jawoord geven op een aantal voorgelezen verklaringen. Zo moet uit je geloofsgetuigenis duidelijk worden dat je je leven aan Jezus hebt toevertrouwd en Hem levenslang trouw wil dienen als je verlosser en Heer. Vervolgens bevestig je je geloofsbelijdenis op een zichtbare manier door je te laten dopen. In de meeste gevallen wordt men door de geloofsdoop lid van een plaatselijke kerkelijke gemeente.

Van een doopdienst gaat meestal een krachtig getuigenis uit naar de mensen die het meemaken en het is ook een hoogtepunt in het kerkelijk leven. De meest indrukwekkende doopdienst die ik persoonlijk heb meegemaakt was toen er in Papoea Nieuw Guinea ongeveer zeven studenten gedoopt werden in een rivier. Ze werden één voor één gedoopt onder het zingen van een lied dat begon met de woorden: "I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back!" (ik heb ervoor gekozen om Jezus te volgen en dat geef ik nooit meer op). Ik krijg nog steeds kippenvel als ik terugdenk aan dat lied, die stralende gezichten ... en aan dat ijskoude water van de rivier!

Opdragen van kinderen

 

In kerkelijke gemeenten waar de volwassendoop gebruikelijk is, worden kinderen tijdens een kerkdienst opgedragen aan God. Aan de ouders wordt gevraagd hun verantwoordelijkheid op zich te nemen om hun kinderen vertrouwd te maken met de dingen van God door voorbeeld en onderwijs. Vervolgens worden de kinderen gezegend en aan Gods liefdevolle zorg opgedragen, die gelovigen voor hun kinderen mogen verwachten op grond van de Bijbel. Zij beroepen zich daarbij op Gods verbondsbelofte voor kinderen, die geldt als ten minste één ouder een wedergeboren gelovige is.

Overdopen

 

Veel mensen, afkomstig uit kerkelijke kringen waar de kinderdoop wordt toegepast, die bewust bekeerd en wedergeboren zijn, verlangen ernaar om de volwassendoop te ontvangen naar het voorbeeld van Jezus. Dit wordt door aanhangers van de kinderdoop 'overdopen' genoemd. Dit leidt in veel gevallen tot een confrontatie tussen de beide denkwerelden die verder gaat dan de uiterlijke kant van de doop. Het gaat in diepste wezen om de vraag hoe iemand zich een ware christen en een kind van God mag noemen. En dat gaat heel diep.

Ik heb veel mensen gesproken die in dit spanningsveld verkeren. Ze zijn bijna altijd snel overtuigd van de Bijbelse onderbouwing van de volwassendoop, omdat die veel sterker is dan die van de kinderdoop. Maar de aarzeling ontstaat vaak vanwege de relatie met ouders die hen als kind ten doop hebben gehouden en die zich daarin persoonlijk afgewezen kunnen voelen. Aan de andere kant heb ik nog nooit iemand ontmoet die zich liet overdopen en die zich laatdunkend of afwijzend uitliet over hun vroegere kinderdoop. Integendeel!

Vanuit de kringen waar de kinderdoop wordt toegepast komt wel eens het bezwaar dat overdopen niet mag. Van wie dat niet mag is me niet duidelijk, maar ik zie geen Bijbels bezwaar. Zo liet Jezus zich dopen, hoewel Hij al besneden was. Dat gold ook voor al de andere mensen die zich door Johannes de Doper lieten dopen. Toen op de eerste Pinksterdag duizenden mensen gedoopt werden, waren velen van hen ongetwijfeld al eerder door Johannes gedoopt, omdat het een ander soort doop was. Lees in dat verband ook Handelingen 19:1-7.


Volgend onderwerp:

  4.3.6. Kinderdoop en belijdenis 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies