link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.7.9. Gemeente in balans

Inhoud:

- Gemeentekenmerken
- Persoonlijke voorkeur
- Nog vier gemeentebeelden


Gemeentekenmerken

 

De wereldwijde Gemeente van alle gelovigen wordt ook wel het lichaam van Jezus genoemd (1 Korintiƫrs 12:27), om de onzichtbare Heer op aarde zichtbaar te maken. Daarom behoort een plaatselijk gemeente Gods karakter zo duidelijk mogelijk uit te stralen.

Hier volgt een overzicht van een aantal kenmerken van een goede plaatselijke gemeente volgens de vier aspecten benadering van Herschepping. Er zijn naar mijn mening niet veel gemeenten waar al de genoemde kenmerken duidelijk aanwezig zijn. De meeste kerkelijke gemeenten vertonen eenzijdigheden. Dit overzichtje kan inzicht geven over de gebieden waarin je eigen kerkelijke gemeente misschien nog kan groeien.

Godsaspect gemeentekenmerk
wijsheid - Er is Bijbelgetrouw onderwijs. Dwaalleringen worden onderkend en afgewezen.
- De Bijbel geldt als norm voor het gemeenteleven en voor de levenswandel van de leden.
- Correctief pastoraat wordt toegepast wanneer leden een onreine of onheilige levenswandel vertonen.
- Creatieve gaven worden benut tot eer van God.
vriendelijkheid - Er is aandacht voor gemeenschappelijke lofprijzing en gebed.
- Er is een sfeer van warm enthousiasme voor de Heer.
- Er is onderlinge liefde, zorg en aandacht voor elkaar.
- Bezoekers worden vriendelijk verwelkomd in de diensten.
kracht - Er is bekwaam, krachtig en dienend leiderschap.
- Er is ruime aandacht voor zending, evangelisatie, noodhulpverlening.
- Er is ruimte voor vernieuwing en uitdagingen.
- Er functioneren geestelijke gaven in de gemeente.
zorgzaamheid - Er heerst voldoende orde en structuur.
- Er is aandacht voor onderlinge pastorale zorg en hulpverlening.
- De leden gebruiken hun gaven voor onderling dienstbetoon.
- De noodzakelijke taken worden naar behoren uitgevoerd.
 

Gemeentekenmerken

Persoonlijke voorkeur

 

Je persoonlijke karakter kan een sterke rol spelen als het gaat om voorkeur voor een bepaald type gemeente:

mensen met karakteraspect: voelen zich vooral thuis in een kerk of gemeente met:
verstandelijk gedegen Bijbels onderwijs, duidelijke principes, nauwkeurige naleving van Gods geboden
gevoelsmatig afwisseling , veel lofprijzing, nadruk op beleving en sociale aspecten
wilskrachtig evangelisatie, actie, vernieuwing, functioneren van geestelijke gaven
evenwichtig rustige atmosfeer, stabiliteit, weinig verandering

Voorkeuren voor kenmerken van gemeente

Andersom vind je in kerkelijke kringen met bepaalde kenmerken (zie rechter kolom) opvallend veel mensen bij wie het bijpassende karakteraspect sterk aanwezig is. Tegelijk heeft het type kerk of gemeente invloed op het karakter van de leden: in sommige kerkelijke kringen worden mensen gewoon serieuzer, blijer, actiever of traditioneler dan in andere kringen.

Is het wijs om een gemeente te kiezen die zo goed mogelijk bij je karakter past? Zo'n gemeente biedt waarschijnlijk de beste mogelijkheid om jouw persoonlijke mogelijkheden te ontwikkelen. Ook kom je er veel mensen tegen met wie je veel gemeenschappelijk hebt. Je gaven zijn er welkom en je kunt ze ook gebruiken. Aan de andere kant helpt de omgang met mensen van verschillende karakters je om beter in balans te blijven. Zo kun je samen met anderen een harmonieus geheel vormen, waarin je elkaar aanvult en corrigeert.

Meer over karakteraspecten in onderwerp 'Karaktereigenschappen' in hoofdstuk 'Karakter en geloof'.

Nog vier gemeentebeelden

 

In de Bijbel worden veel verschillende beelden gebruikt om kenmerken voor plaatselijke gemeenten te illustreren. Het bekendste beeld is wel de gemeente als lichaam, waarbij de nadruk ligt op onderlinge eenheid en het respecteren van de verscheidenheid van de leden.

Vervolgens gaan we het hebben over vier gemeentebeelden, volgens de vier-aspecten benadering van Herschepping, die in het volgende overzicht op een rijtje worden gezet:

Gods karakteraspect relatie gemeente
beeld
wijsheid Leermeester leerschool
vriendelijkheid Vader gezin
kracht Koning leger
zorgzaamheid Herder kudde

Relatie tussen God en gemeente

De vier genoemde gemeentebeelden worden in de vier volgende onderwerpen uitgewerkt.


Volgend onderwerp:

  4.7.10. Gemeente als leerschool 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies