banner image

 

4.7.4. Gemeente als licht

Licht voor de wereld

Jezus zei van zichzelf:

"... Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft." (Johannes 8:12, NBV2004)

En tegen zijn volgelingen zei Hij:

"Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven." (Matteüs 5:14, NBV2004)
"Laat zo jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede werken zien en jullie Vader in de hemel verheerlijken." (Matteüs 5:16, WV2012)

Licht is onder meer een symbool van liefde, vreugde, goedheid en inzicht.

Maan als beeld van de gemeente

"En God maakte de twee grote lichten, het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen; en ook de sterren ... en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis ..." (Genesis 1:16-18, HSV2010)

Zoals de zon het beeld is van onze glorievolle koning, is de maan het beeld van zijn Gemeente. Zon en maan hebben beide als taak licht te geven op aarde. De maan verricht haar taak wanneer de zon onzichtbaar is, ofwel in de nacht. Daarom hebben gelovigen de opdracht om in geestelijk opzicht licht in de wereld te verspreiden, die door onwetendheid in duisternis leeft. Jezus zei niet alleen: "IK ben het licht der wereld" (Johannes 8:12) maar ook: "JULLIE zijn het licht in de wereld" (Matteüs 5:14) om van Jezus te vertellen en het karakter van Jezus te laten zien.

Voor dit onderwerp is het belangrijkste verschil tussen zon en maan dat de zon van zichzelf licht geeft, terwijl de maan alleen maar het licht van de zon weerkaatst. In de Bijbel lezen over de Gemeente die vol is van Gods Geest en daardoor Gods heerlijkheid kan weerspiegelen.

"En wij allen (= gelovigen) weerspiegelen de heerlijkheid van de Heer ... we worden omgevormd naar datzelfde beeld en komen tot steeds grotere heerlijkheid, tot een heerlijkheid zoals die afstraalt van de Heer die de Geest is." (2 Korintiërs 3:18, GNB1996)

Natuurlijk kunnen we alleen het licht doorgeven dat we zelf ontvangen hebben. Hoe meer we vol van Jezus zijn, hoe meer we hebben om door te geven. De maan is er niet voor zichzelf, maar voor de aarde. Helaas zien we dat minstens 90% van de activiteiten en financiën van de christelijke kerken worden ingezet om de eigen organisatie draaiende te houden. Ga eens na hoeveel energie en geld in jouw gemeente gericht is op het bereiken van buitenstaanders en trek zelf je conclusie.

Sterren als beeld van individuele gelovigen

Daarnaast zijn er sterren, die de taak hebben om licht te geven op aarde gedurende de nacht. Dat zijn in geestelijke zin afbeeldingen van individuele gelovigen, die hun licht in de nacht op aarde laten schijnen.

Een volle maan geeft veel meer licht op aarde dan alle sterren met elkaar. Als je naar de sterrenhemel kijkt terwijl de maan schijnt, verbleken de meeste sterren en alleen de helderste sterren blijf je zien. Waar mogelijk, moeten we ons licht in de wereld laten schijnen vanuit de plaatselijke gemeente of vanuit andere samenwerkingsverbanden van gelovigen. Dat blijkt veel meer effect te hebben dan acties van enkelingen. Maar ook als individuele gelovigen worden we uitgedaagd om het karakter van Jezus uit te stralen tegenover mensen in onze persoonlijke woon- en werksfeer.

Sterren of sterrenbeelden kunnen ook gebruikt worden door mensen om zich te oriënteren. Op het noordelijke halfrond geeft de poolster (in het sterrenbeeld 'Kleine Beer') vrij nauwkeurig het noorden aan. Op het zuidelijk halfrond geeft het sterrenbeeld 'Zuiderkruis', ongeveer het zuiden aan. Zo kunnen individuele gelovigen richtingaanwijzers zijn voor ongelovigen, zodat ze de weg tot God kunnen vinden. Ook kan hun leven voor anderen een voorbeeld zijn om na te volgen.

"Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld" (Filippenzen 2:14-15, HSV2010)

Jezus laten zien betekent niet alleen dat we vriendelijk tegen alle mensen zijn, maar ook een voorbeeld zijn door een reine en heilige levenswandel.

Navolging van Jezus

Wat deed Jezus zoal toen Hij op aarde was?

Als wij als plaatselijke gemeenten Jezus willen laten zien aan de mensen om ons heen, is dit ook ONZE taakomschrijving.

Licht voor de volken

Op de laatste bladzijde van de Bijbel lezen we dat de Bruid van Jezus (bestaande uit alle gelovigen van alle tijden) een licht voor de overige volken op de nieuwe aarde zal zijn. De Bruid van Jezus wordt getoond als een lichtstad: het nieuwe Jeruzalem. De bron van dat licht is God zelf:

"De stad heeft het licht van zon en maan niet nodig, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en haar lamp is het lam (=Jezus)." (Openbaring 21:23, WV2012)

En de Bruid van Jezus heeft dan als taak om dat licht weer door te geven aan de overige volken op de nieuwe aarde.

"En de volken zullen bij haar licht (=het licht van Jeruzalem, de Bruid) wandelen ..." (Openbaring 21:24, NBG1951)

Laten onze plaatselijke gemeenten van vandaag ook ernst maken met het verspreiden van licht in onze omgeving, in plaats van vooral zelf te willen baden in het licht. Echt, dat uitdragen van het licht is het belangrijkste doel (eigenlijk het énige doel) van de Gemeente van Jezus.

Zie ook onderwerp 'Nieuw Jeruzalem' in hoofdstuk 'Nieuwe wereld'.