link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.7.7. Gaven en taken in de gemeente

Inhoud:

- Inzet van gaven in de plaatselijke gemeente
- Karaktergaven
- Alleen taken uitvoeren die bij je karakter passen?
- Gaven, bedieningen en taken


Inzet van gaven in de plaatselijke gemeente

 

Net als alle andere mensen heb je een aantal gaven van je Schepper gekregen. Deze kunnen op allerlei manieren tot uitdrukking komen, zoals in je beroepskeuze, interesses en liefhebberijen. Maar vooral ook in het dienen van God en je medemensen binnen je eigen kerkelijke gemeente.

"Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt." (1 Petrus 4:10, NBV2004)

Karaktergaven

 

Je natuurlijke begaafdheden hangen sterk samen met je karaktereigenschappen die voor een groot deel zijn aangeboren. Hier volgt een overzicht van karaktereigenschappen, karaktergaven en de bijbehorende geschiktheden voor taken binnen de gemeente. Deze lijst is niet meer dan een globale schets van de mogelijkheden:

karakter-
eigenschap
karaktergaven taken in de gemeente
verstandelijk introvert, rijk innerlijk leven, begaafd - geloofsonderwijs en gebed
- gemeentevisie en -beleid
- muziek, creativiteit
- rationeel analytisch, diepzinnig, onderzoekend
- gewetensvol serieus, trouw, consistent, gedreven
- creatief origineel, kunstzinnig, idealistisch
gevoelsmatig extravert, gezellig, mensgericht - onderlinge zorg
- contactpastoraat
- zang, zangleiding
- jeugdwerk
- levendig enthousiast, spontaan, optimistisch
- sociaal aanhankelijk, meelevend, fijngevoelig
- ruimhartig vergevingsgezind, royaal, flexibel
wilskrachtig actief, energiek, vol zelfvertrouwen - evangelisatie, zending
- genezing, wonderen
- leiding bij projecten
- acties organiseren
- zelfstandig zelfredzaam, ondernemend, doelgericht
- gezagvol leiding gevend, verantwoordelijk
- daadkrachtig moedig, standvastig, strijdbaar
evenwichtig veelzijdig, rustig vriendelijk - probleempastoraat
- onderlinge zorg
- noodhulp, ontwikkelingshulp
- secretariaat, financiƫn
- beheerst nuchter, geduldig, stressbestendig, trouw
- volgzaam dienstbaar, bescheiden, vredelievend
- werkzaam ordelijk, praktisch, ijverig, zorgzaam

Karaktergaven gebruiken in de gemeente

Zie meer hierover in onderwerp 'Karaktergaven' in hoofdstuk 'Karakter en geloof'.

Alleen taken uitvoeren die bij je karakter passen?

 

Het is verleidelijk om alleen maar taken uit te voeren, die bij je karakter passen. Die vind je meestal ook het prettigst om te doen. En taken die juist niet bij je karakter passen vind je van nature niet prettig of moeilijk. Maar is onze voorkeur de maatstaf? En wie moet de taken uitvoeren die niemand leuk vindt?

Het andere uiterste is dat je denkt dat je in de kracht van de Heilige Geest alle taken aan moet kunnen. Dat zou misschien kunnen als je een ongewoon gerijpte gelovige zou zijn, maar verreweg de meesten van ons zijn dat niet. Je zou wel eens op een pijnlijke manier tegen je beperkingen op kunnen lopen, omdat taken die tegen je karakter ingaan extra veel energie van je vergen. Als voorbeeld volgen hier een paar vuistregels over karaktereigenschappen en taken waarvoor de meeste mensen met een bepaald karakter NIET in de wieg gelegd zijn:

Aan de ene kant moet je taken vermijden, die een overmatige belasting voor je vormen omdat ze te zeer tegen je karakter ingaan. Aan de andere kant kan het geen kwaad om God te vertrouwen voor de extra genade die Hij je wil geven om een taak te doen, die niet helemaal bij je past. Het kunnen uitdagingen zijn, waar je in geestelijke zin enorm door kan groeien doordat je daarin zo afhankelijk van God bent. Over het algemeen behoren je hoofdtaken zo goed mogelijk aan te sluiten bij je karaktergaven. Taken die slecht bij je gaven passen moet je niet te lang achter elkaar doen of in beperkte mate. Er zijn natuurlijk wel eens bijzondere omstandigheden waarbij er gewoon iets gedaan MOET worden, gaven of geen gaven.

Gaven, bedieningen en taken

 

Het is niet verstandig om in de gemeente met je gaven te koop te lopen. Laat ze maar door anderen opgemerkt worden. Anderen kunnen je dan voordragen voor een bepaalde dienende taak in de gemeente. Stel dat je denkt dat je de gave van onderwijs of van muziek hebt, maar anderen vinden juist van niet. Dan is het beter dat je op dat gebied geen taak in de gemeente krijgt, want daar zouden alleen maar brokken van komen. Je gaven moeten ook overkomen bij anderen!

Als je meent dat God je een bepaalde gave heeft gegeven om te gebruiken en leidinggevenden binnen de gemeente bevestigen dat, dan kun je gevraagd worden om zo'n taak uit te voeren. Je kunt dan spreken over een bediening. Het kan ook andersom natuurlijk: je wordt bijvoorbeeld gevraagd een bepaalde functie binnen de gemeente te vervullen, terwijl je daar zelf nooit aan gedacht had. Als je het dan biddend aan de Heer voorlegt en Hij geeft je vrede en vrijmoedigheid om het te aanvaarden, kun je ook spreken van een bediening.

Dan zijn er binnen de gemeente allerlei taken die buiten dat patroon passen: eenmalige werkzaamheden of allerlei taken waar geen speciale gaven voor nodig zijn, maar wel een dienende instelling. Mensen die vinden dat ze bepaalde belangrijke gaven hebben mogen niet hun neus ophalen voor zulke taken alsof ze daar te goed voor zijn. Sommige mensen zijn erg gefocust op het vinden van die geweldige roeping die de Heer voor hen heeft, waarin al hun kwaliteiten prachtig uitkomen. Daardoor hebben ze niet door dat het eenvoudige dienen de beste voorbereiding is voor hun geweldige bediening. God roept niet zozeer bekwame mensen, maar bereidwillige mensen met een dienstbare instelling, die aanpakken wat ze kunnen. Later kan God dan de weg openen naar iets wat helemaal bij hen past.


Volgend onderwerp:

  4.7.8. Leiderschap in de gemeente 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies