banner image

 

4.7.2. Plaatselijke gemeente

De wereldwijde Gemeente (de 'Gemeente' met een hoofdletter), bestaat uit alle wedergeboren christengelovigen van alle tijden en plaatsen. De wereldwijde Gemeente wordt zichtbaar in een groot aantal plaatselijke gemeenten, verspreid over de hele wereld.

Doel van de plaatselijke gemeente

Een plaatselijke gemeente of kerk is de plek waar een belangrijk deel van je geloofsbeleving plaatsvindt. Tot het kerkelijk leven horen onder meer de samenkomsten, Bijbelonderwijs, onderlinge geloofsopbouw en zorg, zending en evangelisatie. Doel van dit alles is dat gelovigen:

Structuur van de plaatselijke gemeente

Er is een grote verscheidenheid aan plaatselijke gemeenten die elk een verschillende identiteit hebben. De meeste min of meer gelijkgezinde plaatselijke gemeenten zijn met elkaar verbonden in regionale of landelijke verbanden. Sommige landelijke verbanden hebben ook op internationaal niveau een overkoepelende bestuursvorm of samenwerkingsverband. Er zijn ook plaatselijke gemeenten die onafhankelijk zijn, maar meestal wel bepaalde contacten onderhouden met andere vergelijkbare gemeenten.

Het gezag van een plaatselijke gemeente ligt bij een raad van oudsten (of ouderlingen). Meestal is er ook een voorganger (of predikant), die ook tot de raad van oudsten (of kerkenraad) behoort. Daarnaast zijn er gemeenteleden die verantwoordelijk zijn voor gedelegeerde taakgebieden, zoals pastoraat, evangelisatie, financiƫn, secretariaat, enzovoort. In veel gemeenten worden sommigen van hen diakenen genoemd. Het woord 'diaken' betekent letterlijk 'dienaar' dus met die term kunnen mensen worden bedoeld die allerlei uiteenlopende taken uitvoeren die in de plaatselijke gemeente nodig zijn.

Je hebt ontmoetingen met medegelovigen nodig

Iedere gelovige heeft ook andere gelovigen naast zich nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen in geestelijk opzicht. Betrokkenheid bij een plaatselijke gemeente is dan ook een belangrijke voorwaarde voor geloofsgroei.

Er zijn natuurlijk mensen (zoals chronisch zieken, gevangenen, mensen met beperkingen of ernstige psychische problemen) die niet in staat zijn om kerkelijke samenkomsten te bezoeken. Zij kunnen in veel gevallen kerkdiensten meemaken of preken beluisteren meemaken via het internet of speciale voorzieningen van de eigen plaatselijke gemeente.

Maar ik vind het ongezond als gezonde gelovigen ervoor kiezen om hun geestelijk voedsel alleen via een beeldscherm binnen te krijgen. Je hebt een plaatselijke gemeente niet alleen nodig om geestelijk voedsel te ontvangen, maar ook om uit te delen aan anderen en samen met medegelovigen op te trekken. Gelovigen die alleen optrekken ontwikkelen zich meestal op een eenzijdige manier, vooral omdat er geen correctie of aanscherping plaatsvindt.

Bont gezelschap

In een goede plaatselijke gemeente komen wedergeboren gelovigen voor. Maar daarnaast horen er ook anderen bij, zoals jonge kinderen, mensen die nog op zoek zijn naar God en mensen die zich wel christen noemen maar nog niet zijn bekeerd en wedergeboren. Kortom, in plaatselijke gemeenten vind je rijp en groen, volwassen en onvolwassen gelovigen, echte christenen en naamchristenen, mensen zie op zoek zijn en mensen die gevonden hebben, van alles door elkaar. Het is dus niet verwonderlijk dat er veel onvolmaaktheid is te vinden in plaatselijke gemeenten en dat is voor sommige mensen een reden om af te haken. En toch, hoe onvolmaakt ook, is de plaatselijke gemeente de plek waar God je wil vormen om de persoon te worden die Hij van je wil maken.